نوار تیپ با کیفیت اندیکا ۰۹۱۳۳۳۱۸۵۹۵ سفارش-قیمت-ارزان