نوار تیپ با کیفیت تفت ۰۹۱۳۳۳۱۸۵۹۵ سفارش-قیمت-ارزان