نوار تیپ با کیفیت خرم‌ بید ۰۹۱۳۳۳۱۸۵۹۵ سفارش-قیمت-ارزان