نوار تیپ با کیفیت زرند ۰۹۱۳۳۳۱۸۵۹۵ سفارش-قیمت-ارزان