نوار تیپ با کیفیت مصیری ۰۹۱۳۳۳۱۸۵۹۵ سفارش-قیمت-ارزان