نوار تیپ با کیفیت پارس‌ آباد ۰۹۱۳۳۳۱۸۵۹۵ اترک دریپ