نوار تیپ با کیفیت یزد ۰۹۱۳۳۳۱۸۵۹۵ سفارش-قیمت-ارزان