خواندني ها

نوار تيپ يا dirp irrigation tape نوعي از لوله هاي دريپردار مخصوص آبياري قطره اي محسوب مي شود که اولين بار حدود ?? سال پيش در ايالات متحده آمريکا توليد شده است.

نوار تيپ از جنس پلي اتيلن مي باشد و معمولاً هر کلاف آن چند صد متر (???? تا ???? متر) است. نوار تيپ بر خلاف لوله پلي اتيلن سخت،  بسيار نرم مي باشد.هران شيراز اصفهان کرمان ساري يزد مشهد همدان اراک اهواز سنندج کرمان کرمانشاه خرم آباد قزوين تبريز اردبيل ساري گرگان زاهدان بندرعباس اروميه قم قيمت ياشيل قطره کشاورز آبسار ايلام سمنان رشت بيرجند لوله پلي اتيلن نوار تيپ

در واقع نوار تيپ داراي جنسي نرم و انعطاف پذير است که هنگام ورود آب به آن پر مي شود و پس از پايان آبياري، مجدداً نوار تيپ به صورت مسطح در مي آيد.هران شيراز اصفهان کرمان ساري يزد مشهد همدان اراک اهواز سنندج کرمان کرمانشاه خرم آباد قزوين تبريز اردبيل ساري گرگان زاهدان بندرعباس اروميه قم قيمت ياشيل قطره کشاورز آبسار ايلام سمنان رشت بيرجند لوله پلي اتيلن نوار تيپ

ضخامت ديواره نوار تيپ بسيار نازک است و معمولاً بين ?.? تا ?.? ميلي متر مي باشد. از نوار تيپ هاي ضخيم تر معمولاً براي آبياري زيرسطحي گياهان مختلف استفاده مي شود.
قطره هاي آب از طريق دريپرهاي تعبيه شده بر روي navar tape خارج مي شود؛ به دريپرهاي روي نوار تيپ، پلاک نيز مي گويند.

فاصله بين قطره چکان ها در navar tape بغل دوخت مختلف است و معمولاً بين 10 تا 30 سانتيمتر مي باشد. پر مصرف ترين از لحاظ فاصله بين قطره چکان، ?? و ?? سانتيمتر مي باشند.

 1. نصب آسان و سريع
 2. حمل و نقل راحت رول‌ها به خاطر سبکي وزن
 3. امکان استفاده از در اکثر زمين‌ها و جاليزها، با پستي و بلندي محدود و بدون نياز به تسطيح زمين
 4. اتصالات ساده و ارزان قيمت، با قابليت کارگذاري ساده آن‌ها به صورت دستي لوله پلي اتيلن نوار تيپ
 5. جنس پليمري مخصوص نوارتيپ از چسبيدن جلبک و رسوبات معدني به آن جلوگيري مي‌کند
 6. مقاومت در برابر UV، کودهاي شيميايي، سموم، مواد دفع آفات و اسپري‌هاي کشاورزي
 7. صرفه‌جويي قابل ملاحظه در مصرف آب
 8. افزايش بازدهي محصول لوله پلي اتيلن نوار تيپ
 9. امکان پهن کردن مکانيزه توسط تراکتور در ابتداي فصل زراعي
 10. جلوگيري از توسعه و رشد علف‌هاي هرز در سطح زمين کشاورزي
 11. نوارتيپ براي استفاده به فشار آب پاييني نياز دارد (در حدود ? امسفر)

تهران شيراز اصفهان کرمان ساري يزد مشهد همدان اراک اهواز سنندج کرمان کرمانشاه خرم آباد قزوين تبريز اردبيل ساري گرگان زاهدان بندرعباس اروميه قم قيمت ياشيل قطره کشاورز آبسار ايلام سمنان رشت بيرجند لوله پلي اتيلننوار تيپ

 کاربردهاي نوار تيپ

از نوارتيپ براي آبياري قطره اي کشت هاي رديفي و فصلي مانند گوجه فرنگي ، فلفل ، سيب زميني ، توت فرنگي ، پياز ، آفتابگردان ، خربزه ، هندوانه ، چغندر قند ، ذرت و محصولات جاليزي ديگر استفاده مي شود. نوارتيپ قطره اي در گلخانه ها نيز قابل استفاده مي باشد.تهران شيراز اصفهان کرمان ساري يزد مشهد همدان اراک اهواز سنندج کرمان کرمانشاه خرم آباد قزوين تبريز اردبيل ساري گرگان زاهدان بندرعباس اروميه قم قيمت ياشيل قطره کشاورز آبسار ايلام سمنان رشت بيرجند لوله پلي اتيلن

مزاياي استفاده از ( نوارتيپ )
ومي توان در اکثر زمين ها و جاليزها به کار برد و به فشار آب زيادي احتياج ندارد و در مزارع داراي پستي و بلندي محدود نيز بدون نياز به تسطيح زمين قابل استفاده است. لوله پلي اتيلن نوار تيپ

همچنين مي توان در هنگام کشت و به صورت مکانيزه با استفاده از تراکتور نصب نمود.

براي آبياري قطره اي کشت هاي متراکم و رديفي بسيار مناسب است.تهران شيراز اصفهان کرمان ساري يزد مشهد همدان اراک اهواز سنندج کرمان کرمانشاه خرم آباد قزوين تبريز اردبيل ساري گرگان زاهدان بندرعباس اروميه قم قيمت ياشيل قطره کشاورز آبسار ايلام سمنان رشت بيرجند لوله پلي اتيلن نوار تيپ

از نوار تيپ براي آبياري قطره اي انواع سبزيجات، صيفي جات، گياهان رديفي، علوفه و … مانند هندوانه، گوجه فرنگي، پياز، سيب زميني، ذرت، توت فرنگي و کشت هاي گلخانه اي استفاده مي شود.

مناسب آبياري قطره اي روي سطحي و زير سطحي کم عمق مناسب است. براي آبياري زير سطحي عميق، استفاده از لوله هاي قطره چکان دار توصيه مي شود.

1- نوار تيپ را بر روي شيبهاي بالاي ? درصد نصب نکنيد

از نصب نوار تيپ بر روي شيبهاي زياد (?%) خودداري شده و سعي شود در اين گونه اراضي در جهت عمود بر شيب نصب شود.

عدم رعايت اين مسئله اولا سبب عدم يکنواختي توزيع آب در طول نوارتيپ مي شود و ثانيا در زمان غير فعال بودن شبکه ممکن است مکش معکوس ايجاد شده و ذرات رس به درون روزنه ها مکيده شود.نوار تيپ

بنابراين چنانچه مجبور به نصب  در روي اراضي با شيب بيش از ?% باشد، ترجيحا بايستي نوارتيپ بر روي خاک نصب گردد و در صورت الزام به نصب  در زير خاک، حتما بايستي تجهيزات مکش هوا در شبکه پيش بيني و نصب گردد.تهران شيراز اصفهان کرمان ساري يزد مشهد همدان اراک اهواز سنندج کرمان کرمانشاه خرم آباد قزوين تبريز اردبيل ساري گرگان زاهدان بندرعباس اروميه قم قيمت ياشيل قطره کشاورز آبسار ايلام سمنان رشت بيرجند لوله پلي اتيلن

2- مواظب آلودگي ها و اندازه ذرات معلق آب باشيد

در مورد آبهاي داراي آلودگي فيزيکي (ذرات معلق) لازم است طراحي و نصب ايستگاه فيلتراسيون آبياري به گونه اي باشد که ذرات بيشتر از ??? ميکرون امکان ورود به شبکه را نداشته باشند.

در مواردي که منابع آب داراي ذرات معلق کمتراز ??? ميکرون هستند (که معمولا با فيلترهاي متداول توصيه نمي شوند)، احداث استخر ترسيب و يا هر از چندگاهي شستشوي شبکه با آب کاملا تصفيه شده الزامي است.

3- زاويه دار کردن نوارتيپ ممنوع

هران شيراز اصفهان کرمان ساري يزد مشهد همدان اراک اهواز سنندج کرمان کرمانشاه خرم آباد قزوين تبريز اردبيل ساري گرگان زاهدان بندرعباس اروميه قم قيمت ياشيل قطره کشاورز آبسار ايلام سمنان رشت بيرجند لوله پلي اتيلن نوار تيپ

ايجاد شکستگي (زاويه) در سرتاسر طول نوارتيپ نصب شده، باعث کاهش جريان آب مي شود.

اين وضعيت بخصوص در ابتداي خطوط و حدفاصل اتصال نوارتيپ به لوله هاي ?? ميليمتري و يا در نقاط پاره شده اي که مجددا ترميم شده، بيشتر مشاهده مي گردد که بايستي کنترل و رفع نقص شوند.

4- مواظب فشار آب باشيد

فشار کاري ايدهآل جهت بهره برداري از نوار تيپ ?.? اتمسفر مي باشد که در صورت عدم رعايت فشار ايده آل، آبدهي روزنه ها از مقدار اسمي تغيير مي نمايد.

حداقل فشار کاري ?.? اتمسفر و حداکثر فشار کاري ? اتمسفر براي نوار تيپ مي باشد. بنابراين فشار سيستم در طول فصل بهره برداري بيستي در محدوده تعريف شده باشد.

5- از آبهاي خيلي سخت و شور استفاده نکنيد

هران شيراز اصفهان کرمان ساري يزد مشهد همدان اراک اهواز سنندج کرمان کرمانشاه خرم آباد قزوين تبريز اردبيل ساري گرگان زاهدان بندرعباس اروميه قم قيمت ياشيل قطره کشاورز آبسار ايلام سمنان رشت بيرجند لوله پلي اتيلن نوار تيپ

اصولا از سيستم آبياري قطره اي ن واري نبايستي در مزارعي که داراي آبهاي خيلي سخت و شور هستند، استفاده گردد. لوله پلي اتيلن نوار تيپ 

در صورت اجبار لازم است قبل از طراحي و نصب ن وار، آزمايش کامل آب صورت گرفته تا در طراحي شبکه روش هاي پيشگيري کننده دچار مشکل نشد.نوار تيپ

6- نياز آبي گياه را کم برآورد نکنيد

در محاسبات نياز آبي براي آبياري چنانچه نياز آبي گياه زراعي را کم برآورد گردد، ريشه گياه جهت دسترسي به آب به مجراي خروجي ن وار نفوذ کرده و موجب انسداد خواهد شد.

بنابراين همواره بايستي محيط اطراف ريشه رطوبت کافي داشه باشد و نياز آبي گياه تامين شود.تهران شيراز اصفهان کرمان ساري يزد مشهد همدان اراک اهواز سنندج کرمان کرمانشاه خرم آباد قزوين تبريز اردبيل ساري گرگان زاهدان بندرعباس اروميه قم قيمت ياشيل قطره کشاورز آبسار ايلام سمنان رشت بيرجند لوله پلي اتيلن نوار تيپ

7- در پايان عمليات تزريق کود و سم، آب را سريع قطع نکنيد

پس از خاتمه عمليات تزريق کود و سموم در شبکه آبياري ، سيستم مدت مناسبي فعال باشد تا باقيمانده مواد تزريق شده بوسيله آب خالص کاملا حل و دفع گردد.

8- اشيا نوک تيز دشمن خطرناک نوار تيپ

براي کنترل علف هاي هرز توصيه مي شود که از سموم علف کش استفاده شده و کارگران وجين کار از کاربرد اشيا نوک تيز براي وجين استفاده ننمايند.

9- نوار تيپ را در پايان فصل کشت به حال خود رها نکنيد

پس از پايان دوره بهره برداري، بايستي نوار تيپ از سطح مزرعه جمع آوري گرديده تا باعث آلودگي مزرعه نگردد.

10- در پايان کار navar را از زير خاک خشک جمع نکنيد

چنانچه نوار تيپ در زير خاک نصب شده ، بهتر است براي سهولت در جمع آوري tape، مزرعه يک نوبت آبياري محدود شده تا خاک روي navar نيمه مرطوب و نرم شود.

نکته :

پهن کردن نوار تيپ در طول کوتاه سبب افزايش هزينه طرح بواسطه افزايش تعداد اتصالات و افزايش متراژ لوله هاي آبده مي گردد.

پهن کردن نوار تيپ در طول هاي زياد نيز سبب کاهش يکنواختي آبياري و در نهايت کاهش عملکرد محصول مي شود.

روش آبياري با تيپ جايگزين مناسبي براي روش‌هاي مرسوم آبياري

روش‌هاي آبياري قطره‌اي براي بخش زارعت و باغباني مؤثر بوده و در کشاورزي پيشرو از روش‌هاي آبياري قطره‌اي و تيپ استفاده مي‌کنند.

لوله‌هاي تيپ داراي انواع دوخت و ضخامت هستند و با توجه به شرايط آب منطقه مي‌ توانند در مزارع مختلف کاربرد داشته باشند که نوع يک‌ساله آنها مي‌تواند در مزارعي که آب مناسبي ندارد، مورد استفاده قرار گيرد.

در برخي مناطق که تلفات آب بيشتر از ?? درصد است، مي‌تواند روش آبياري با نوار تيپ جايگزين مناسبي براي روش‌هاي مرسوم باشد.هران شيراز اصفهان کرمان ساري يزد مشهد همدان اراک اهواز سنندج کرمان کرمانشاه خرم آباد قزوين تبريز اردبيل ساري گرگان زاهدان بندرعباس اروميه قم قيمت ياشيل قطره کشاورز آبسار ايلام سمنان رشت بيرجند لوله پلي اتيلن نوار تيپ

اتيلن

مقايسه روش نوار تيپ با روش آبياري باراني

بر اساس يک طرح مقايسه‌اي که در آن حدود ?? هکتار از يک مزرعه ذرت علوفه‌اي با روش آبياري قطره‌اي و ??? هکتار با روش باراني آبياري شد،

در روش آبياري قطره‌اي به روش نوار تيپ حدود پنج‌هزار مترمکعب آب به مصرف رسيد، اما در روش باراني مصرف آب به هفت‌هزار و ??? مترمکعب آب رسيد

و علاوه بر آن، ميزان ماده خشک در مترمکعب روش آبياري قطره‌اي به ازاي هر مترمکعب آب چهار کيلوگرم، اما در روش باراني ??? کيلوگرم به دست آمد.هران شيراز اصفهان کرمان ساري يزد مشهد همدان اراک اهواز سنندج کرمان کرمانشاه خرم آباد قزوين تبريز اردبيل ساري گرگان زاهدان بندرعباس اروميه قم قيمت ياشيل قطره کشاورز آبسار ايلام سمنان رشت بيرجند لوله پلي اتيلن نوار تيپ

Call Now Button
Open chat