قیمت نوار آبیاری اصفهان قیمت خرید 09133318595 رول 1000 متری

قیمت نوار آبیاری اصفهان قیمت خرید رول 1000 متری نوار آبیاری قیمت نوار آبیاری اصفهان کشاورزی نوین و مدرنیته با بازدهی فوق العاده. نوار آبیاری قطره‌ای را می‌توان در اکثر زمین‌ها و جالیزها به کار برد. نوار تیپ به فشار آب زیادی احتیاج ندارد و در مزارع دارای پستی و بلندی محدود نیز بدون نیاز … ادامه خواندن قیمت نوار آبیاری اصفهان قیمت خرید 09133318595 رول 1000 متری