درپوش انتهایی پلی اتیلن قیمت فروش عمده

103.9504.463.500

درپوش انتهایی پلی اتیلن برای بستن و یا کور کردن انتهای لوله پلی اتیلن استفاده می‌شود و به صورت پیچی انتهای لوله بسته شده و انتهای خط را کور می‌نماید.

اطلاعات بیشتر