دریپر قلاب دار آبیاری قطره ای قیمت عمده

4.90211.500

دریپر قلاب‌دار نوعی قطره چکان‌ است که به‌وسیله یک قلاب به دور لوله 16 آبیاری قطره ای محکم می‌شود.‌

اطلاعات بیشتر