رابط تبدیلی پلی اتیلن قیمت خرید عمده

212.4504.633.000

رابط تبدیلی پلی اتیلن یا رابط نامساوی که قطر دو طرف آن با هم برابر نیست. رابط‌هایی که در لوله کشی خطوط انتقال برای وصل کردن دو لوله به یکدیگر استفاده می‌گردد.

اطلاعات بیشتر