رابط مساوی پلی اتیلن قیمت خرید عمده

175.1508.249.000

از این محصول برای وصل کردن لوله پلی اتیلن کشاورزی و آبرسانی از سایز 20 تا 125 میلیمتر استفاده می‌گردد.

اطلاعات بیشتر