سه راه نر پلی اتیلن قیمت فروش عمده

237.3001.525.500

سه راه نر پلی اتیلن که نام دیگر آن سه راه ناف رزوه ای است، جهت گرفتن انشعاب گیری در لوله های پلی اتیلن استفاده می شود.

اطلاعات بیشتر