حمل و نقل نوار آبیاری قطره ای

حمل و نقل نوار آبیاری قطره ای

حمل و نقل نوار آبیاری قطره ای حمل و نقل نوار تیپ قطره ای

برای جلوگیری از بروز مشکلاتی از قبیل له شدن و پیچ خوردگی و… نوار های آبیاری در هنگام حمل و نقل  بارگیری , از کارخانه برای ارسال سایر نقاط کشور و خارج از کشور به بهترین نحو صورت می گیرد . 

دیدگاهتان را بنویسید