قیمت لوله پلی اتیلن 4 اینچ دیجی کالا

قیمت لوله 4 اینچ کشاورزی

قیمت لوله پلی اتیلن 4 اینچ دیجی کالا قیمت لوله 4 اینچ کشاورزی یا 110 میلیمتر / فروش لوله پلی اتیلن مخصوص آبیاری قطره‌ای و کشاورزی درجه 1 و درجه 2 و همچنین نوار تیپ … ادامه مطلب

قیمت لوله پلی اتیلن 3 اینچ دیجی کالا

قیمت لوله 3 اینچ کشاورزی

قیمت لوله پلی اتیلن 3 اینچ دیجی کالا قیمت لوله 3 اینچ کشاورزی یا 90 میلیمتر / فروش لوله پلی اتیلن مخصوص آبیاری قطره‌ای و کشاورزی درجه 1 و درجه 2 و همچنین نوار تیپ … ادامه مطلب

قیمت لوله پلی اتیلن 2 اینچ دیجی کالا

قیمت لوله پلی اتیلن 63 سایز 2 اینچ

قیمت لوله پلی اتیلن 2 اینچ دیجی کالا قیمت لوله 2 اینچ کشاورزی یا 63 میلیمتر / فروش لوله پلی اتیلن مخصوص آبیاری قطره‌ای و کشاورزی درجه 1 و درجه 2 و همچنین نوار تیپ … ادامه مطلب

قیمت لوله پلی اتیلن 6 اینچ دیجی کالا

قیمت لوله 6 اینچ کشاورزی دیجی کلا

قیمت لوله پلی اتیلن 6 اینچ دیجی کالا قیمت لوله 6 اینچ کشاورزی یا 160 میلیمتر / فروش لوله پلی اتیلن مخصوص آبیاری قطره ای و کشاورزی درجه 1 و درجه 2 و همچنین نوار … ادامه مطلب