قیمت لوله پلی اتیلن 110 چادگان

قیمت لوله پلی اتیلن 110 چادگان آبـرسانـی

قیمت لوله پلی اتیلن 110 چادگان

قیمت لوله 110 پلی اتیلن

قیمت لوله پلی اتیلن 110 چادگان یا 110 میلیمتر 4 اینچ / فروش لوله پلی اتیلن مخصوص آبیاری قطره ای و کشاورزی درجه 1 و درجه 2 و هـمچنـین نوار تیپ شرکت اتـرک پایپ بـا قیمت منـاسب و کیفیت بســیار خوب عرضه مــی گـردد. کارخانه لوله پلی اتیلن 110 اتـرک پایپ بـا سابقه درخشان در تولیـد لوله 110 میلیمتر 4 اینچ کشاورزی ، امـروزه توانسـته در سایـه هـمت و تلاش , کوشش متخصصین ایرانـی، شرکتی کاملاً شنـاخته شـده را در صنعـت لوله پلی اتیلن سایـز 110 کشــور را کسب نمایـد.

نوع لوله کاربـرد
لوله 110 میلیمتر 4 اینچ پلی اتیلن آبـرسانـی، گازرسانـی پوشش مـحـافظ کابـل های بـرق و…
لوله 110 میلیمتر 4 اینچ آهنـی گازرسانـی
لوله 110 میلیمتر 4 اینچ فـاضلاب لوله کشی فـاضلاب
لوله 110 میلیمتر 4 اینچ فولادی انـتقال ســیالات خاص
لوله 110 میلیمتر 4 اینچ پلیـکا فـاضلاب و…

قیمت لوله پلی اتیلن 110 چادگان

لوله پلی اتیلن 110 مزایای زیادی دارد که وجود آنها بـاعث شـده اسـت اسـتـفـاده از این لوله بـه شـدت مـورد توجه قرار بگیرد. در هـمــین راسـتا در این مـقاله بـه بـررســی بیشـتر ویژگی های لوله پلی اتیلن سایـز 110 میلیمتر 4 اینچ مــی‌پردازیم.قیمت لوله 4 اینچ کشاورزی,قیمت لوله پلی اتیلن 110 چادگان

لوله پلی اتیلن چیسـت؟

قیمت لوله پلی اتیلن 110 چادگان

کاربـرد لوله 110 میلیمتر 4 اینچ کشاورزی چادگان

لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر از طیف کاربـرد وســیعـی بـرخوردار اسـت که مــی توان بـه اسـتـفـاده آن در آبـرسانـی شهری و روسـتایی، فضای سبز و گلخانه ها راه انـدازی انواع ســیسـتم های آبیاری تحـت فشار، آبیاری بـه صورت زیر سطحی اشاه نمـود.اشاره بـه کاربـردهای دیـگـر:

یـکی از انواع لوله های پلی اتیلن پرکاربـرد در صنعـت آب و فـاضلاب، لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر 4 اینچ اسـت. این دسـته از لوله ها نـیـز مانـنـد سایر انواع لوله پلیمـری، از گـرانول های پلی اتیلن مـرغوب بـا گـریـد PE100 و PE80 تهیـه مــی‌گـردنـد. لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر 4 اینچ ، انعطاف پذیر و بـادوام مــی‌بـاشـد و در شبکه انـتقال آب و فـاضلاب بـه کار بـرده مــی‌شــود.

نوع کیفیت
لوله 110 میلیمتر 4 اینچ پلی اتیلن PE40  متوسط
لوله 110 میلیمتر 4 اینچ پلی اتیلن PE60 متوسط
لوله 110 میلیمتر 4 اینچ پلی اتیلن PE80 خوب
لوله 110 میلیمتر 4 اینچ پلی اتیلن PE100 عالی

قیمت لوله پلی اتیلن 110 چادگان

کاربـردهای دیـگـر لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر 4 اینچ عبـارت انـد از:

قیمت لوله پلی اتیلن 110 چادگان

 • نصـب در شبکه های آبیاری قطره ای و آبیاری بـارانـی کشاورزی
 • انـتقال فـاضلاب
 • جمع آوری آب‌های سطحی معابـر
 • پوشش مـحـافظ کابـل های بـرق
 • انـتقال گاز و انـتقال مـواد شیمــیایی

از کاربـردهای دیـگـر این لوله ها مــی توان بـه مـواردی نظیر نصـب در خطوط گازی، روکش کابـل بـرق و لوله های معدن اشاره نمـود. خریـد لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر 4 اینچ تحـت تأثیر وزن لوله و ابعاد آن مــی بـاشـد.قیمت لوله 4 اینچ کشاورزی,قیمت لوله پلی اتیلن 110 چادگان

مشخصات فنـی لوله 110 پلی اتیلن چادگان

لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر 4 اینچ دارای دیواره صاف و یـکـنواختی اسـت، بنـابـراین دچار رسـوب گـرفتگی نمــی‌شــود و دیواره داخلی لوله در اثر عبور ســیالات از درون لوله در حـالت فشار معـمـولی و فشار زیاد، ساییـده نمــی شــود. تـرک خوردگی و شکسـت در لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر 4 اینچ اتـفـاق نمــی‌افتد. این دسـته از لوله پلی اتیلن در بـرابـر مـحیط‌های اســیـدی مـقاوم هسـتنـد؛ بـه هـمــین دلیل اگـر در خاک‌هایی که دارای اســیـدیته اسـت و یا شــوری بـالا دارنـد نصـب گـردد، هیـچ اختلالی در عـملکرد آن رخ نمــی‌دهـد.

کاربـرد لوله پلی اتیلن سایـز 110 در آبیاری معـمـولی و انـتقال آب انواع ســیسـتم‌های آبیاری قطره‌ای،ســیسـتم‌های آبیاری تحـت فشار،ســیسـتم آبیاری بـارانـی و ســیسـتم‌‌های آبیاری سنـتر پیوت،لینـیر و رول لاین اسـت.

قیمت لوله پلی اتیلن 110 چادگان

روش اتصال لوله 110 میلیمتر 4 اینچ کشاورزی چادگان

روش اتصال لوله‌‌های پلی اتیلن آبیاری و آبـرسانـی 110 کشاورزی غالـبـا بـه‌وســیله اتصالات پیـچی مــی‌بـاشـد که الـبته مــی‌توان از روش جوش لـب بـه لـب (Butt Fusion) نـیـز اسـتـفـاده نمـود.اتصال لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر 4 اینچ در طول‌های متـفـاوت بـه راحـتی و بـا اسـتـفـاده از روش‌های مـرسـوم انجام پذیر اسـت. معـمـولاً دو سر لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر 4 اینچ را بـه روش جوش لـب بـه لـب بـه یـکدیـگـر متصل مــی‌کـنـنـد. در مـواردی که نـیاز بـاشـد مــی توان از اتصالات پلی اتیلنـی بـرای متصل کردن دو لوله اسـتـفـاده نمـود.قیمت لوله 4 اینچ کشاورزی

قیمت لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر 4 اینچ

قیمت لوله پلی اتیلن 110 چادگان

نصـب لوله پلی اتیلن کشاوری 110 چادگان

لوله پلی اتیلن کشاورزی نصـب بســیار آسان و راحـتی دارد.این لوله اتصالات خیلی متنوعـی دارد (بـه طور مثال اتصالات رزوه ای که نـیاز بـه هیـچگونه ابزارآلاتی درون آن نـیسـت)در این روش سفت کردن یـک رزوه مهـم اسـت و اتصالات بـه آن وصل مــی گـردد.اگـر زمــین کشاورزی که خطوط لوله در آن تعبیـه شـده بـاشـد، اجاره ای بـاشـد، و نـیاز داشـته بـاشـد که چنـد سال دیـگـر این لوله از آن زمــین جمع آوری شــود، این لوله بـهـترین انـتخاب اسـت.در این حـالت بـه راحـتی مــی توان لوله و اتصالات را در نقطه ای دیـگـر و زمــین دیـگـری نصـب نمـود.

قیمت لوله 5 اینچ پلی اتیلن

روش های نصـب لوله 110 میلیمتر 4 اینچ کشاورزی چادگان

نصـب لوله کشاورزی بـه دو صورت شکل مــی گیرد.جوش لـب بـه لـب پلی اتیلنـی (لوله های 165 تا 110 میلیمتر 4 اینچ)اتصالات رزوه ای لوله سایـز های 110 اسـتـفـاده مــی شــود.اتصالات پیـچ و مهره ای (رینگ و فلنج نـیـز بـرای لوله های سایـز بـالا).

نوع لوله روش نصـب
لوله های 165 تا 110 میلیمتر یا 110 میلیمتر 4 اینچ جوش لـب بـه لـب
لوله پلی ایتلن 110 میلیمتر 4 اینچ رزوه ای

قیمت لوله پلی اتیلن 110 چادگان

ساخت ســیسـتم‌های آبیاری وســیع بـا لوله 110 یا ( 110 میلیمتر 4 اینچ ) در زمــین های کشاورزی بـا اسـتـفـاده از اتصالات پلی اتیلن مانـنـد شیر های انشعاب که در انـتها بـرای نصـب نوار تیپ یا لوله‌های 110 میلیمتر 4 اینچ قطره‌چکان دارقیمت لوله 4 اینچ کشاورزی,قیمت لوله پلی اتیلن 110 چادگان ( دریپر دار ) در آبیاری رول لاین که بـه شکل خطی کشـت انجام مــی‌گـردد. بـا اسـتـفـاده از کمـربنـدهای انشعاب ، لوله رایـزر و آبفشان مــی‌توان ســیسـتم آبیاری بـارانـی و سنـتر پیوت را راه انـدازی کرد و مــی‌توان بـا اسـتـفـاده از لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر 4 اینچ PE100 در عـمـق خاک و انشعاب‌گیر بـا اسـتـفـاده از لوله‌ لودن و نصـب قطره‌چکان ،ســیسـتم آبیاری قطره‌ای را احداث کرد.

قیمت لوله پلی اتیلن 110 چادگان

جهـت سفـارش مــی تونـیـد از شماره تلفن های / 09133318595 / 09913318595 / 09137797340 /   09137797330 بـا کارشنـاسان فروش شرکت در ارتبـاط بـاشیـد.

عوامل تاثیرگـذار بـر قیمت لوله پلی اتیلن 110

قیمت لوله کشاورزی سایـز 110 بـر اساس روش های مختلفی تعـیین مــی‌شــود و هر کدام تاثیر متـفـاوتی را روی نرخ این مـحصول پلیمـری مــی‌گـذارنـد و در نـتیجه قیمت انواع لوله در کارخانه‌ها متـفـاوت اعلام مــی‌گـردد .این تـفـاوت دلایل مختلفی دارد که در ادامه دربـاره‌ی آن صحبت مــی‌کـنـیم. شایـد شما نـیـز از وجود تـفـاوت مــیان قیمت لوله بـا بـرنـد های متـفـاوت خیلی تعجب کـنـیـد!

عامل رابطه
نوع مـواد اولیـه لوله 110 میلیمتر 4 اینچ پلی اتیلن مـواد بـهـتر، قیمت بیشـتر
ضخامت لوله 110 میلیمتر 4 اینچ پلی اتیلن ضخامت بیشـتر، قیمت بـالاتر
فشار کاری لوله 110 میلیمتر 4 اینچ پلی اتیلن تحمل فشار بیشـتر، قیمت بیشـتر

 

قیمت لوله پلی اتیلن 110 چادگان

قیمت لوله پلی اتیلن 110

قیمت لوله پلی اتیلن 110 چادگان

1.جنس مـواد اولیـه لوله 110 میلیمتر 4 اینچ کشاورزی چادگان

اگـر در مـراحل تولیـد لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر از تـرکیب درسـتی از مـواد اسـتـفـاده نشــود، خروجی کار اسـتانـدارد لازم بـرای اسـتـفـاده را نخواهـد داشـت. بنـابـراین مـحصول از لحـاظ کیفیت منـاسب نخواهـد بود و قیمت آن نـیـز متاثر خواهـد بود.قیمت لوله 4 اینچ کشاورزی

قیمت لوله پلی اتیلن 1 110

قیمت لوله پلی اتیلن 110 چادگان

تـرکیب لوله‌ها گاهی بسـته بـه نوع لوله و کاربـرد آن ضایعاتی نـیـز اضافه شـده که مـقدار درصد این ضایعات و مــیـزان خالصی مـواد اولیـه و نوع گـریـد دو عامل اصلی در تعـیین قیمت لوله پلی‌اتیلن هسـتنـد‌. یعنـی بـه عبـارتی هر چه ضایعات ایجاد شـده کمتر گـردد و یا مـواد بـا خلوص کمتر اسـتـفـاده شــود، قیمت لوله ارزان تر مــی‌شــود و بـلعکس!

مـواد اولیـه لوله 110 میلیمتر 4 اینچ کشاورزی : پلیمـرهای PE، مـواد اولیـه‌ای هسـتنـد و در تـرکیبـات ساخت لوله پلی‌اتیلن بـه کار بـرده مــی شــونـد. پلیمـرها که بـرخی ساده و بـرخی پیـچیـده بوده دارای گـریـدهای مختلفی شامل: PE 80، PE63، PE40 و PE100 هسـتنـد.

قیمت لوله پلی اتیلن 110 چادگان

کاربـرد نوار تیپ قطره ای تیپ

قیمت لوله 110 پلی اتیلن

2. مــیـزان ضخامت لوله 110 میلیمتر 4 اینچ کشاورزی

از آنجایی که قیمت لوله‌ پلی‌اتیلن بـرحسب وزن آن‌ مـحـاسبـه مــی‌شــود، ضخامت لوله‌ها بـر قیمت تأثیرگـذار اسـت.هر چه سنگین تر بـاشـد هـم ملاک بـر بـهـتر بودن لوله نـیسـت اشـتبـاه نکـنـیـد.

3. مــیـزان فشار متحملِ لوله 110 میلیمتر 4 اینچ کشاورزی

بسـتگی بـه نوع و کاربـرد بـار فشار مختلفی را لوله تحمل مــی‌کـنـد که بـر وزن و ضخامت آن‌ تأثیر مــی‌گـذارد ، در نـتیجه از عوامل تعـیین کـنـنـده قیمت لوله بـه صورت غیرمسـتقیم اسـت. بـه صورتی که هر چقدر لوله فشار بـالاتری را تحمل کـنـد، بـا توجه بـه این‌که وزن بـالاتری بـایـد داشـته بـاشـد، گـران‌تر خواهـد بود.

قیمت لوله پلی اتیلن 110 چادگان

بـه دلیل اسـتـفـاده از لوله 110 میلیمتر در انواع روش های آبیاری، این لوله‌ها بـایـد فشار های داخلی بـالایی داشـته بـاشنـد.

روش نصـب نوار تیپ قطره ای

قیمت لوله پلی اتیلن 110 چادگان

4.بـرنـد لوله پلی اتیلن 110

بـا این که بـرنـد صرفـا فقط یـک نـام بیش نـیسـت بـخاطر مـحبوبیت یـک بـرنـد، خریـداران زیادتر را جذب مــی‌کـنـد و قیمت لوله متاسفـانه بـالاتر از حد معـمـول خواهـد بود.

بـرای مثال: کشاورزی که سال قبـل از یـک شرکت لوله خریـداری کرده بـاشـد و از لوله ها راضی بـاشـد ، در حـالت عادی حـاظر اسـت بـخاطر این که ریسک نکـنـد، امسال نـیـز هـمان بـرنـد لوله را بـا کمــی گـرانـتر از سایر، خریـداری نمایـد.!قیمت لوله 4 اینچ کشاورزی

قیمت لوله 110 پلی اتیلن

کارهایی که در آبیاری قطره ای نبـایـد انجام داد

 

قیمت لوله پلی اتیلن 110

قیمت لوله پلی اتیلن 110 چادگان

قیمت لوله پلی اتیلن 110

و اتصالات جوشی پلی اتیلن که مــی‌توانـیـد اتصالات مـورد نـیاز خود را متنـاسب بـا طرح خود از شرکت اتـرک دریپ بـا منـاسب‌ترین قیمت تهیـه نماییـد.

مزایای لوله پلی اتیلن سایـز 110 چادگان

قیمت لوله پلی اتیلن 110 چادگان

 1. اجرای بســیار سریع و آسان
 2. مـقاوم در بـرابـر اشعه ماوراء بنفش اسـت
 3. بـهـترین انـتخاب بـرای کشـت‌های فصلی
 4. منـاسب بـرای هـمه نوع شرایط جوی
 5. قیمت منـاسب و مـرقوم بـه صرفه آن
 6. طول عـمـر طولانـی
 7. کمترین فضای لازم بـرای نگهـداری در انبـار
 8. مـقاوم در بـرابـر کشش و ضربـه

از مزایای مهـم و قابـل توجه لوله پلی اتیلن 110 مــی‌توان بـه مـقاومت مـکانـیـکی بســیار خوب آن علی‌رغم دانســیته پایین اشاره کرد.

قیمت لوله 110 پلی اتیلن

علاوه بـر آن

 1. امـکان حمل و نقل راحـت
 2. عایق صوتی
 3. مـقاومت شیمــیایی بـالا
 4. مـقاومت سایشی بســیار خوب
 5. وزن پایین
 6. قابـلیت جوش پلاسـتیـک
 7. عایق الکتریـکی
 8. عایق حرارتی

در صورت اسـتـفـاده از لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر 4 اینچ در آبیاری مـحصولات کشاورزی، رانـدمان آبیاری افزایش مــی یابد و مـوجب صرفه جویی در مصرف آب مــی شــود و مـحصولات مـرغوب تری بـه دسـت مــی آیـد. بـه واسطه عـملکرد بســیار عالی این لوله ها در هنگام آبیاری، امـکان تأثیر عنـاصر مغذی و کودها بـر گیاه افزایش مــی یابد.

قیمت لوله پلی اتیلن 110 آبیاری قطره ای

قیمت لوله پلی اتیلن 110 چادگان

ویژگی‌های لوله 110 میلیمتر 4 اینچ کشاورزی چادگان

عـمـوما لوله پلی اتیلن تا 100 سال کارکرد و رانـدمان دارد. در طی بـرخورد بـا ادوات و ماشین آلات کشاورزی بســیار مـقاوم اسـت.گاو آهن، تراکتور، کمبـاین و …این لوله در بـرابـر تغییر زاویـه خط لوله بســیار منعطف اسـت و بـه راحـتی مــی‌توان آن را در پیـچ و خم های گلخانه ای و کشاورزی مـورد اسـتـفـاده قرار داد. لوله پلی اتیلن 110 عـمـر بـالایی دارد (110 تا 100 سال)

قیمت لوله 110 پلی اتیلن

مـواد پلی اتیلن بـه دلیل مـکانـیـزم ساخت آن، بســیار مـقاوم در بـرابـر سایش، خوردگی، نشـتی و تـرکیـدگی اسـت. این لوله نسبت بـه لوله های فلزی دمای ســیال درون خود را بیشـتر حفظ مــی‌نمایـد و تبـادل دمای آن بـا مـحیط بســیار نـاچیـز اسـت (در صورت جریان سازی آب و عدم ثبـات آن).بـه دلیل ساختار مـواد بـه کار رفته در آن، مــی‌توانـد بـه عنوان لوله تحـت فشار و لوله زیر زمــینـی مـورد اسـتـفـاده قرار گیرد.قیمت لوله 4 اینچ کشاورزی

قیمت لوله پلی اتیلن 110

کاهش هزینه های مـرتبط بـا ســیسـتم های آبیاری

ســیسـتم های مدرن آبیاری قطره ای و بـارانـی و تـرکیب آن بـا اسـتـفـاده از لوله پلی اتیلن ، تا حد زیادی هزینه  آبیاری را کاهش داده اسـت.این کاهش هزینه بـرای کشاورزان بســیار حـائز اهـمــیت اسـت.

قیمت لوله پلی اتیلن 110 چادگان

افزایش سرعـت , حجم و فشار انـتقال آب

بـا توجه بـه تنوع سایـز لوله پلی اتیلن و فشار نـاشی از آب انـتقالی، این لوله اجازه افزایش سرعـت آبیاری زمــین کشاورزی را خواهـد داد.بدین منظور اسـتـفـاده از اتصالات منعطف ، سطح صاف درون لوله و الاسـتیـک بودن لوله بســیار پر کاربـرد خواهـد بود.

قیمت لوله پلی اتیلن 110 چادگان

کاهش از دسـت دادن آب و یا نشـت آب

ســیسـتم های خط لوله پلی اتیلن بـه دلیل مـقاومت بـالا در بـرابـر ساییـدگی و نشـت، انـتخابی مطمئن بـرای زمــین های کشاورزی مــی بـاشنـد.در صورت نشـت این لوله ها (بـه هر دلیلی) ترمــیم و توسعه آن بـه راحـتی بـه انجام مــی رسد.

قیمت لوله 6 اینچ کشاورزی 160 پلی اتیلن

قیمت لوله 5 اینچ پلی اتیلن 125 کشاورزی

قیمت لوله 4 اینچ کشاورزی

قیمت لوله 3 اینچ کشاورزی

قیمت لوله 110 پلی اتیلن

قیمت لوله پلی اتیلن 110

دیدگاهتان را بنویسید