قیمت لوله پلی اتیلن 250 چادگان 10 اینچ

قیمت لوله پلی اتیلن 250 چادگان آبـرسانـی

قیمت لوله پلی اتیلن 250 چادگان

قیمت لوله 250 پلی اتیلن

قیمت لوله پلی اتیلن 250 چادگان یا 250 میلیمتر 10 اینچ / فروش لوله پلی اتیلن مخصوص آبیاری قطره ای و کشاورزی درجه 1 و درجه 2 و هـمچنـین نوار تیپ شرکت اتـرک پایپ بــا قیمت مـنـاسـب و کیفیت بســیار خوب عرضه مــی گـردد. کارخانه لوله پلی اتیلن 250 اتـرک پایپ بــا سابقه درخشان در تولیـد لوله 250 میلیمتر 10 اینچ کشاورزی ، امـروزه توانسـته در سایـه هـمت و تلاش , کوشش متخصصین ایرانـی، شرکتی کاملاً شنـاخته شــده را در صنعـت لوله پلی اتیلن سایـز 250 کشــور را کسـب نمـایـد.

نوع لوله کاربـرد
لوله 250 میلیمتر 10 اینچ پلی اتیلن آبـرسانـی، گازرسانـی پوشش مـحـافظ کابـل های بـرق و…
لوله 250 میلیمتر 10 اینچ آهنـی گازرسانـی
لوله 250 میلیمتر 10 اینچ فـاضلاب لوله کشی فـاضلاب
لوله 250 میلیمتر 10 اینچ فولادی انـتـقال ســیالات خاص
لوله 250 میلیمتر 10 اینچ پلیـکا فـاضلاب و…

قیمت لوله پلی اتیلن 250 چادگان

لوله پلی اتیلن 250 مزایای زیادی دارد که وجود آنها بــاعث شــده اسـت اسـتــفـاده از این لوله بـه شــدت مـورد توجه قرار بگیرد. در هـمــین راسـتا در این مـقاله بـه بـررســی بیشـتر ویژگی های لوله پلی اتیلن سایـز 250 میلیمتر 10 اینچ مــی‌پردازیم.قیمت لوله پلی اتیلن 10 اینچ,قیمت لوله پلی اتیلن 250 چادگان

لوله پلی اتیلن چیسـت؟

قیمت لوله پلی اتیلن 250 چادگان

کاربـرد لوله 250 میلیمتر 10 اینچ کشاورزی چادگان

لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر از طیف کاربـرد وســیعـی بـرخوردار اسـت که مــی توان بـه اسـتــفـاده آن در آبـرسانـی شهری و روسـتایی، فضای سـبز و گلخانه ها راه انـدازی انواع ســیسـتم های آبیاری تحـت فشار، آبیاری بـه صورت زیر سطحی اشاه نمـود.اشاره بـه کاربـردهای دیـگـر:

یـکی از انواع لوله های پلی اتیلن پرکاربـرد در صنعـت آب و فـاضلاب، لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر 10 اینچ اسـت. این دسـته از لوله ها نـیـز مـانـنـد سایر انواع لوله پلیمـری، از گـرانول های پلی اتیلن مـرغوب بــا گـریـد PE100 و PE80 تهیـه مــی‌گـردنـد. لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر 10 اینچ ، انعطاف پذیر و بــادوام مــی‌بــاشــد و در شبکه انـتـقال آب و فـاضلاب بـه کار بـرده مــی‌شــود.

نوع کیفیت
لوله 250 میلیمتر 10 اینچ پلی اتیلن PE40  متوسط
لوله 250 میلیمتر 10 اینچ پلی اتیلن PE60 متوسط
لوله 250 میلیمتر 10 اینچ پلی اتیلن PE80 خوب
لوله 250 میلیمتر 10 اینچ پلی اتیلن PE100 عالی

قیمت لوله پلی اتیلن 250 چادگان

کاربـردهای دیـگـر لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر 10 اینچ عبــارت انـد از:

قیمت لوله پلی اتیلن 250 چادگان

 • نصـب در شبکه های آبیاری قطره ای و آبیاری بــارانـی کشاورزی
 • انـتـقال فـاضلاب
 • جمع آوری آب‌های سطحی معابـر
 • پوشش مـحـافظ کابـل های بـرق
 • انـتـقال گاز و انـتـقال مـواد شیمــیایی

از کاربـردهای دیـگـر این لوله ها مــی توان بـه مـواردی نظیر نصـب در خطوط گازی، روکش کابـل بـرق و لوله های معدن اشاره نمـود. خریـد لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر 10 اینچ تحـت تأثیر وزن لوله و ابعاد آن مــی بــاشــد.

مشخصات فنـی لوله 250 پلی اتیلن چادگان

قیمت لوله پلی اتیلن 10 اینچ,قیمت لوله پلی اتیلن 250 چادگانلوله پلی اتیلن 250 میلیمتر 10 اینچ دارای دیواره صاف و یـکـنواختی اسـت، بنـابـراین دچار رسـوب گـرفتگی نمــی‌شــود و دیواره داخلی لوله در اثر عبور ســیالات از درون لوله در حـالت فشار معـمـولی و فشار زیاد، ساییـده نمــی شــود. تـرک خوردگی و شکسـت در لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر 10 اینچ اتــفـاق نمــی‌افتد. این دسـته از لوله پلی اتیلن در بـرابـر مـحیط‌های اســیـدی مـقاوم هسـتنـد؛ بـه هـمــین دلیل اگـر در خاک‌هایی که دارای اســیـدیته اسـت و یا شــوری بــالا دارنـد نصـب گـردد، هیـچ اختلالی در عـملکرد آن رخ نمــی‌دهـد.

کاربـرد لوله پلی اتیلن سایـز 250 در آبیاری معـمـولی و انـتـقال آب انواع ســیسـتم‌های آبیاری قطره‌ای،ســیسـتم‌های آبیاری تحـت فشار،ســیسـتم آبیاری بــارانـی و ســیسـتم‌‌های آبیاری سنـتر پیوت،لینـیر و رول لاین اسـت.

قیمت لوله پلی اتیلن 250 چادگان

روش اتصال لوله 250 میلیمتر 10 اینچ کشاورزی چادگان

روش اتصال لوله‌‌های پلی اتیلن آبیاری و آبـرسانـی 250 کشاورزی غالـبــا بـه‌وســیله اتصالات پیـچی مــی‌بــاشــد که الـبته مــی‌توان از روش جوش لـب بـه لـب (Butt Fusion) نـیـز اسـتــفـاده نمـود.اتصال لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر 10 اینچ در طول‌های متــفـاوت بـه راحـتی و بــا اسـتــفـاده از روش‌های مـرسـوم انجام پذیر اسـت. معـمـولاً دو سر لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر 10 اینچ را بـه روش جوش لـب بـه لـب بـه یـکدیـگـر متصل مــی‌کـنـنـد. در مـواردی که نـیاز بــاشــد مــی توان از اتصالات پلی اتیلنـی بـرای متصل کردن دو لوله اسـتــفـاده نمـود.

قیمت لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر 10 اینچ

قیمت لوله پلی اتیلن 250 چادگان

نصـب لوله پلی اتیلن کشاوری 250 چادگان

لوله پلی اتیلن کشاورزی نصـب بســیار آسان و راحـتی دارد.این لوله اتصالات خیلی متنوعـی دارد (بـه طور مثال اتصالات رزوه ای که نـیاز بـه هیـچگونه ابزارآلاتی درون آن نـیسـت)در این روش سفت کردن یـک رزوه مهـم اسـت و اتصالات بـه آن وصل مــی گـردد.اگـر زمــین کشاورزی که خطوط لوله در آن تعبیـه شــده بــاشــد، اجاره ای بــاشــد، و نـیاز داشـته بــاشــد که چنـد سال دیـگـر این لوله از آن زمــین جمع آوری شــود، این لوله بـهـترین انـتخاب اسـت.در این حـالت بـه راحـتی مــی توان لوله و اتصالات را در نقطه ای دیـگـر و زمــین دیـگـری نصـب نمـود.

قیمت لوله 10 اینچ پلی اتیلن

روش های نصـب لوله 250 میلیمتر 10 اینچ کشاورزی چادگان

نصـب لوله کشاورزی بـه دو صورت شکل مــی گیرد.جوش لـب بـه لـب پلی اتیلنـی (لوله های 165 تا 250 میلیمتر 10 اینچ)اتصالات رزوه ای لوله سایـز های 250 اسـتــفـاده مــی شــود.اتصالات پیـچ و مهره ای (رینگ و فلنج نـیـز بـرای لوله های سایـز بــالا).

نوع لوله روش نصـب
لوله های 165 تا 250 میلیمتر یا 250 میلیمتر 10 اینچ جوش لـب بـه لـب
لوله پلی ایتلن 250 میلیمتر 10 اینچ رزوه ای

قیمت لوله پلی اتیلن 250 چادگان

ساخت ســیسـتم‌های آبیاری وســیع بــا لوله 250 یا ( 250 میلیمتر 10 اینچ ) در زمــین های کشاورزی بــا اسـتــفـاده از اتصالات پلی اتیلن مـانـنـد شیر های انشعاب که در انـتها بـرای نصـب نوار تیپ یا لوله‌های 250 میلیمتر 10 اینچ قطره‌چکان دار ( دریپر دار ) در آبیاری رول لاین که بـه شکل خطی کشـت انجام مــی‌گـردد. قیمت لوله پلی اتیلن 10 اینچبــا اسـتــفـاده از کمـربنـدهای انشعاب ، لوله رایـزر و آبفشان مــی‌توان ســیسـتم آبیاری بــارانـی و سنـتر پیوت را راه انـدازی کرد و مــی‌توان بــا اسـتــفـاده از لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر 10 اینچ PE100 در عـمـق خاک و انشعاب‌گیر بــا اسـتــفـاده از لوله‌ لودن و نصـب قطره‌چکان ،ســیسـتم آبیاری قطره‌ای را احداث کرد.

قیمت لوله پلی اتیلن 250 چادگان

جهـت سفـارش مــی تونـیـد از شمـاره تلفن های / 09133318595 / 09913318595 / 09137797340 /   09137797330 بــا کارشنـاسان فروش شرکت در ارتبــاط بــاشیـد.

عوامل تاثیرگـذار بـر قیمت لوله پلی اتیلن 250

قیمت لوله کشاورزی سایـز 250 بـر اساس روش های مختلفی تعـیین مــی‌شــود و هر کدام تاثیر متــفـاوتی را روی نرخ این مـحصول پلیمـری مــی‌گـذارنـد و در نـتیجه قیمت انواع لوله در کارخانه‌ها متــفـاوت اعلام مــی‌گـردد .این تــفـاوت دلایل مختلفی دارد که در ادامه دربــاره‌ی آن صحبت مــی‌کـنـیم. شایـد شمـا نـیـز از وجود تــفـاوت مــیان قیمت لوله بــا بـرنـد های متــفـاوت خیلی تعجب کـنـیـد!

عامل رابطه
نوع مـواد اولیـه لوله 250 میلیمتر 10 اینچ پلی اتیلن مـواد بـهـتر، قیمت بیشـتر
ضخامت لوله 250 میلیمتر 10 اینچ پلی اتیلن ضخامت بیشـتر، قیمت بــالاتر
فشار کاری لوله 250 میلیمتر 10 اینچ پلی اتیلن تحمل فشار بیشـتر، قیمت بیشـتر

 

قیمت لوله پلی اتیلن 250 چادگان

قیمت لوله پلی اتیلن 250

قیمت لوله پلی اتیلن 250 چادگان

1.جنس مـواد اولیـه لوله 250 میلیمتر 10 اینچ کشاورزی چادگان

اگـر در مـراحل تولیـد لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر از تـرکیب درسـتی از مـواد اسـتــفـاده نشــود، خروجی کار اسـتانـدارد لازم بـرای اسـتــفـاده را نخواهـد داشـت. بنـابـراین مـحصول از لحـاظ کیفیت مـنـاسـب نخواهـد بود و قیمت آن نـیـز متاثر خواهـد بود.

قیمت لوله پلی اتیلن 1 250

قیمت لوله پلی اتیلن 250 چادگان

تـرکیب لوله‌ها گاهی بسـته بـه نوع لوله و کاربـرد آن ضایعاتی نـیـز اضافه شــده که مـقدار درصد این ضایعات و مــیـزان خالصی مـواد اولیـه و نوع گـریـد دو عامل اصلی در تعـیین قیمت لوله پلی‌اتیلن هسـتنـد‌. یعنـی بـه عبــارتی هر چه ضایعات ایجاد شــده کمتر گـردد و یا مـواد بــا خلوص کمتر اسـتــفـاده شــود، قیمت لوله ارزان تر مــی‌شــود و بـلعکس!

مـواد اولیـه لوله 250 میلیمتر 10 اینچ کشاورزی : پلیمـرهای PE، مـواد اولیـه‌ای هسـتنـد و در تـرکیبــات ساخت لوله پلی‌اتیلن بـه کار بـرده مــی شــونـد. پلیمـرها که بـرخی ساده و بـرخی پیـچیـده بوده دارای گـریـدهای مختلفی شامل: PE 80، PE63، PE40 و PE100 هسـتنـد.قیمت لوله پلی اتیلن 10 اینچ,قیمت لوله پلی اتیلن 250 چادگان

قیمت لوله پلی اتیلن 250 چادگان

کاربـرد نوار تیپ قطره ای تیپ

قیمت لوله 250 پلی اتیلن

2. مــیـزان ضخامت لوله 250 میلیمتر 10 اینچ کشاورزی

از آنجایی که قیمت لوله‌ پلی‌اتیلن بـرحسـب وزن آن‌ مـحـاسـبـه مــی‌شــود، ضخامت لوله‌ها بـر قیمت تأثیرگـذار اسـت.هر چه سنگین تر بــاشــد هـم ملاک بـر بـهـتر بودن لوله نـیسـت اشـتبــاه نکـنـیـد.

3. مــیـزان فشار متحملِ لوله 250 میلیمتر 10 اینچ کشاورزی

بسـتگی بـه نوع و کاربـرد بــار فشار مختلفی را لوله تحمل مــی‌کـنـد که بـر وزن و ضخامت آن‌ تأثیر مــی‌گـذارد ، در نـتیجه از عوامل تعـیین کـنـنـده قیمت لوله بـه صورت غیرمسـتـقیم اسـت. بـه صورتی که هر چقدر لوله فشار بــالاتری را تحمل کـنـد، بــا توجه بـه این‌که وزن بــالاتری بــایـد داشـته بــاشــد، گـران‌تر خواهـد بود.

قیمت لوله پلی اتیلن 250 چادگان

بـه دلیل اسـتــفـاده از لوله 250 میلیمتر در انواع روش های آبیاری، این لوله‌ها بــایـد فشار های داخلی بــالایی داشـته بــاشنـد.

روش نصـب نوار تیپ قطره ای

قیمت لوله پلی اتیلن 250 چادگان

4.بـرنـد لوله پلی اتیلن 250

بــا این که بـرنـد صرفـا فقط یـک نـام بیش نـیسـت بـخاطر مـحبوبیت یـک بـرنـد، خریـداران زیادتر را جذب مــی‌کـنـد و قیمت لوله متاسفـانه بــالاتر از حد معـمـول خواهـد بود.

بـرای مثال: کشاورزی که سال قبـل از یـک شرکت لوله خریـداری کرده بــاشــد و از لوله ها راضی بــاشــد ، در حـالت عادی حـاظر اسـت بـخاطر این که ریسک نکـنـد، امسال نـیـز هـمـان بـرنـد لوله را بــا کمــی گـرانـتر از سایر، خریـداری نمـایـد.!

قیمت لوله 250 پلی اتیلن

کارهایی که در آبیاری قطره ای نبــایـد انجام داد

قیمت لوله پلی اتیلن 10 اینچ

قیمت لوله پلی اتیلن 250

قیمت لوله پلی اتیلن 250 چادگان

قیمت لوله پلی اتیلن 250

و اتصالات جوشی پلی اتیلن که مــی‌توانـیـد اتصالات مـورد نـیاز خود را متنـاسـب بــا طرح خود از شرکت اتـرک دریپ بــا مـنـاسـب‌ترین قیمت تهیـه نمـاییـد.

مزایای لوله پلی اتیلن سایـز 250 چادگان

قیمت لوله پلی اتیلن 250 چادگان

 1. اجرای بســیار سریع و آسان
 2. مـقاوم در بـرابـر اشعه مـاوراء بنفش اسـت
 3. بـهـترین انـتخاب بـرای کشـت‌های فصلی
 4. مـنـاسـب بـرای هـمه نوع شرایط جوی
 5. قیمت مـنـاسـب و مـرقوم بـه صرفه آن
 6. طول عـمـر طولانـی
 7. کمترین فضای لازم بـرای نگهـداری در انبــار
 8. مـقاوم در بـرابـر کشش و ضربـه

از مزایای مهـم و قابـل توجه لوله پلی اتیلن 250 مــی‌توان بـه مـقاومت مـکانـیـکی بســیار خوب آن علی‌رغم دانســیته پایین اشاره کرد.

قیمت لوله 250 پلی اتیلن

علاوه بـر آن

 1. امـکان حمل و نقل راحـت
 2. عایق صوتی
 3. مـقاومت شیمــیایی بــالا
 4. مـقاومت سایشی بســیار خوب
 5. وزن پایین
 6. قابـلیت جوش پلاسـتیـک
 7. عایق الکتریـکی
 8. عایق حرارتی

در صورت اسـتــفـاده از لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر 10 اینچ در آبیاری مـحصولات کشاورزی، رانـدمـان آبیاری افزایش مــی یابد و مـوجب صرفه جویی در مصرف آب مــی شــود و مـحصولات مـرغوب تری بـه دسـت مــی آیـد. بـه واسطه عـملکرد بســیار عالی این لوله ها در هنگام آبیاری، امـکان تأثیر عنـاصر مغذی و کودها بـر گیاه افزایش مــی یابد.

قیمت لوله پلی اتیلن 250 آبیاری قطره ای

قیمت لوله پلی اتیلن 250 چادگان

ویژگی‌های لوله 250 میلیمتر 10 اینچ کشاورزی چادگان

عـمـومـا لوله پلی اتیلن تا 100 سال کارکرد و رانـدمـان دارد. در طی بـرخورد بــا ادوات و مـاشین آلات کشاورزی بســیار مـقاوم اسـت.گاو آهن، تراکتور، کمبــاین و …این لوله در بـرابـر تغییر زاویـه خط لوله بســیار مـنعطف اسـت و بـه راحـتی مــی‌توان آن را در پیـچ و خم های گلخانه ای و کشاورزی مـورد اسـتــفـاده قرار داد. لوله پلی اتیلن 250 عـمـر بــالایی دارد (250 تا 100 سال)

قیمت لوله 250 پلی اتیلن

مـواد پلی اتیلن بـه دلیل مـکانـیـزم ساخت آن، بســیار مـقاوم در بـرابـر سایش، خوردگی، نشـتی و تـرکیـدگی اسـت. این لوله نسـبت بـه لوله های فلزی دمـای ســیال درون خود را بیشـتر حفظ مــی‌نمـایـد و تبــادل دمـای آن بــا مـحیط بســیار نـاچیـز اسـت (در صورت جریان سازی آب و عدم ثبــات آن).بـه دلیل ساختار مـواد بـه کار رفته در آن، مــی‌توانـد بـه عنوان لوله تحـت فشار و لوله زیر زمــینـی مـورد اسـتــفـاده قرار گیرد.قیمت لوله پلی اتیلن 10 اینچ

قیمت لوله پلی اتیلن 250

کاهش هزینه های مـرتبط بــا ســیسـتم های آبیاری

ســیسـتم های مدرن آبیاری قطره ای و بــارانـی و تـرکیب آن بــا اسـتــفـاده از لوله پلی اتیلن ، تا حد زیادی هزینه  آبیاری را کاهش داده اسـت.این کاهش هزینه بـرای کشاورزان بســیار حـائز اهـمــیت اسـت.

قیمت لوله پلی اتیلن 250 چادگان

افزایش سرعـت , حجم و فشار انـتـقال آب

بــا توجه بـه تنوع سایـز لوله پلی اتیلن و فشار نـاشی از آب انـتـقالی، این لوله اجازه افزایش سرعـت آبیاری زمــین کشاورزی را خواهـد داد.بدین مـنظور اسـتــفـاده از اتصالات مـنعطف ، سطح صاف درون لوله و الاسـتیـک بودن لوله بســیار پر کاربـرد خواهـد بود.

قیمت لوله پلی اتیلن 250 چادگان

کاهش از دسـت دادن آب و یا نشـت آب

ســیسـتم های خط لوله پلی اتیلن بـه دلیل مـقاومت بــالا در بـرابـر ساییـدگی و نشـت، انـتخابی مطمئن بـرای زمــین های کشاورزی مــی بــاشنـد.در صورت نشـت این لوله ها (بـه هر دلیلی) ترمــیم و توسعه آن بـه راحـتی بـه انجام مــی رسد.

https://atrakdrip.ir/isfahan/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-160-%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86-price-pipe/

قیمت لوله 3 اینچ کشاورزی

قیمت لوله 250 پلی اتیلن

قیمت لوله پلی اتیلن 250

دیدگاهتان را بنویسید