قیمت لوله پلی اتیلن 90 ممسنی

قیمت لوله پلی اتیلن 90 ممسنی آبـرسانی

قیمت لوله پلی اتیلن 90 ممسنی

قیمت لوله 90 پلی اتیلن

قیمت لوله پلی اتیلن 90 ممسنی یا 90 میلیمتر 3 اینچ / فروش لوله پلی اتیلن مخـصـوص آبیاری قطره ای و کشاورزی درجه 1 و درجه 2 و هـمچنین نوار تیپ شرکت اترک پایپ بـا قیمت مناســـب و کیفیت بســیار خوب عرضه مــی گـردد. کارخانه لوله پلی اتیلن 90 اترک پایپ بـا سابقه درخشـان در تــولیـد لوله 90 میلیمتر 3 اینچ کشاورزی ، امـروزه تــوانـســته در سایـه هـمت و تلاش , کوشـش متخـصصین ایرانی، شرکتی کاملاً شـناخته شـده را در صنعت لوله پلی اتیلن سایـز 90 کشور را کســـب نمایـد.قیمت لوله 3 اینچ کشاورزی,قیمت لوله پلی اتیلن 90 ممسنی

نوع لوله کاربـرد
لوله 90 میلیمتر 3 اینچ پلی اتیلن آبـرسانی، گازرسانی پوشـش مـحـافظ کابل های بـرق و…
لوله 90 میلیمتر 3 اینچ آهنی گازرسانی
لوله 90 میلیمتر 3 اینچ فــاضلاب لوله کشی فــاضلاب
لوله 90 میلیمتر 3 اینچ فولادی انـتــقال ســیالات خاص
لوله 90 میلیمتر 3 اینچ پلیـکا فــاضلاب و…

قیمت لوله پلی اتیلن 90 ممسنی

لوله پلی اتیلن 90 مزایای زیادی دارد که وجود آنها بـاعث شـده اســت اســتفــاده از این لوله به شـدت مورد تــوجه قـرار بگیرد. در هـمــین راســتا در این مقاله به بـررســی بیشـتر ویژگی های لوله پلی اتیلن سایـز 90 میلیمتر 3 اینچ مــی‌پردازیم.

لوله پلی اتیلن چیســت؟

قیمت لوله پلی اتیلن 90 ممسنی

کاربـرد لوله 90 میلیمتر 3 اینچ کشاورزی ممسنی

لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر از طیف کاربـرد وســیعـی بـرخوردار اســت که مــی تــوان به اســتفــاده آن در آبـرسانی شهری و روســتایـی، فضای ســـبز و گلخانه ها راه انـدازی انواع ســیســتم های آبیاری تحـت فشـار، آبیاری به صـورت زیر سـطحی اشـاه نمود.اشـاره به کاربـردهای دیگـر:

یـکی از انواع لوله های پلی اتیلن پرکاربـرد در صنعت آب و فــاضلاب، لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر 3 اینچ اســت. این دســته از لوله ها نیـز ماننـد سایر انواع لوله پلیمـری، از گـرانول های پلی اتیلن مـرغوب بـا گـریـد PE100 و PE80 تهیـه مــی‌گـردنـد. لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر 3 اینچ ، انعطاف پـذیر و بـادوام مــی‌بـاشـد و در شبکه انـتــقال آب و فــاضلاب به کار بـرده مــی‌شود.

نوع کیفیت
لوله 90 میلیمتر 3 اینچ پلی اتیلن PE40  متــوسـط
لوله 90 میلیمتر 3 اینچ پلی اتیلن PE60 متــوسـط
لوله 90 میلیمتر 3 اینچ پلی اتیلن PE80 خوب
لوله 90 میلیمتر 3 اینچ پلی اتیلن PE100 عالی

قیمت لوله پلی اتیلن 90 ممسنی

کاربـردهای دیگـر لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر 3 اینچ عبـارت انـد از:

قیمت لوله پلی اتیلن 90 ممسنی

 • نصب در شبکه های آبیاری قطره ای و آبیاری بـارانی کشاورزی
 • انـتــقال فــاضلاب
 • جمع آوری آب‌های سـطحی معابـر
 • پوشـش مـحـافظ کابل های بـرق
 • انـتــقال گاز و انـتــقال مواد شیمــیایـی

از کاربـردهای دیگـر این لوله ها مــی تــوان به مواردی نظیر نصب در خطوط گازی، روکش کابل بـرق و لوله های معدن اشـاره نمود. خریـد لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر 3 اینچ تحـت تأثیر وزن لوله و ابعاد آن مــی بـاشـد.قیمت لوله 3 اینچ کشاورزی

مشخـصات فنی لوله 90 پلی اتیلن ممسنی

لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر 3 اینچ دارای دیـواره صاف و یـکـنواختی اســت، بنابـراین دچار رسـوب گـرفــتگی نمــی‌شود و دیـواره داخلی لوله در اثر عبـور ســیالات از درون لوله در حـالت فشـار معـمولی و فشـار زیاد، سایـیـده نمــی شود. ترک خوردگی و شکســت در لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر 3 اینچ اتفــاق نمــی‌افــتد. این دســته از لوله پلی اتیلن در بـرابـر مـحیط‌های اســیـدی مقاوم هســتنـد؛ به هـمــین دلیل اگـر در خاک‌هایـی که دارای اســیـدیته اســت و یا شوری بـالا دارنـد نصب گـردد، هیچ اختلالی در عـملکرد آن رخ نمــی‌دهـد.

کاربـرد لوله پلی اتیلن سایـز 90 در آبیاری معـمولی و انـتــقال آب انواع ســیســتم‌های آبیاری قطره‌ای،ســیســتم‌های آبیاری تحـت فشـار،ســیســتم آبیاری بـارانی و ســیســتم‌‌های آبیاری سنـتر پیـوت،لینیر و رول لاین اســت.

قیمت لوله پلی اتیلن 90 ممسنی

روش اتصال لوله 90 میلیمتر 3 اینچ کشاورزی ممسنی

روش اتصال لوله‌‌های پلی اتیلن آبیاری و آبـرسانی 90 کشاورزی غالــبـا به‌وســیله اتصالات پیچی مــی‌بـاشـد که الــبـته مــی‌تــوان از روش جوش لــب به لــب (Butt Fusion) نیـز اســتفــاده نمود.اتصال لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر 3 اینچ در طول‌های متفــاوت به راحـتی و بـا اســتفــاده از روش‌های مـرسـوم انجام پـذیر اســت. معـمولاً دو سر لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر 3 اینچ را به روش جوش لــب به لــب به یـکدیگـر متصل مــی‌کـننـد. در مواردی که نیاز بـاشـد مــی تــوان از اتصالات پلی اتیلنی بـرای متصل کردن دو لوله اســتفــاده نمود.

قیمت لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر 3 اینچ

قیمت لوله پلی اتیلن 90 ممسنی

نصب لوله پلی اتیلن کشـاوری 90 ممسنی

لوله پلی اتیلن کشاورزی نصب بســیار آسان و راحـتی دارد.این لوله اتصالات خیلی متنوعـی دارد (به طور مثال اتصالات رزوه ای که نیاز به هیچگونه ابزارآلاتی درون آن نیســت)در این روش سفــت کردن یـک رزوه مهـم اســت و اتصالات به آن وصل مــی گـردد.اگـر زمــین کشاورزی که خطوط لوله در آن تعبیـه شـده بـاشـد، اجاره ای بـاشـد، و نیاز داشـته بـاشـد که چنـد سال دیگـر این لوله از آن زمــین جمع آوری شود، این لوله بهترین انـتخاب اســت.در این حـالت به راحـتی مــی تــوان لوله و اتصالات را در نقطـه ای دیگـر و زمــین دیگـری نصب نمود.قیمت لوله 3 اینچ کشاورزی,قیمت لوله پلی اتیلن 90 ممسنی

قیمت لوله 5 اینچ پلی اتیلن

روش های نصب لوله 90 میلیمتر 3 اینچ کشاورزی ممسنی

نصب لوله کشاورزی به دو صـورت شکل مــی گیرد.جوش لــب به لــب پلی اتیلنی (لوله های 165 تا 90 میلیمتر 3 اینچ)اتصالات رزوه ای لوله سایـز های 90 اســتفــاده مــی شود.اتصالات پیچ و مهره ای (رینگ و فلنج نیـز بـرای لوله های سایـز بـالا).

نوع لوله روش نصب
لوله های 165 تا 90 میلیمتر جوش لــب به لــب
لوله پلی ایتلن 90 میلیمتر 3 اینچ رزوه ای

قیمت لوله پلی اتیلن 90 ممسنی

ساخت ســیســتم‌های آبیاری وســیع بـا لوله 90 یا در زمــین های کشاورزی بـا اســتفــاده از اتصالات پلی اتیلن ماننـد شیر های انشعاب که در انـتها بـرای نصب نوار تیپ یا لوله‌های 90 میلیمتر 3 اینچ قطره‌چکان دار ( دریپر دار ) در آبیاری رول لاین که به شکل خطی کشـت انجام مــی‌گـردد. بـا اســتفــاده از کمـربنـدهای انشعاب ، لوله رایـزر و آبفشـان مــی‌تــوان ســیســتم آبیاری بـارانی و سنـتر پیـوت را راه انـدازی کرد و مــی‌تــوان بـا اســتفــاده از لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر 3 اینچ PE100 در عـمق خاک و انشعاب‌گیر بـا اســتفــاده از لوله‌ لودن و نصب قطره‌چکان ،ســیســتم آبیاری قطره‌ای را احداث کرد.

قیمت لوله پلی اتیلن 90 ممسنی

جهت سفــارش مــی تــونیـد از شماره تلفن های / 09133318595 / 09913318595 / 09137797340 /   09137797330 بـا کارشـناسان فروش شرکت در ارتبـاط بـاشیـد.

عوامل تاثیرگــذار بـر قیمت لوله پلی اتیلن 90

قیمت لوله کشاورزی سایـز 90 بـر اساس روش های مختلفی تعـیـین مــی‌شود و هر کدام تاثیر متفــاوتی را روی نرخ این مـحصـول پلیمـری مــی‌گــذارنـد و در نـتیجه قیمت انواع لوله در کارخانه‌ها متفــاوت اعلام مــی‌گـردد .این تفــاوت دلایل مختلفی دارد که در ادامه دربـاره‌ی آن صحبـت مــی‌کـنیم. شـایـد شما نیـز از وجود تفــاوت مــیان قیمت لوله بـا بـرنـد های متفــاوت خیلی تعجب کـنیـد!قیمت لوله 3 اینچ کشاورزی

عامل رابطـه
نوع مواد اولیـه لوله 90 میلیمتر 3 اینچ پلی اتیلن مواد بهتر، قیمت بیشـتر
ضخامت لوله 90 میلیمتر 3 اینچ پلی اتیلن ضخامت بیشـتر، قیمت بـالاتر
فشـار کاری لوله 90 میلیمتر 3 اینچ پلی اتیلن تحمل فشـار بیشـتر، قیمت بیشـتر

 

قیمت لوله پلی اتیلن 90 ممسنی

قیمت لوله پلی اتیلن 90

قیمت لوله پلی اتیلن 90 ممسنی

1.جنـس مواد اولیـه لوله 90 میلیمتر 3 اینچ کشاورزی ممسنی

اگـر در مـراحل تــولیـد لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر از ترکیب درســتی از مواد اســتفــاده نشود، خروجی کار اســتانـدارد لازم بـرای اســتفــاده را نخواهـد داشـت. بنابـراین مـحصـول از لحـاظ کیفیت مناســـب نخواهـد بـود و قیمت آن نیـز متاثر خواهـد بـود.

قیمت لوله پلی اتیلن 1 90

قیمت لوله پلی اتیلن 90 ممسنی

ترکیب لوله‌ها گاهی بســته به نوع لوله و کاربـرد آن ضایعاتی نیـز اضافه شـده که مقدار درصد این ضایعات و مــیـزان خالصی مواد اولیـه و نوع گـریـد دو عامل اصلی در تعـیـین قیمت لوله پلی‌اتیلن هســتنـد‌. یعنی به عبـارتی هر چه ضایعات ایجاد شـده کمتر گـردد و یا مواد بـا خلوص کمتر اســتفــاده شود، قیمت لوله ارزان تر مــی‌شود و بلعکس!قیمت لوله 3 اینچ کشاورزی,قیمت لوله پلی اتیلن 90 ممسنی

مواد اولیـه لوله 90 میلیمتر 3 اینچ کشاورزی : پلیمـرهای PE، مواد اولیـه‌ای هســتنـد و در ترکیبـات ساخت لوله پلی‌اتیلن به کار بـرده مــی شونـد. پلیمـرها که بـرخی ساده و بـرخی پیچیـده بـوده دارای گـریـدهای مختلفی شـامل: PE 80، PE63، PE40 و PE100 هســتنـد.

قیمت لوله پلی اتیلن 90 ممسنی

کاربـرد نوار تیپ قطره ای تیپ

قیمت لوله 90 پلی اتیلن

2. مــیـزان ضخامت لوله 90 میلیمتر 3 اینچ کشاورزی

از آنجایـی که قیمت لوله‌ پلی‌اتیلن بـرحســـب وزن آن‌ مـحـاســـبه مــی‌شود، ضخامت لوله‌ها بـر قیمت تأثیرگــذار اســت.هر چه سنگین تر بـاشـد هـم ملاک بـر بهتر بـودن لوله نیســت اشـتبـاه نکـنیـد.

3. مــیـزان فشـار متحملِ لوله 90 میلیمتر 3 اینچ کشاورزی

بســتگی به نوع و کاربـرد بـار فشـار مختلفی را لوله تحمل مــی‌کـنـد که بـر وزن و ضخامت آن‌ تأثیر مــی‌گــذارد ، در نـتیجه از عوامل تعـیـین کـننـده قیمت لوله به صـورت غیرمســتــقیم اســت. به صـورتی که هر چقدر لوله فشـار بـالاتری را تحمل کـنـد، بـا تــوجه به این‌که وزن بـالاتری بـایـد داشـته بـاشـد، گـران‌تر خواهـد بـود.

قیمت لوله پلی اتیلن 90 ممسنی

به دلیل اســتفــاده از لوله 90 میلیمتر در انواع روش های آبیاری، این لوله‌ها بـایـد فشـار های داخلی بـالایـی داشـته بـاشـنـد.

روش نصب نوار تیپ قطره ای

قیمت لوله پلی اتیلن 90 ممسنی

4.بـرنـد لوله پلی اتیلن 90

بـا این که بـرنـد صرفــا فقط یـک نام بیش نیســت بخاطر مـحبـوبیت یـک بـرنـد، خریـداران زیادتر را جذب مــی‌کـنـد و قیمت لوله متاسفــانه بـالاتر از حد معـمول خواهـد بـود.

بـرای مثال: کشاورزی که سال قبل از یـک شرکت لوله خریـداری کرده بـاشـد و از لوله ها راضی بـاشـد ، در حـالت عادی حـاظر اســت بخاطر این که ریسک نکـنـد، امسال نیـز هـمان بـرنـد لوله را بـا کمــی گـرانـتر از سایر، خریـداری نمایـد.!قیمت لوله 3 اینچ کشاورزی

قیمت لوله 90 پلی اتیلن

کارهایـی که در آبیاری قطره ای نبـایـد انجام داد

 

قیمت لوله پلی اتیلن 90

قیمت لوله پلی اتیلن 90 ممسنی

قیمت لوله پلی اتیلن 90

و اتصالات جوشی پلی اتیلن که مــی‌تــوانیـد اتصالات مورد نیاز خود را متناســـب بـا طرح خود از شرکت اترک دریپ بـا مناســـب‌ترین قیمت تهیـه نمایـیـد.

مزایای لوله پلی اتیلن سایـز 90 ممسنی

قیمت لوله پلی اتیلن 90 ممسنی

 1. اجرای بســیار سریع و آسان
 2. مقاوم در بـرابـر اشعه ماوراء بنفش اســت
 3. بهترین انـتخاب بـرای کشـت‌های فصلی
 4. مناســـب بـرای هـمه نوع شرایط جوی
 5. قیمت مناســـب و مـرقوم به صرفه آن
 6. طول عـمـر طولانی
 7. کمترین فضای لازم بـرای نگهـداری در انبـار
 8. مقاوم در بـرابـر کشـش و ضربه

از مزایای مهـم و قابل تــوجه لوله پلی اتیلن 90 مــی‌تــوان به مقاومت مکانیـکی بســیار خوب آن علی‌رغم دانـســیته پایـین اشـاره کرد.

قیمت لوله 90 پلی اتیلن

علاوه بـر آن

 1. امکان حمل و نقل راحـت
 2. عایـق صـوتی
 3. مقاومت شیمــیایـی بـالا
 4. مقاومت سایشی بســیار خوب
 5. وزن پایـین
 6. قابلیت جوش پلاســتیـک
 7. عایـق الکتریـکی
 8. عایـق حرارتی

در صـورت اســتفــاده از لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر 3 اینچ در آبیاری مـحصـولات کشاورزی، رانـدمان آبیاری افزایش مــی یابـد و موجب صرفه جویـی در مصرف آب مــی شود و مـحصـولات مـرغوب تری به دســت مــی آیـد. به واسـطـه عـملکرد بســیار عالی این لوله ها در هنگام آبیاری، امکان تأثیر عناصر مغذی و کودها بـر گیاه افزایش مــی یابـد.

قیمت لوله پلی اتیلن 90 آبیاری قطره ای

قیمت لوله پلی اتیلن 90 ممسنی

ویژگی‌های لوله 90 میلیمتر 3 اینچ کشاورزی ممسنی

عـموما لوله پلی اتیلن تا 100 سال کارکرد و رانـدمان دارد. در طی بـرخورد بـا ادوات و ماشین آلات کشاورزی بســیار مقاوم اســت.گاو آهن، تراکتــور، کمبـاین و …این لوله در بـرابـر تغیـیر زاویـه خط لوله بســیار منعطـف اســت و به راحـتی مــی‌تــوان آن را در پیچ و خم های گلخانه ای و کشاورزی مورد اســتفــاده قـرار داد. لوله پلی اتیلن 90 عـمـر بـالایـی دارد (90 تا 100 سال)قیمت لوله 3 اینچ کشاورزی

قیمت لوله 90 پلی اتیلن

مواد پلی اتیلن به دلیل مکانیـزم ساخت آن، بســیار مقاوم در بـرابـر سایش، خوردگی، نشـتی و ترکیـدگی اســت. این لوله نـســـبـت به لوله های فلزی دمای ســیال درون خود را بیشـتر حفظ مــی‌نمایـد و تبـادل دمای آن بـا مـحیط بســیار ناچیـز اســت (در صـورت جریان سازی آب و عدم ثبـات آن).به دلیل ساختار مواد به کار رفــته در آن، مــی‌تــوانـد به عنوان لوله تحـت فشـار و لوله زیر زمــینی مورد اســتفــاده قـرار گیرد.

قیمت لوله پلی اتیلن 90

کاهش هزینه های مـرتبط بـا ســیســتم های آبیاری

ســیســتم های مدرن آبیاری قطره ای و بـارانی و ترکیب آن بـا اســتفــاده از لوله پلی اتیلن ، تا حد زیادی هزینه  آبیاری را کاهش داده اســت.این کاهش هزینه بـرای کشـاورزان بســیار حـائز اهـمــیت اســت.

قیمت لوله پلی اتیلن 90 ممسنی

افزایش سرعت , حجم و فشـار انـتــقال آب

بـا تــوجه به تنوع سایـز لوله پلی اتیلن و فشـار ناشی از آب انـتــقالی، این لوله اجازه افزایش سرعت آبیاری زمــین کشاورزی را خواهـد داد.بـدین منظور اســتفــاده از اتصالات منعطـف ، سـطح صاف درون لوله و الاســتیـک بـودن لوله بســیار پر کاربـرد خواهـد بـود.قیمت لوله 3 اینچ کشاورزی

قیمت لوله پلی اتیلن 90 ممسنی

کاهش از دســت دادن آب و یا نشـت آب

ســیســتم های خط لوله پلی اتیلن به دلیل مقاومت بـالا در بـرابـر سایـیـدگی و نشـت، انـتخابی مطـمئن بـرای زمــین های کشاورزی مــی بـاشـنـد.در صـورت نشـت این لوله ها (به هر دلیلی) ترمــیم و تــوسعه آن به راحـتی به انجام مــی رسد.

قیمت لوله 6 اینچ کشاورزی 160 پلی اتیلن

قیمت لوله 5 اینچ پلی اتیلن 125 کشاورزی

قیمت لوله 4 اینچ کشاورزی

قیمت لوله 3 اینچ کشاورزی

قیمت لوله 90 پلی اتیلن

قیمت لوله پلی اتیلن 90

دیدگاهتان را بنویسید