قیمت لوله پلی اتیلن 125 پیشوا 5 اینچ

قیمت لوله پلی اتیلن 125 پیشوا آبـرسانـی

قیمت لوله پلی اتیلن 125 پیشوا

قیمت لوله 125 پلی اتیلن

قیمت لوله پلی اتیلن 125 پیشوا یا 125 میلیمتـر 5 اینچ / فروش لوله پلی اتیلن مخصوص آبیاری قطره ای و کشاورزی درجه 1 و درجه 2 و هـمچنـین نـوار تیپ شرکت اتـرک پایپ بـا قیمت منـاسب و کیفیت بسـیار خوب عرضه مــی گـردد. کارخانه لوله پلی اتیلن 125 اتـرک پایپ بـا سابقه درخشان در تـولیـد لوله 125 میلیمتـر 5 اینچ کشاورزی ، امـروزه تـوانسـته در سایه هـمت و تلاش , کوشش متخصصین ایــرانـی، شرکتی کامـلاً شنـاخته شــده را در صنعت لوله پلی اتیلن سایـز 125 کشـور را کسب نمایـد.

نـوع لوله کاربـرد
لوله 125 میلیمتـر 5 اینچ پلی اتیلن آبـرسانـی، گازرسانـی پوشش مـحـافظ کابل های بـرق و…
لوله 125 میلیمتـر 5 اینچ آهنـی گازرسانـی
لوله 125 میلیمتـر 5 اینچ فــاضلاب لوله کشی فــاضلاب
لوله 125 میلیمتـر 5 اینچ فولادی انـتقال سـیالات خاص
لوله 125 میلیمتـر 5 اینچ پلیـکا فــاضلاب و…

قیمت لوله پلی اتیلن 125 پیشوا

لوله پلی اتیلن 125 مزایای زیادی دارد که وجود آنها بـاعث شــده اسـت اسـتـفــاده از این لوله به شــدت مـورد تـوجه قرار بگیــرد. در هـمــین راسـتا در این مقاله به بـررسـی بیشـتـر ویژگی های لوله پلی اتیلن سایـز 125 میلیمتـر 5 اینچ مــی‌پردازیم.قیمت لوله 5 اینچ پلی اتیلن,قیمت لوله پلی اتیلن 125 پیشوا

لوله پلی اتیلن چیسـت؟

قیمت لوله پلی اتیلن 125 پیشوا

کاربـرد لوله 125 میلیمتـر 5 اینچ کشاورزی پیشوا

لوله پلی اتیلن 125 میلیمتـر از طیف کاربـرد وسـیعـی بـرخوردار اسـت که مــی تـوان به اسـتـفــاده آن در آبـرسانـی شهری و روسـتایـی، فضای سبز و گلخانه ها راه انـدازی انـواع سـیسـتم های آبیاری تحـت فشار، آبیاری به صورت زیــر سـطحی اشاه نمـود.اشاره به کاربـردهای دیگـر:

یـکی از انـواع لوله های پلی اتیلن پرکاربـرد در صنعت آب و فــاضلاب، لوله پلی اتیلن 125 میلیمتـر 5 اینچ اسـت. این دسـته از لوله ها نـیـز ماننـد سایــر انـواع لوله پلیمـری، از گـرانـول های پلی اتیلن مـرغوب بـا گـریـد PE100 و PE80 تهیه مــی‌گـردنـد. لوله پلی اتیلن 125 میلیمتـر 5 اینچ ، انعطاف پـذیــر و بـادوام مــی‌بـاشــد و در شبکه انـتقال آب و فــاضلاب به کار بـرده مــی‌شـود.

نـوع کیفیت
لوله 125 میلیمتـر 5 اینچ پلی اتیلن PE40  متـوسـط
لوله 125 میلیمتـر 5 اینچ پلی اتیلن PE60 متـوسـط
لوله 125 میلیمتـر 5 اینچ پلی اتیلن PE80 خوب
لوله 125 میلیمتـر 5 اینچ پلی اتیلن PE100 عالی

قیمت لوله پلی اتیلن 125 پیشوا

کاربـردهای دیگـر لوله پلی اتیلن 125 میلیمتـر 5 اینچ عبـارت انـد از:

قیمت لوله پلی اتیلن 125 پیشوا

 • نصـب در شبکه های آبیاری قطره ای و آبیاری بـارانـی کشاورزی
 • انـتقال فــاضلاب
 • جمع آوری آب‌های سـطحی معابـر
 • پوشش مـحـافظ کابل های بـرق
 • انـتقال گاز و انـتقال مـواد شیمــیایـی

از کاربـردهای دیگـر این لوله ها مــی تـوان به مـواردی نظیــر نصـب در خطوط گازی، روکش کابل بـرق و لوله های معدن اشاره نمـود. خریـد لوله پلی اتیلن 125 میلیمتـر 5 اینچ تحـت تأثـیــر وزن لوله و ابعاد آن مــی بـاشــد.

مشخصات فنـی لوله 125 پلی اتیلن پیشوا

لوله پلی اتیلن 125 میلیمتـر 5 اینچ دارای دیواره صاف و یـکـنـواختی اسـت، بنـابـراین دچار رسوب گـرفتگی نمــی‌شـود و دیواره داخلی لوله در اثر عبور سـیالات از درون لوله در حـالت فشار معـمـولی و فشار زیاد، سایـیـده نمــی شـود.قیمت لوله 5 اینچ پلی اتیلن تـرک خوردگی و شکسـت در لوله پلی اتیلن 125 میلیمتـر 5 اینچ اتـفــاق نمــی‌افتد. این دسـته از لوله پلی اتیلن در بـرابـر مـحیط‌های اسـیـدی مقاوم هسـتنـد؛ به هـمــین دلیل اگـر در خاک‌هایـی که دارای اسـیـدیته اسـت و یا شـوری بـالا دارنـد نصـب گـردد، هیچ اختلالی در عـمـلکـرد آن رخ نمــی‌دهـد.

کاربـرد لوله پلی اتیلن سایـز 125 در آبیاری معـمـولی و انـتقال آب انـواع سـیسـتم‌های آبیاری قطره‌ای،سـیسـتم‌های آبیاری تحـت فشار،سـیسـتم آبیاری بـارانـی و سـیسـتم‌‌های آبیاری سنـتـر پیوت،لینـیــر و رول لاین اسـت.

قیمت لوله پلی اتیلن 125 پیشوا

روش اتصال لوله 125 میلیمتـر 5 اینچ کشاورزی پیشوا

روش اتصال لوله‌‌های پلی اتیلن آبیاری و آبـرسانـی 125 کشاورزی غالبـا به‌وسـیله اتصالات پیچی مــی‌بـاشــد که البته مــی‌تـوان از روش جوش لب به لب (Butt Fusion) نـیـز اسـتـفــاده نمـود.اتصال لوله پلی اتیلن 125 میلیمتـر 5 اینچ در طول‌های متـفــاوت به راحـتی و بـا اسـتـفــاده از روش‌های مـرسوم انجام پـذیــر اسـت. معـمـولاً دو سر لوله پلی اتیلن 125 میلیمتـر 5 اینچ را به روش جوش لب به لب به یـکدیگـر متصل مــی‌کـننـد. در مـواردی که نـیاز بـاشــد مــی تـوان از اتصالات پلی اتیلنـی بـرای متصل کـردن دو لوله اسـتـفــاده نمـود.

قیمت لوله پلی اتیلن 125 میلیمتـر 5 اینچ

قیمت لوله پلی اتیلن 125 پیشوا

نصـب لوله پلی اتیلن کشاوری 125 پیشوا

لوله پلی اتیلن کشاورزی نصـب بسـیار آسان و راحـتی دارد.این لوله اتصالات خیلی متنـوعـی دارد (به طور مثال اتصالات رزوه ای که نـیاز به هیچگونه ابزارآلاتی درون آن نـیسـت)در این روش سـفت کـردن یـک رزوه مهـم اسـت و اتصالات به آن وصل مــی گـردد.قیمت لوله 5 اینچ پلی اتیلن,قیمت لوله پلی اتیلن 125 پیشوااگـر زمــین کشاورزی که خطوط لوله در آن تعبیه شــده بـاشــد، اجاره ای بـاشــد، و نـیاز داشـته بـاشــد که چنـد سال دیگـر این لوله از آن زمــین جمع آوری شـود، این لوله بهتـرین انـتخاب اسـت.در این حـالت به راحـتی مــی تـوان لوله و اتصالات را در نقطه ای دیگـر و زمــین دیگـری نصـب نمـود.

قیمت لوله 5 اینچ پلی اتیلن

روش های نصـب لوله 125 میلیمتـر 5 اینچ کشاورزی پیشوا

نصـب لوله کشاورزی به دو صورت شکل مــی گیــرد.جوش لب به لب پلی اتیلنـی (لوله های 165 تا 125 میلیمتـر 5 اینچ)اتصالات رزوه ای لوله سایـز های 125 اسـتـفــاده مــی شـود.اتصالات پیچ و مهره ای (رینگ و فلنج نـیـز بـرای لوله های سایـز بـالا).

نـوع لوله روش نصـب
لوله های 165 تا 125 میلیمتـر یا 125 میلیمتـر 5 اینچ جوش لب به لب
لوله پلی ایتلن 125 میلیمتـر 5 اینچ رزوه ای

قیمت لوله پلی اتیلن 125 پیشوا

ساخت سـیسـتم‌های آبیاری وسـیع بـا لوله 125 یا ( 125 میلیمتـر 5 اینچ ) در زمــین های کشاورزی بـا اسـتـفــاده از اتصالات پلی اتیلن ماننـد شیــر های انـشعاب که در انـتها بـرای نصـب نـوار تیپ یا لوله‌های 125 میلیمتـر 5 اینچ قطره‌چکان دار ( دریپر دار ) در آبیاری رول لاین که به شکل خطی کشـت انجام مــی‌گـردد. قیمت لوله 5 اینچ پلی اتیلنبـا اسـتـفــاده از کمـربنـدهای انـشعاب ، لوله رایـزر و آبفشان مــی‌تـوان سـیسـتم آبیاری بـارانـی و سنـتـر پیوت را راه انـدازی کـرد و مــی‌تـوان بـا اسـتـفــاده از لوله پلی اتیلن 125 میلیمتـر 5 اینچ PE100 در عـمق خاک و انـشعاب‌گیــر بـا اسـتـفــاده از لوله‌ لودن و نصـب قطره‌چکان ،سـیسـتم آبیاری قطره‌ای را احداث کـرد.

قیمت لوله پلی اتیلن 125 پیشوا

جهت سـفــارش مــی تـونـیـد از شماره تلفن های / 09133318595 / 09913318595 / 09137797340 /   09137797330 بـا کارشنـاسان فروش شرکت در ارتبـاط بـاشیـد.

عوامـل تاثـیــرگذار بـر قیمت لوله پلی اتیلن 125

قیمت لوله کشاورزی سایـز 125 بـر اساس روش های مختلفی تعـیـین مــی‌شـود و هر کدام تاثـیــر متـفــاوتی را روی نرخ این مـحصول پلیمـری مــی‌گذارنـد و در نـتیجه قیمت انـواع لوله در کارخانه‌ها متـفــاوت اعلام مــی‌گـردد .این تـفــاوت دلایل مختلفی دارد که در ادامه دربـاره‌ی آن صحبت مــی‌کـنـیم. شایـد شما نـیـز از وجود تـفــاوت مــیان قیمت لوله بـا بـرنـد های متـفــاوت خیلی تعجب کـنـیـد!

عامـل رابطه
نـوع مـواد اولیه لوله 125 میلیمتـر 5 اینچ پلی اتیلن مـواد بهتـر، قیمت بیشـتـر
ضخامت لوله 125 میلیمتـر 5 اینچ پلی اتیلن ضخامت بیشـتـر، قیمت بـالاتـر
فشار کاری لوله 125 میلیمتـر 5 اینچ پلی اتیلن تحـمـل فشار بیشـتـر، قیمت بیشـتـر

 

قیمت لوله پلی اتیلن 125 پیشوا

قیمت لوله پلی اتیلن 125

قیمت لوله پلی اتیلن 125 پیشوا

1.جنس مـواد اولیه لوله 125 میلیمتـر 5 اینچ کشاورزی پیشوا

اگـر در مـراحل تـولیـد لوله پلی اتیلن 125 میلیمتـر از تـرکیب درسـتی از مـواد اسـتـفــاده نـشـود، خروجی کار اسـتانـدارد لازم بـرای اسـتـفــاده را نخواهـد داشـت. بنـابـراین مـحصول از لحـاظ کیفیت منـاسب نخواهـد بود و قیمت آن نـیـز متاثر خواهـد بود.

قیمت لوله پلی اتیلن 1 125

قیمت لوله پلی اتیلن 125 پیشوا

تـرکیب لوله‌ها گاهی بسـته به نـوع لوله و کاربـرد آن ضایعاتی نـیـز اضافه شــده که مقدار درصد این ضایعات و مــیـزان خالصی مـواد اولیه و نـوع گـریـد دو عامـل اصلی در تعـیـین قیمت لوله پلی‌اتیلن هسـتنـد‌. یعنـی به عبـارتی هر چه ضایعات ایجاد شــده کمتـر گـردد و یا مـواد بـا خلوص کمتـر اسـتـفــاده شـود، قیمت لوله ارزان تـر مــی‌شـود و بلعکس!

مـواد اولیه لوله 125 میلیمتـر 5 اینچ کشاورزی : پلیمـرهای PE، مـواد اولیه‌ای هسـتنـد و در تـرکیبـات ساخت لوله پلی‌اتیلن به کار بـرده مــی شـونـد. پلیمـرها که بـرخی ساده و بـرخی پیچیـده بوده دارای گـریـدهای مختلفی شامـل: PE 80، PE63، PE40 و PE100 هسـتنـد.قیمت لوله 5 اینچ پلی اتیلن,قیمت لوله پلی اتیلن 125 پیشوا

قیمت لوله پلی اتیلن 125 پیشوا

کاربـرد نـوار تیپ قطره ای تیپ

قیمت لوله 125 پلی اتیلن

2. مــیـزان ضخامت لوله 125 میلیمتـر 5 اینچ کشاورزی

از آنجایـی که قیمت لوله‌ پلی‌اتیلن بـرحسب وزن آن‌ مـحـاسبه مــی‌شـود، ضخامت لوله‌ها بـر قیمت تأثـیــرگذار اسـت.هر چه سنگین تـر بـاشــد هـم مـلاک بـر بهتـر بودن لوله نـیسـت اشـتبـاه نکـنـیـد.

3. مــیـزان فشار متحـمـلِ لوله 125 میلیمتـر 5 اینچ کشاورزی

بسـتگی به نـوع و کاربـرد بـار فشار مختلفی را لوله تحـمـل مــی‌کـنـد که بـر وزن و ضخامت آن‌ تأثـیــر مــی‌گذارد ، در نـتیجه از عوامـل تعـیـین کـننـده قیمت لوله به صورت غیــرمسـتقیم اسـت. به صورتی که هر چقدر لوله فشار بـالاتـری را تحـمـل کـنـد، بـا تـوجه به این‌که وزن بـالاتـری بـایـد داشـته بـاشــد، گـران‌تـر خواهـد بود.

قیمت لوله پلی اتیلن 125 پیشوا

به دلیل اسـتـفــاده از لوله 125 میلیمتـر در انـواع روش های آبیاری، این لوله‌ها بـایـد فشار های داخلی بـالایـی داشـته بـاشنـد.

روش نصـب نـوار تیپ قطره ای

قیمت لوله پلی اتیلن 125 پیشوا

4.بـرنـد لوله پلی اتیلن 125

بـا این که بـرنـد صرفــا فقط یـک نـام بیش نـیسـت بخاطر مـحبوبیت یـک بـرنـد، خریـداران زیادتـر را جذب مــی‌کـنـد و قیمت لوله متاسـفــانه بـالاتـر از حد معـمـول خواهـد بود.

بـرای مثال: کشاورزی که سال قبل از یـک شرکت لوله خریـداری کـرده بـاشــد و از لوله ها راضی بـاشــد ، در حـالت عادی حـاظر اسـت بخاطر این که ریسک نکـنـد، امسال نـیـز هـمان بـرنـد لوله را بـا کمــی گـرانـتـر از سایــر، خریـداری نمایـد.!

قیمت لوله 125 پلی اتیلن

کارهایـی که در آبیاری قطره ای نبـایـد انجام داد

 

قیمت لوله پلی اتیلن 125

قیمت لوله پلی اتیلن 125 پیشوا

قیمت لوله پلی اتیلن 125

و اتصالات جوشی پلی اتیلن که مــی‌تـوانـیـد اتصالات مـورد نـیاز خود را متنـاسب بـا طرح خود از شرکت اتـرک دریپ بـا منـاسب‌تـرین قیمت تهیه نمایـیـد.قیمت لوله 5 اینچ پلی اتیلن

مزایای لوله پلی اتیلن سایـز 125 پیشوا

قیمت لوله پلی اتیلن 125 پیشوا

 1. اجرای بسـیار سریع و آسان
 2. مقاوم در بـرابـر اشعه ماوراء بنفش اسـت
 3. بهتـرین انـتخاب بـرای کشـت‌های فصلی
 4. منـاسب بـرای هـمه نـوع شرایط جوی
 5. قیمت منـاسب و مـرقوم به صرفه آن
 6. طول عـمـر طولانـی
 7. کمتـرین فضای لازم بـرای نگهـداری در انبـار
 8. مقاوم در بـرابـر کشش و ضربه

از مزایای مهـم و قابل تـوجه لوله پلی اتیلن 125 مــی‌تـوان به مقاومت مکانـیـکی بسـیار خوب آن علی‌رغم دانسـیته پایـین اشاره کـرد.

قیمت لوله 125 پلی اتیلن

علاوه بـر آن

 1. امکان حـمـل و نقل راحـت
 2. عایق صوتی
 3. مقاومت شیمــیایـی بـالا
 4. مقاومت سایشی بسـیار خوب
 5. وزن پایـین
 6. قابلیت جوش پلاسـتیـک
 7. عایق الکتـریـکی
 8. عایق حرارتی

در صورت اسـتـفــاده از لوله پلی اتیلن 125 میلیمتـر 5 اینچ در آبیاری مـحصولات کشاورزی، رانـدمان آبیاری افزایش مــی یابـد و مـوجب صرفه جویـی در مصرف آب مــی شـود و مـحصولات مـرغوب تـری به دسـت مــی آیـد. به واسـطه عـمـلکـرد بسـیار عالی این لوله ها در هنگام آبیاری، امکان تأثـیــر عنـاصر مغذی و کودها بـر گیاه افزایش مــی یابـد.قیمت لوله 5 اینچ پلی اتیلن

قیمت لوله پلی اتیلن 125 آبیاری قطره ای

قیمت لوله پلی اتیلن 125 پیشوا

ویژگی‌های لوله 125 میلیمتـر 5 اینچ کشاورزی پیشوا

عـمـوما لوله پلی اتیلن تا 100 سال کارکـرد و رانـدمان دارد. در طی بـرخورد بـا ادوات و ماشین آلات کشاورزی بسـیار مقاوم اسـت.گاو آهن، تـراکتـور، کمبـاین و …این لوله در بـرابـر تغیـیــر زاویه خط لوله بسـیار منعطف اسـت و به راحـتی مــی‌تـوان آن را در پیچ و خم های گلخانه ای و کشاورزی مـورد اسـتـفــاده قرار داد. لوله پلی اتیلن 125 عـمـر بـالایـی دارد (125 تا 100 سال)

قیمت لوله 125 پلی اتیلن

مـواد پلی اتیلن به دلیل مکانـیـزم ساخت آن، بسـیار مقاوم در بـرابـر سایش، خوردگی، نـشـتی و تـرکیـدگی اسـت. این لوله نسبت به لوله های فلزی دمای سـیال درون خود را بیشـتـر حفظ مــی‌نمایـد و تبـادل دمای آن بـا مـحیط بسـیار نـاچیـز اسـت (در صورت جریان سازی آب و عدم ثبـات آن).به دلیل ساختار مـواد به کار رفته در آن، مــی‌تـوانـد به عنـوان لوله تحـت فشار و لوله زیــر زمــینـی مـورد اسـتـفــاده قرار گیــرد.

قیمت لوله پلی اتیلن 125

کاهش هزینه های مـرتبط بـا سـیسـتم های آبیاری

سـیسـتم های مدرن آبیاری قطره ای و بـارانـی و تـرکیب آن بـا اسـتـفــاده از لوله پلی اتیلن ، تا حد زیادی هزینه  آبیاری را کاهش داده اسـت.این کاهش هزینه بـرای کشاورزان بسـیار حـائز اهـمــیت اسـت.

قیمت لوله پلی اتیلن 125 پیشوا

افزایش سرعت , حجم و فشار انـتقال آب

بـا تـوجه به تنـوع سایـز لوله پلی اتیلن و فشار نـاشی از آب انـتقالی، این لوله اجازه افزایش سرعت آبیاری زمــین کشاورزی را خواهـد داد.بـدین منظور اسـتـفــاده از اتصالات منعطف ، سـطح صاف درون لوله و الاسـتیـک بودن لوله بسـیار پر کاربـرد خواهـد بود.

قیمت لوله پلی اتیلن 125 پیشوا

کاهش از دسـت دادن آب و یا نـشـت آب

سـیسـتم های خط لوله پلی اتیلن به دلیل مقاومت بـالا در بـرابـر سایـیـدگی و نـشـت، انـتخابی مطمئن بـرای زمــین های کشاورزی مــی بـاشنـد.در صورت نـشـت این لوله ها (به هر دلیلی) تـرمــیم و تـوسعه آن به راحـتی به انجام مــی رسد.

قیمت لوله 6 اینچ کشاورزی 160 پلی اتیلن

قیمت لوله 5 اینچ پلی اتیلن 125 کشاورزی

قیمت لوله 3 اینچ کشاورزی

قیمت لوله 125 پلی اتیلن

قیمت لوله پلی اتیلن 125

دیدگاهتان را بنویسید