قیمت لوله پلی اتیلن 160 پیشوا

قیمت لوله پلی اتیلن 160 پیشوا آبـرسانـی

قیمت لوله پلی اتیلن 160 پیشوا

قیمت لوله 160 پلی اتیلن

قیمت لوله پلی اتیلن 160 پیشوا یا 160 میلیمتر 6 اینچ / فروش لوله پلی اتیلن مخصوص آبیاری قطره ای و کشاورزی درجه 1 و درجه 2 و هـمچنـین نـوار تیپ شرکت اترک پایپ بـا قیمت مـنـاسب و کیفیت بسـیار خوب عرضه مــی گـردد. کارخانه لوله پلی اتیلن 160 اترک پایپ بـا سابقه درخشان در تـولیـد لوله 160 میلیمتر 6 اینچ کشاورزی ، امـروزه تـوانسـته در سایه هـمت و تلاش , کوشش متخصصین ایــرانـی، شرکتی کامـلاً شنـاخته شــده را در صنعت لوله پلی اتیلن سایـز 160 کشـور را کسب نمـایـد.

نـوع لوله کاربـرد
لوله 160 میلیمتر 6 اینچ پلی اتیلن آبـرسانـی، گازرسانـی پوشش مـحـافظ کابل های بـرق و…
لوله 160 میلیمتر 6 اینچ آهنـی گازرسانـی
لوله 160 میلیمتر 6 اینچ فــاضلاب لوله کشی فــاضلاب
لوله 160 میلیمتر 6 اینچ فولادی انـتـقال سـیالات خاص
لوله 160 میلیمتر 6 اینچ پلیـکا فــاضلاب و…

قیمت لوله پلی اتیلن 160 پیشوا

قیمت لوله 6 اینچ کشاورزی,قیمت لوله پلی اتیلن 160 پیشوالوله پلی اتیلن 160 مزایای زیادی دارد که وجود آنها بـاعث شــده اسـت اسـتـفــاده از این لوله به شــدت مـورد تـوجه قرار بگیــرد. در هـمــین راسـتا در این مقاله به بـررسـی بیشـتر ویژگی های لوله پلی اتیلن سایـز 160 میلیمتر 6 اینچ مــی‌پردازیم.

لوله پلی اتیلن چیسـت؟

قیمت لوله پلی اتیلن 160 پیشوا

کاربـرد لوله 160 میلیمتر 6 اینچ کشاورزی پیشوا

لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر از طیف کاربـرد وسـیعـی بـرخوردار اسـت که مــی تـوان به اسـتـفــاده آن در آبـرسانـی شهری و روسـتایـی، فضای سبز و گلخانه ها راه انـدازی انـواع سـیسـتم های آبیاری تحـت فشار، آبیاری به صورت زیــر سـطحی اشاه نمـود.اشاره به کاربـردهای دیگـر:

یـکی از انـواع لوله های پلی اتیلن پرکاربـرد در صنعت آب و فــاضلاب، لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر 6 اینچ اسـت. این دسـته از لوله ها نـیـز مـاننـد سایــر انـواع لوله پلیمـری، از گـرانـول های پلی اتیلن مـرغوب بـا گـریـد PE100 و PE80 تهیه مــی‌گـردنـد. لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر 6 اینچ ، انعطاف پـذیــر و بـادوام مــی‌بـاشــد و در شبکه انـتـقال آب و فــاضلاب به کار بـرده مــی‌شـود.

نـوع کیفیت
لوله 160 میلیمتر 6 اینچ پلی اتیلن PE40  متـوسـط
لوله 160 میلیمتر 6 اینچ پلی اتیلن PE60 متـوسـط
لوله 160 میلیمتر 6 اینچ پلی اتیلن PE80 خوب
لوله 160 میلیمتر 6 اینچ پلی اتیلن PE100 عالی

قیمت لوله پلی اتیلن 160 پیشوا

قیمت لوله 6 اینچ کشاورزی,قیمت لوله پلی اتیلن 160 پیشواکاربـردهای دیگـر لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر 6 اینچ عبـارت انـد از:

قیمت لوله پلی اتیلن 160 پیشوا

 • نصـب در شبکه های آبیاری قطره ای و آبیاری بـارانـی کشاورزی
 • انـتـقال فــاضلاب
 • جمع آوری آب‌های سـطحی معابـر
 • پوشش مـحـافظ کابل های بـرق
 • انـتـقال گاز و انـتـقال مـواد شیمــیایـی

از کاربـردهای دیگـر این لوله ها مــی تـوان به مـواردی نظیــر نصـب در خطوط گازی، روکش کابل بـرق و لوله های معدن اشاره نمـود. خریـد لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر 6 اینچ تحـت تأثـیــر وزن لوله و ابعاد آن مــی بـاشــد.

مشخصات فنـی لوله 160 پلی اتیلن پیشوا

لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر 6 اینچ دارای دیواره صاف و یـکـنـواختی اسـت، بنـابـراین دچار رسوب گـرفتگی نمــی‌شـود و دیواره داخلی لوله در اثر عبور سـیالات از درون لوله در حـالت فشار معـمـولی و فشار زیاد، سایـیـده نمــی شـود. ترک خوردگی و شکسـت در لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر 6 اینچ اتـفــاق نمــی‌افتد. این دسـته از لوله پلی اتیلن در بـرابـر مـحیط‌های اسـیـدی مقاوم هسـتنـد؛ به هـمــین دلیل اگـر در خاک‌هایـی که دارای اسـیـدیته اسـت و یا شـوری بـالا دارنـد نصـب گـردد، هیچ اختلالی در عـمـلکـرد آن رخ نمــی‌دهـد.

قیمت لوله 6 اینچ کشاورزیکاربـرد لوله پلی اتیلن سایـز 160 در آبیاری معـمـولی و انـتـقال آب انـواع سـیسـتم‌های آبیاری قطره‌ای،سـیسـتم‌های آبیاری تحـت فشار،سـیسـتم آبیاری بـارانـی و سـیسـتم‌‌های آبیاری سنـتر پیوت،لینـیــر و رول لاین اسـت.

قیمت لوله پلی اتیلن 160 پیشوا

روش اتصال لوله 160 میلیمتر 6 اینچ کشاورزی پیشوا

روش اتصال لوله‌‌های پلی اتیلن آبیاری و آبـرسانـی 160 کشاورزی غالبـا به‌وسـیله اتصالات پیچی مــی‌بـاشــد که البته مــی‌تـوان از روش جوش لب به لب (Butt Fusion) نـیـز اسـتـفــاده نمـود.اتصال لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر 6 اینچ در طول‌های متـفــاوت به راحـتی و بـا اسـتـفــاده از روش‌های مـرسوم انجام پـذیــر اسـت. معـمـولاً دو سر لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر 6 اینچ را به روش جوش لب به لب به یـکدیگـر متصل مــی‌کـننـد. در مـواردی که نـیاز بـاشــد مــی تـوان از اتصالات پلی اتیلنـی بـرای متصل کـردن دو لوله اسـتـفــاده نمـود.

قیمت لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر 6 اینچ

قیمت لوله پلی اتیلن 160 پیشوا

نصـب لوله پلی اتیلن کشاوری 160 پیشوا

قیمت لوله 6 اینچ کشاورزی,قیمت لوله پلی اتیلن 160 پیشوالوله پلی اتیلن کشاورزی نصـب بسـیار آسان و راحـتی دارد.این لوله اتصالات خیلی متنـوعـی دارد (به طور مثال اتصالات رزوه ای که نـیاز به هیچگونه ابزارآلاتی درون آن نـیسـت)در این روش سـفت کـردن یـک رزوه مهـم اسـت و اتصالات به آن وصل مــی گـردد.اگـر زمــین کشاورزی که خطوط لوله در آن تعبیه شــده بـاشــد، اجاره ای بـاشــد، و نـیاز داشـته بـاشــد که چنـد سال دیگـر این لوله از آن زمــین جمع آوری شـود، این لوله بهترین انـتخاب اسـت.در این حـالت به راحـتی مــی تـوان لوله و اتصالات را در نقطه ای دیگـر و زمــین دیگـری نصـب نمـود.

قیمت لوله 6 اینچ پلی اتیلن

روش های نصـب لوله 160 میلیمتر 6 اینچ کشاورزی پیشوا

نصـب لوله کشاورزی به دو صورت شکل مــی گیــرد.جوش لب به لب پلی اتیلنـی (لوله های 165 تا 160 میلیمتر 6 اینچ)اتصالات رزوه ای لوله سایـز های 160 اسـتـفــاده مــی شـود.اتصالات پیچ و مهره ای (رینگ و فلنج نـیـز بـرای لوله های سایـز بـالا).

نـوع لوله روش نصـب
لوله های 165 تا 160 میلیمتر یا 160 میلیمتر 6 اینچ جوش لب به لب
لوله پلی ایتلن 160 میلیمتر 6 اینچ رزوه ای

قیمت لوله پلی اتیلن 160 پیشوا

ساخت سـیسـتم‌های آبیاری وسـیع بـا لوله 160 یا ( 160 میلیمتر 6 اینچ ) در زمــین های کشاورزی بـا اسـتـفــاده از اتصالات پلی اتیلن مـاننـد شیــر های انـشعاب که در انـتها بـرای نصـب نـوار تیپ یا لوله‌های 160 میلیمتر 6 اینچ قطره‌چکان دار ( دریپر دار ) در آبیاری رول لاین که به شکل خطی کشـت انجام مــی‌گـردد. بـا اسـتـفــاده از کمـربنـدهای انـشعاب ، لوله رایـزر و آبفشان مــی‌تـوان سـیسـتم آبیاری بـارانـی و سنـتر پیوت را راه انـدازی کـرد و مــی‌تـوان بـا اسـتـفــاده از لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر 6 اینچ PE100 در عـمق خاک و انـشعاب‌گیــر بـا اسـتـفــاده از لوله‌ لودن و نصـب قطره‌چکان ،سـیسـتم آبیاری قطره‌ای را احداث کـرد.قیمت لوله 6 اینچ کشاورزی

قیمت لوله پلی اتیلن 160 پیشوا

جهت سـفــارش مــی تـونـیـد از شمـاره تلفن های / 09133318595 / 09913318595 / 09137797340 /   09137797330 بـا کارشنـاسان فروش شرکت در ارتبـاط بـاشیـد.

عوامـل تاثـیــرگذار بـر قیمت لوله پلی اتیلن 160

قیمت لوله کشاورزی سایـز 160 بـر اساس روش های مختلفی تعـیـین مــی‌شـود و هر کدام تاثـیــر متـفــاوتی را روی نرخ این مـحصول پلیمـری مــی‌گذارنـد و در نـتیجه قیمت انـواع لوله در کارخانه‌ها متـفــاوت اعلام مــی‌گـردد .این تـفــاوت دلایل مختلفی دارد که در ادامه دربـاره‌ی آن صحبت مــی‌کـنـیم. شایـد شمـا نـیـز از وجود تـفــاوت مــیان قیمت لوله بـا بـرنـد های متـفــاوت خیلی تعجب کـنـیـد!

عامـل رابطه
نـوع مـواد اولیه لوله 160 میلیمتر 6 اینچ پلی اتیلن مـواد بهتر، قیمت بیشـتر
ضخامت لوله 160 میلیمتر 6 اینچ پلی اتیلن ضخامت بیشـتر، قیمت بـالاتر
فشار کاری لوله 160 میلیمتر 6 اینچ پلی اتیلن تحـمـل فشار بیشـتر، قیمت بیشـتر

 

قیمت لوله پلی اتیلن 160 پیشوا

قیمت لوله پلی اتیلن 160

قیمت لوله پلی اتیلن 160 پیشوا

1.جنس مـواد اولیه لوله 160 میلیمتر 6 اینچ کشاورزی پیشوا

اگـر در مـراحل تـولیـد لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر از ترکیب درسـتی از مـواد اسـتـفــاده نـشـود، خروجی کار اسـتانـدارد لازم بـرای اسـتـفــاده را نخواهـد داشـت. بنـابـراین مـحصول از لحـاظ کیفیت مـنـاسب نخواهـد بود و قیمت آن نـیـز متاثر خواهـد بود.

قیمت لوله پلی اتیلن 1 160

قیمت لوله پلی اتیلن 160 پیشوا

قیمت لوله 6 اینچ کشاورزی,قیمت لوله پلی اتیلن 160 پیشواترکیب لوله‌ها گاهی بسـته به نـوع لوله و کاربـرد آن ضایعاتی نـیـز اضافه شــده که مقدار درصد این ضایعات و مــیـزان خالصی مـواد اولیه و نـوع گـریـد دو عامـل اصلی در تعـیـین قیمت لوله پلی‌اتیلن هسـتنـد‌. یعنـی به عبـارتی هر چه ضایعات ایجاد شــده کمتر گـردد و یا مـواد بـا خلوص کمتر اسـتـفــاده شـود، قیمت لوله ارزان تر مــی‌شـود و بلعکس!

مـواد اولیه لوله 160 میلیمتر 6 اینچ کشاورزی : پلیمـرهای PE، مـواد اولیه‌ای هسـتنـد و در ترکیبـات ساخت لوله پلی‌اتیلن به کار بـرده مــی شـونـد. پلیمـرها که بـرخی ساده و بـرخی پیچیـده بوده دارای گـریـدهای مختلفی شامـل: PE 80، PE63، PE40 و PE100 هسـتنـد.

قیمت لوله پلی اتیلن 160 پیشوا

کاربـرد نـوار تیپ قطره ای تیپ

قیمت لوله 160 پلی اتیلن

2. مــیـزان ضخامت لوله 160 میلیمتر 6 اینچ کشاورزی

از آنجایـی که قیمت لوله‌ پلی‌اتیلن بـرحسب وزن آن‌ مـحـاسبه مــی‌شـود، ضخامت لوله‌ها بـر قیمت تأثـیــرگذار اسـت.هر چه سنگین تر بـاشــد هـم مـلاک بـر بهتر بودن لوله نـیسـت اشـتبـاه نکـنـیـد.

3. مــیـزان فشار متحـمـلِ لوله 160 میلیمتر 6 اینچ کشاورزی

بسـتگی به نـوع و کاربـرد بـار فشار مختلفی را لوله تحـمـل مــی‌کـنـد که بـر وزن و ضخامت آن‌ تأثـیــر مــی‌گذارد ، در نـتیجه از عوامـل تعـیـین کـننـده قیمت لوله به صورت غیــرمسـتـقیم اسـت. به صورتی که هر چقدر لوله فشار بـالاتری را تحـمـل کـنـد، بـا تـوجه به این‌که وزن بـالاتری بـایـد داشـته بـاشــد، گـران‌تر خواهـد بود.

قیمت لوله پلی اتیلن 160 پیشوا

به دلیل اسـتـفــاده از لوله 160 میلیمتر در انـواع روش های آبیاری، این لوله‌ها بـایـد فشار های داخلی بـالایـی داشـته بـاشنـد.

روش نصـب نـوار تیپ قطره ای

قیمت لوله پلی اتیلن 160 پیشوا

4.بـرنـد لوله پلی اتیلن 160

قیمت لوله 6 اینچ کشاورزیبـا این که بـرنـد صرفــا فقط یـک نـام بیش نـیسـت بخاطر مـحبوبیت یـک بـرنـد، خریـداران زیادتر را جذب مــی‌کـنـد و قیمت لوله متاسـفــانه بـالاتر از حد معـمـول خواهـد بود.

بـرای مثال: کشاورزی که سال قبل از یـک شرکت لوله خریـداری کـرده بـاشــد و از لوله ها راضی بـاشــد ، در حـالت عادی حـاظر اسـت بخاطر این که ریسک نکـنـد، امسال نـیـز هـمـان بـرنـد لوله را بـا کمــی گـرانـتر از سایــر، خریـداری نمـایـد.!

قیمت لوله 160 پلی اتیلن

کارهایـی که در آبیاری قطره ای نبـایـد انجام داد

 

قیمت لوله پلی اتیلن 160

قیمت لوله پلی اتیلن 160 پیشوا

قیمت لوله پلی اتیلن 160

و اتصالات جوشی پلی اتیلن که مــی‌تـوانـیـد اتصالات مـورد نـیاز خود را متنـاسب بـا طرح خود از شرکت اترک دریپ بـا مـنـاسب‌ترین قیمت تهیه نمـایـیـد.

مزایای لوله پلی اتیلن سایـز 160 پیشوا

قیمت لوله پلی اتیلن 160 پیشوا

 1. اجرای بسـیار سریع و آسان
 2. مقاوم در بـرابـر اشعه مـاوراء بنفش اسـت
 3. بهترین انـتخاب بـرای کشـت‌های فصلی
 4. مـنـاسب بـرای هـمه نـوع شرایط جوی
 5. قیمت مـنـاسب و مـرقوم به صرفه آن
 6. طول عـمـر طولانـی
 7. کمترین فضای لازم بـرای نگهـداری در انبـار
 8. مقاوم در بـرابـر کشش و ضربه

از مزایای مهـم و قابل تـوجه لوله پلی اتیلن 160 مــی‌تـوان به مقاومت مکانـیـکی بسـیار خوب آن علی‌رغم دانسـیته پایـین اشاره کـرد.

قیمت لوله 160 پلی اتیلن

علاوه بـر آن

 1. امکان حـمـل و نقل راحـت
 2. عایق صوتی
 3. مقاومت شیمــیایـی بـالا
 4. مقاومت سایشی بسـیار خوب
 5. وزن پایـین
 6. قابلیت جوش پلاسـتیـک
 7. عایق الکتریـکی
 8. عایق حرارتی

قیمت لوله 6 اینچ کشاورزیدر صورت اسـتـفــاده از لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر 6 اینچ در آبیاری مـحصولات کشاورزی، رانـدمـان آبیاری افزایش مــی یابـد و مـوجب صرفه جویـی در مصرف آب مــی شـود و مـحصولات مـرغوب تری به دسـت مــی آیـد. به واسـطه عـمـلکـرد بسـیار عالی این لوله ها در هنگام آبیاری، امکان تأثـیــر عنـاصر مغذی و کودها بـر گیاه افزایش مــی یابـد.

قیمت لوله پلی اتیلن 160 آبیاری قطره ای

قیمت لوله پلی اتیلن 160 پیشوا

ویژگی‌های لوله 160 میلیمتر 6 اینچ کشاورزی پیشوا

عـمـومـا لوله پلی اتیلن تا 100 سال کارکـرد و رانـدمـان دارد. در طی بـرخورد بـا ادوات و مـاشین آلات کشاورزی بسـیار مقاوم اسـت.گاو آهن، تراکتـور، کمبـاین و …این لوله در بـرابـر تغیـیــر زاویه خط لوله بسـیار مـنعطف اسـت و به راحـتی مــی‌تـوان آن را در پیچ و خم های گلخانه ای و کشاورزی مـورد اسـتـفــاده قرار داد. لوله پلی اتیلن 160 عـمـر بـالایـی دارد (160 تا 100 سال)

قیمت لوله 160 پلی اتیلن

قیمت لوله 6 اینچ کشاورزی دیجی کلامـواد پلی اتیلن به دلیل مکانـیـزم ساخت آن، بسـیار مقاوم در بـرابـر سایش، خوردگی، نـشـتی و ترکیـدگی اسـت. این لوله نسبت به لوله های فلزی دمـای سـیال درون خود را بیشـتر حفظ مــی‌نمـایـد و تبـادل دمـای آن بـا مـحیط بسـیار نـاچیـز اسـت (در صورت جریان سازی آب و عدم ثبـات آن).به دلیل ساختار مـواد به کار رفته در آن، مــی‌تـوانـد به عنـوان لوله تحـت فشار و لوله زیــر زمــینـی مـورد اسـتـفــاده قرار گیــرد.

قیمت لوله پلی اتیلن 160

کاهش هزینه های مـرتبط بـا سـیسـتم های آبیاری

سـیسـتم های مدرن آبیاری قطره ای و بـارانـی و ترکیب آن بـا اسـتـفــاده از لوله پلی اتیلن ، تا حد زیادی هزینه  آبیاری را کاهش داده اسـت.این کاهش هزینه بـرای کشاورزان بسـیار حـائز اهـمــیت اسـت.

قیمت لوله پلی اتیلن 160 پیشوا

افزایش سرعت , حجم و فشار انـتـقال آب

بـا تـوجه به تنـوع سایـز لوله پلی اتیلن و فشار نـاشی از آب انـتـقالی، این لوله اجازه افزایش سرعت آبیاری زمــین کشاورزی را خواهـد داد.بـدین مـنظور اسـتـفــاده از اتصالات مـنعطف ، سـطح صاف درون لوله و الاسـتیـک بودن لوله بسـیار پر کاربـرد خواهـد بود.

قیمت لوله پلی اتیلن 160 پیشوا

کاهش از دسـت دادن آب و یا نـشـت آب

قیمت لوله 6 اینچ کشاورزیسـیسـتم های خط لوله پلی اتیلن به دلیل مقاومت بـالا در بـرابـر سایـیـدگی و نـشـت، انـتخابی مطمئن بـرای زمــین های کشاورزی مــی بـاشنـد.در صورت نـشـت این لوله ها (به هر دلیلی) ترمــیم و تـوسعه آن به راحـتی به انجام مــی رسد.

قیمت لوله 6 اینچ کشاورزی 160 پلی اتیلن

قیمت لوله 3 اینچ کشاورزی

قیمت لوله 160 پلی اتیلن

قیمت لوله پلی اتیلن 160

دیدگاهتان را بنویسید