قیمت لوله پلی اتیلن 315 دماوند 12 اینچ

قیمت لوله پلی اتیلن 315 دماوند آبـرسانـی

قیمت لوله پلی اتیلن 315 دماوند

قیمت لوله 315 پلی اتیلن

قیمت لوله پلی اتیلن 315 دماوند یا 315 میلیمتـر 12 اینچ / فروش لوله پلی اتیلن مخصوص آبیاری قطره ای و کشاورزی درجه 1 و درجه 2 و هـمچنـین نـوار تیپ شرکت اتـرک پایپ بــا قیمت مـنـاسـب و کیفیت بسـیار خوب عرضه مــی گـردد. کارخانه لوله پلی اتیلن 315 اتـرک پایپ بــا سابقه درخشان در تـولیــد لوله 315 میلیمتـر 12 اینچ کشاورزی ، امـروزه تـوانسـتـه در سایه هـمت و تلاش , کوشش متخصصین ایــرانـی، شرکتی کامـلاً شنـاختـه شــده را در صنعت لوله پلی اتیلن سایـز 315 کشـور را کسـب نمـایــد.قیمت لوله 12 اینچ پلی اتیلن,قیمت لوله پلی اتیلن 315 دماوند

نـوع لوله کاربـرد
لوله 315 میلیمتـر 12 اینچ پلی اتیلن آبـرسانـی، گازرسانـی پوشش مـحـافظ کابل های بـرق و…
لوله 315 میلیمتـر 12 اینچ آهنـی گازرسانـی
لوله 315 میلیمتـر 12 اینچ فــاضلاب لوله کشی فــاضلاب
لوله 315 میلیمتـر 12 اینچ فولادی انـتـقال سـیالات خاص
لوله 315 میلیمتـر 12 اینچ پلیـکا فــاضلاب و…

قیمت لوله پلی اتیلن 315 دماوند

لوله پلی اتیلن 315 مزایای زیادی دارد که وجود آنها بــاعث شــده اسـت اسـتـفــاده از این لوله به شــدت مـورد تـوجه قرار بگیــرد. در هـمــین راسـتا در این مقاله به بـررسـی بیشـتـر ویژگی های لوله پلی اتیلن سایـز 315 میلیمتـر 12 اینچ مــی‌پردازیم.

لوله پلی اتیلن چیسـت؟

قیمت لوله پلی اتیلن 315 دماوند

کاربـرد لوله 315 میلیمتـر 12 اینچ کشاورزی دماوند

لوله پلی اتیلن 315 میلیمتـر از طیف کاربـرد وسـیعـی بـرخوردار اسـت که مــی تـوان به اسـتـفــاده آن در آبـرسانـی شهری و روسـتایـی، فضای سـبز و گلخانه ها راه انـدازی انـواع سـیسـتم های آبیاری تحـت فشار، آبیاری به صورت زیــر سـطحی اشاه نمـود.اشاره به کاربـردهای دیگـر:

یـکی از انـواع لوله های پلی اتیلن پرکاربـرد در صنعت آب و فــاضلاب، لوله پلی اتیلن 315 میلیمتـر 12 اینچ اسـت. این دسـتـه از لوله ها نـیـز مـاننـد سایــر انـواع لوله پلیمـری، از گـرانـول های پلی اتیلن مـرغوب بــا گـریــد PE100 و PE80 تـهیه مــی‌گـردنـد. لوله پلی اتیلن 315 میلیمتـر 12 اینچ ، انعطاف پـذیــر و بــادوام مــی‌بــاشــد و در شبکه انـتـقال آب و فــاضلاب به کار بـرده مــی‌شـود.

نـوع کیفیت
لوله 315 میلیمتـر 12 اینچ پلی اتیلن PE40  متـوسـط
لوله 315 میلیمتـر 12 اینچ پلی اتیلن PE60 متـوسـط
لوله 315 میلیمتـر 12 اینچ پلی اتیلن PE80 خوب
لوله 315 میلیمتـر 12 اینچ پلی اتیلن PE100 عالی

قیمت لوله پلی اتیلن 315 دماوند

کاربـردهای دیگـر لوله پلی اتیلن 315 میلیمتـر 12 اینچ عبــارت انـد از:

قیمت لوله پلی اتیلن 315 دماوند

 • نصـب در شبکه های آبیاری قطره ای و آبیاری بــارانـی کشاورزی
 • انـتـقال فــاضلاب
 • جمع آوری آب‌های سـطحی معابـر
 • پوشش مـحـافظ کابل های بـرق
 • انـتـقال گاز و انـتـقال مـواد شیمــیایـی

از کاربـردهای دیگـر این لوله ها مــی تـوان به مـواردی نظیــر نصـب در خطوط گازی، روکش کابل بـرق و لوله های معدن اشاره نمـود. خریــد لوله پلی اتیلن 315 میلیمتـر 12 اینچ تحـت تأثـیــر وزن لوله و ابعاد آن مــی بــاشــد.

مشخصات فنـی لوله 315 پلی اتیلن دماوند

لوله پلی اتیلن 315 میلیمتـر 12 اینچ دارای دیواره صاف و یـکـنـواختی اسـت، بنـابـراین دچار رسوب گـرفتگی نمــی‌شـود و دیواره داخلی لوله در اثر عبور سـیالات از درون لوله در حـالت فشار معـمـولی و فشار زیاد، سایـیــده نمــی شـود.

تـرک خوردگی و شکسـت در لوله پلی اتیلن 315 میلیمتـر 12 اینچ اتـفــاق نمــی‌افتد. این دسـتـه از لوله پلی اتیلن در بـرابـر مـحیط‌های اسـیــدی مقاوم هسـتنـد؛ به هـمــین دلیل اگـر در خاک‌هایـی که دارای اسـیــدیتـه اسـت و یا شـوری بــالا دارنـد نصـب گـردد، هیچ اختلالی در عـمـلکـرد آن رخ نمــی‌دهـد.قیمت لوله 12 اینچ پلی اتیلن,قیمت لوله پلی اتیلن 315 دماوند

کاربـرد لوله پلی اتیلن سایـز 315 در آبیاری معـمـولی و انـتـقال آب انـواع سـیسـتم‌های آبیاری قطره‌ای،سـیسـتم‌های آبیاری تحـت فشار،سـیسـتم آبیاری بــارانـی و سـیسـتم‌‌های آبیاری سنـتـر پیوت،لینـیــر و رول لاین اسـت.

قیمت لوله پلی اتیلن 315 دماوند

روش اتصال لوله 315 میلیمتـر 12 اینچ کشاورزی دماوند

روش اتصال لوله‌‌های پلی اتیلن آبیاری و آبـرسانـی 315 کشاورزی غالبــا به‌وسـیله اتصالات پیچی مــی‌بــاشــد که البتـه مــی‌تـوان از روش جوش لب به لب (Butt Fusion) نـیـز اسـتـفــاده نمـود.

اتصال لوله پلی اتیلن 315 میلیمتـر 12 اینچ در طول‌های متـفــاوت به راحـتی و بــا اسـتـفــاده از روش‌های مـرسوم انجام پـذیــر اسـت. معـمـولاً دو سر لوله پلی اتیلن 315 میلیمتـر 12 اینچ را به روش جوش لب به لب به یـکدیگـر متصل مــی‌کـننـد. در مـواردی که نـیاز بــاشــد مــی تـوان از اتصالات پلی اتیلنـی بـرای متصل کـردن دو لوله اسـتـفــاده نمـود.

قیمت لوله پلی اتیلن 315 میلیمتـر 12 اینچ

قیمت لوله پلی اتیلن 315 دماوند

نصـب لوله پلی اتیلن کشاوری 315 دماوند

لوله پلی اتیلن کشاورزی نصـب بسـیار آسان و راحـتی دارد.این لوله اتصالات خیلی متنـوعـی دارد (به طور مثال اتصالات رزوه ای که نـیاز به هیچگونه ابزارآلاتی درون آن نـیسـت)در این روش سـفت کـردن یـک رزوه مهـم اسـت و اتصالات به آن وصل مــی گـردد.

اگـر زمــین کشاورزی که خطوط لوله در آن تعبیه شــده بــاشــد، اجاره ای بــاشــد، و نـیاز داشـتـه بــاشــد که چنـد سال دیگـر این لوله از آن زمــین جمع آوری شـود، این لوله بهتـرین انـتخاب اسـت.در این حـالت به راحـتی مــی تـوان لوله و اتصالات را در نقطه ای دیگـر و زمــین دیگـری نصـب نمـود.قیمت لوله 12 اینچ پلی اتیلن

قیمت لوله 12 اینچ پلی اتیلن

روش های نصـب لوله 315 میلیمتـر 12 اینچ کشاورزی دماوند

نصـب لوله کشاورزی به دو صورت شکل مــی گیــرد.جوش لب به لب پلی اتیلنـی (لوله های 165 تا 315 میلیمتـر 12 اینچ)اتصالات رزوه ای لوله سایـز های 315 اسـتـفــاده مــی شـود.اتصالات پیچ و مهره ای (رینگ و فلنج نـیـز بـرای لوله های سایـز بــالا).

نـوع لوله روش نصـب
لوله های 165 تا 315 میلیمتـر یا 315 میلیمتـر 12 اینچ جوش لب به لب
لوله پلی ایتلن 315 میلیمتـر 12 اینچ رزوه ای

قیمت لوله پلی اتیلن 315 دماوند

ساخت سـیسـتم‌های آبیاری وسـیع بــا لوله 315 یا ( 315 میلیمتـر 12 اینچ ) در زمــین های کشاورزی بــا اسـتـفــاده از اتصالات پلی اتیلن مـاننـد شیــر های انـشعاب که در انـتـها بـرای نصـب نـوار تیپ یا لوله‌های 315 میلیمتـر 12 اینچ قطره‌چکان دار ( دریپر دار ) در آبیاری رول لاین که به شکل خطی کشـت انجام مــی‌گـردد. بــا اسـتـفــاده از کمـربنـدهای انـشعاب ، لوله رایـزر و آبفشان مــی‌تـوان سـیسـتم آبیاری بــارانـی و سنـتـر پیوت را راه انـدازی کـرد و مــی‌تـوان بــا اسـتـفــاده از لوله پلی اتیلن 315 میلیمتـر 12 اینچ PE100 در عـمق خاک و انـشعاب‌گیــر بــا اسـتـفــاده از لوله‌ لودن و نصـب قطره‌چکان ،سـیسـتم آبیاری قطره‌ای را احداث کـرد.

قیمت لوله پلی اتیلن 315 دماوند

جهت سـفــارش مــی تـونـیــد از شمـاره تلفن های / 09133318595 / 09913318595 / 09137797340 /   09137797330 بــا کارشنـاسان فروش شرکت در ارتبــاط بــاشیــد.

عوامـل تاثـیــرگذار بـر قیمت لوله پلی اتیلن 315

قیمت لوله کشاورزی سایـز 315 بـر اساس روش های مختلفی تعـیـین مــی‌شـود و هر کدام تاثـیــر متـفــاوتی را روی نرخ این مـحصول پلیمـری مــی‌گذارنـد و در نـتیجه قیمت انـواع لوله در کارخانه‌ها متـفــاوت اعلام مــی‌گـردد .این تـفــاوت دلایل مختلفی دارد که در ادامه دربــاره‌ی آن صحبت مــی‌کـنـیم. شایــد شمـا نـیـز از وجود تـفــاوت مــیان قیمت لوله بــا بـرنـد های متـفــاوت خیلی تعجب کـنـیــد!

عامـل رابطه
نـوع مـواد اولیه لوله 315 میلیمتـر 12 اینچ پلی اتیلن مـواد بهتـر، قیمت بیشـتـر
ضخامت لوله 315 میلیمتـر 12 اینچ پلی اتیلن ضخامت بیشـتـر، قیمت بــالاتـر
فشار کاری لوله 315 میلیمتـر 12 اینچ پلی اتیلن تحـمـل فشار بیشـتـر، قیمت بیشـتـر

 

قیمت لوله پلی اتیلن 315 دماوند

قیمت لوله پلی اتیلن 315

قیمت لوله پلی اتیلن 315 دماوند

1.جنس مـواد اولیه لوله 315 میلیمتـر 12 اینچ کشاورزی دماوند

اگـر در مـراحل تـولیــد لوله پلی اتیلن 315 میلیمتـر از تـرکیب درسـتی از مـواد اسـتـفــاده نـشـود، خروجی کار اسـتانـدارد لازم بـرای اسـتـفــاده را نخواهـد داشـت. بنـابـراین مـحصول از لحـاظ کیفیت مـنـاسـب نخواهـد بود و قیمت آن نـیـز متاثر خواهـد بود.

قیمت لوله پلی اتیلن 1 315

قیمت لوله پلی اتیلن 315 دماوند

تـرکیب لوله‌ها گاهی بسـتـه به نـوع لوله و کاربـرد آن ضایعاتی نـیـز اضافه شــده که مقدار درصد این ضایعات و مــیـزان خالصی مـواد اولیه و نـوع گـریــد دو عامـل اصلی در تعـیـین قیمت لوله پلی‌اتیلن هسـتنـد‌. یعنـی به عبــارتی هر چه ضایعات ایجاد شــده کمتـر گـردد و یا مـواد بــا خلوص کمتـر اسـتـفــاده شـود، قیمت لوله ارزان تـر مــی‌شـود و بلعکس!قیمت لوله 12 اینچ پلی اتیلن,قیمت لوله پلی اتیلن 315 دماوند

مـواد اولیه لوله 315 میلیمتـر 12 اینچ کشاورزی : پلیمـرهای PE، مـواد اولیه‌ای هسـتنـد و در تـرکیبــات ساخت لوله پلی‌اتیلن به کار بـرده مــی شـونـد. پلیمـرها که بـرخی ساده و بـرخی پیچیــده بوده دارای گـریــدهای مختلفی شامـل: PE 80، PE63، PE40 و PE100 هسـتنـد.

قیمت لوله پلی اتیلن 315 دماوند

کاربـرد نـوار تیپ قطره ای تیپ

قیمت لوله 315 پلی اتیلن

2. مــیـزان ضخامت لوله 315 میلیمتـر 12 اینچ کشاورزی

از آنجایـی که قیمت لوله‌ پلی‌اتیلن بـرحسـب وزن آن‌ مـحـاسـبه مــی‌شـود، ضخامت لوله‌ها بـر قیمت تأثـیــرگذار اسـت.هر چه سنگین تـر بــاشــد هـم مـلاک بـر بهتـر بودن لوله نـیسـت اشـتبــاه نکـنـیــد.

3. مــیـزان فشار متحـمـلِ لوله 315 میلیمتـر 12 اینچ کشاورزی

بسـتگی به نـوع و کاربـرد بــار فشار مختلفی را لوله تحـمـل مــی‌کـنـد که بـر وزن و ضخامت آن‌ تأثـیــر مــی‌گذارد ، در نـتیجه از عوامـل تعـیـین کـننـده قیمت لوله به صورت غیــرمسـتـقیم اسـت. به صورتی که هر چقدر لوله فشار بــالاتـری را تحـمـل کـنـد، بــا تـوجه به این‌که وزن بــالاتـری بــایــد داشـتـه بــاشــد، گـران‌تـر خواهـد بود.

قیمت لوله پلی اتیلن 315 دماوند

به دلیل اسـتـفــاده از لوله 315 میلیمتـر در انـواع روش های آبیاری، این لوله‌ها بــایــد فشار های داخلی بــالایـی داشـتـه بــاشنـد.

روش نصـب نـوار تیپ قطره ای

قیمت لوله پلی اتیلن 315 دماوند

4.بـرنـد لوله پلی اتیلن 315

بــا این که بـرنـد صرفــا فقط یـک نـام بیش نـیسـت بخاطر مـحبوبیت یـک بـرنـد، خریــداران زیادتـر را جذب مــی‌کـنـد و قیمت لوله متاسـفــانه بــالاتـر از حد معـمـول خواهـد بود.

بـرای مثال: کشاورزی که سال قبل از یـک شرکت لوله خریــداری کـرده بــاشــد و از لوله ها راضی بــاشــد ، در حـالت عادی حـاظر اسـت بخاطر این که ریسک نکـنـد، امسال نـیـز هـمـان بـرنـد لوله را بــا کمــی گـرانـتـر از سایــر، خریــداری نمـایــد.!

قیمت لوله 315 پلی اتیلن

کارهایـی که در آبیاری قطره ای نبــایــد انجام داد

 

قیمت لوله پلی اتیلن 315

قیمت لوله پلی اتیلن 315 دماوند

قیمت لوله پلی اتیلن 315

و اتصالات جوشی پلی اتیلن که مــی‌تـوانـیــد اتصالات مـورد نـیاز خود را متنـاسـب بــا طرح خود از شرکت اتـرک دریپ بــا مـنـاسـب‌تـرین قیمت تـهیه نمـایـیــد.

مزایای لوله پلی اتیلن سایـز 315 دماوند

قیمت لوله پلی اتیلن 315 دماوند

 1. اجرای بسـیار سریع و آسان
 2. مقاوم در بـرابـر اشعه مـاوراء بنفش اسـت
 3. بهتـرین انـتخاب بـرای کشـت‌های فصلی
 4. مـنـاسـب بـرای هـمه نـوع شرایط جوی
 5. قیمت مـنـاسـب و مـرقوم به صرفه آن
 6. طول عـمـر طولانـی
 7. کمتـرین فضای لازم بـرای نگهـداری در انبــار
 8. مقاوم در بـرابـر کشش و ضربه

از مزایای مهـم و قابل تـوجه لوله پلی اتیلن 315 مــی‌تـوان به مقاومت مکانـیـکی بسـیار خوب آن علی‌رغم دانسـیتـه پایـین اشاره کـرد.

قیمت لوله 315 پلی اتیلن

علاوه بـر آنقیمت لوله 12 اینچ پلی اتیلن

 1. امکان حـمـل و نقل راحـت
 2. عایق صوتی
 3. مقاومت شیمــیایـی بــالا
 4. مقاومت سایشی بسـیار خوب
 5. وزن پایـین
 6. قابلیت جوش پلاسـتیـک
 7. عایق الکتـریـکی
 8. عایق حرارتی

در صورت اسـتـفــاده از لوله پلی اتیلن 315 میلیمتـر 12 اینچ در آبیاری مـحصولات کشاورزی، رانـدمـان آبیاری افزایش مــی یابـد و مـوجب صرفه جویـی در مصرف آب مــی شـود و مـحصولات مـرغوب تـری به دسـت مــی آیــد. به واسـطه عـمـلکـرد بسـیار عالی این لوله ها در هنگام آبیاری، امکان تأثـیــر عنـاصر مغذی و کودها بـر گیاه افزایش مــی یابـد.

قیمت لوله پلی اتیلن 315 آبیاری قطره ای

قیمت لوله پلی اتیلن 315 دماوند

ویژگی‌های لوله 315 میلیمتـر 12 اینچ کشاورزی دماوند

عـمـومـا لوله پلی اتیلن تا 100 سال کارکـرد و رانـدمـان دارد. در طی بـرخورد بــا ادوات و مـاشین آلات کشاورزی بسـیار مقاوم اسـت.گاو آهن، تـراکتـور، کمبــاین و …این لوله در بـرابـر تغیـیــر زاویه خط لوله بسـیار مـنعطف اسـت و به راحـتی مــی‌تـوان آن را در پیچ و خم های گلخانه ای و کشاورزی مـورد اسـتـفــاده قرار داد. لوله پلی اتیلن 315 عـمـر بــالایـی دارد (315 تا 100 سال)

قیمت لوله 315 پلی اتیلن

مـواد پلی اتیلن به دلیل مکانـیـزم ساخت آن، بسـیار مقاوم در بـرابـر سایش، خوردگی، نـشـتی و تـرکیــدگی اسـت. این لوله نسـبت به لوله های فلزی دمـای سـیال درون خود را بیشـتـر حفظ مــی‌نمـایــد و تبــادل دمـای آن بــا مـحیط بسـیار نـاچیـز اسـت (در صورت جریان سازی آب و عدم ثبــات آن).به دلیل ساختار مـواد به کار رفتـه در آن، مــی‌تـوانـد به عنـوان لوله تحـت فشار و لوله زیــر زمــینـی مـورد اسـتـفــاده قرار گیــرد.قیمت لوله 12 اینچ پلی اتیلن

قیمت لوله پلی اتیلن 315

کاهش هزینه های مـرتبط بــا سـیسـتم های آبیاری

سـیسـتم های مدرن آبیاری قطره ای و بــارانـی و تـرکیب آن بــا اسـتـفــاده از لوله پلی اتیلن ، تا حد زیادی هزینه  آبیاری را کاهش داده اسـت.این کاهش هزینه بـرای کشاورزان بسـیار حـائز اهـمــیت اسـت.

قیمت لوله پلی اتیلن 315 دماوند

افزایش سرعت , حجم و فشار انـتـقال آب

بــا تـوجه به تنـوع سایـز لوله پلی اتیلن و فشار نـاشی از آب انـتـقالی، این لوله اجازه افزایش سرعت آبیاری زمــین کشاورزی را خواهـد داد.بـدین مـنظور اسـتـفــاده از اتصالات مـنعطف ، سـطح صاف درون لوله و الاسـتیـک بودن لوله بسـیار پر کاربـرد خواهـد بود.

قیمت لوله پلی اتیلن 315 دماوند

کاهش از دسـت دادن آب و یا نـشـت آب

سـیسـتم های خط لوله پلی اتیلن به دلیل مقاومت بــالا در بـرابـر سایـیــدگی و نـشـت، انـتخابی مطمئن بـرای زمــین های کشاورزی مــی بــاشنـد.در صورت نـشـت این لوله ها (به هر دلیلی) تـرمــیم و تـوسعه آن به راحـتی به انجام مــی رسد.قیمت لوله 12 اینچ پلی اتیلن

قیمت لوله 3 اینچ کشاورزی

قیمت لوله 315 پلی اتیلن

قیمت لوله پلی اتیلن 315

دیدگاهتان را بنویسید