قیمت لوله پلی اتیلن 400 ری 16 اینچ

قیمت لوله پلی اتیلن 400 ری آبـرسانـی

قیمت لوله پلی اتیلن 400 ری

قیمت لوله پلی اتیلن 400 ری یا 400 میلیمتـر 16 اینچ / فروش لوله پلی اتیلن مخصوص آبیاری قطره ای و کشاورزی درجه 1 و درجه 2 و هـمچنـین نوار تیپ شرکت اتـرک پایپ بــا قیمت مـناسـب و کیفیت بسـیار خوب عرضه مــی گـردد. کارخانه لوله پلی اتیلن 400 اتـرک پایپ بــا سابقه درخشان در تولیــد لوله 400 میلیمتـر 16 اینچ کشاورزی ، امـروزه توانسـتـه در سایه هـمت و تلاش , کوشش متخصصین ایـرانـی، شرکتی کاملاً شناختـه شــده را در صنعت لوله پلی اتیلن سایـز 400 کشـور را کسـب نمـایــد.

نوع لوله کاربـرد
لوله 400 میلیمتـر 16 اینچ پلی اتیلن آبـرسانـی، گازرسانـی پوشش مـحـافظ کابل های بـرق و…
لوله 400 میلیمتـر 16 اینچ آهنـی گازرسانـی
لوله 400 میلیمتـر 16 اینچ فاضلاب لوله کشی فاضلاب
لوله 400 میلیمتـر 16 اینچ فولادی انـتـقال سـیالات خاص
لوله 400 میلیمتـر 16 اینچ پلیـکا فاضلاب و…

قیمت لوله پلی اتیلن 400 ری

لوله پلی اتیلن 400 مزایای زیادی دارد که وجود آنها بــاعث شــده اسـت اسـتـفاده از این لوله به شــدت مـورد توجه قرار بگیـرد. در هـمــین راسـتا در این مقاله به بـررسـی بیشـتـر ویژگی های لوله پلی اتیلن سایـز 400 میلیمتـر 16 اینچ مــی‌پردازیم.قیمت لوله 16 اینچ پلی اتیلن,قیمت لوله پلی اتیلن 400 ری

لوله پلی اتیلن چیسـت؟

قیمت لوله پلی اتیلن 400 ری

کاربـرد لوله 400 میلیمتـر 16 اینچ کشاورزی ری

لوله پلی اتیلن 400 میلیمتـر از طیف کاربـرد وسـیعـی بـرخوردار اسـت که مــی توان به اسـتـفاده آن در آبـرسانـی شهـری و روسـتایـی، فضای سـبز و گلخانه ها راه انـدازی انواع سـیسـتم های آبیاری تحـت فشار، آبیاری به صورت زیـر سـطحی اشاه نمـود.اشاره به کاربـردهای دیگـر:

یـکی از انواع لوله های پلی اتیلن پرکاربـرد در صنعت آب و فاضلاب، لوله پلی اتیلن 400 میلیمتـر 16 اینچ اسـت. این دسـتـه از لوله ها نـیـز مـاننـد سایـر انواع لوله پلیمـری، از گـرانول های پلی اتیلن مـرغوب بــا گـریــد PE100 و PE80 تـهیه مــی‌گـردنـد. لوله پلی اتیلن 400 میلیمتـر 16 اینچ ، انعطاف پـذیـر و بــادوام مــی‌بــاشــد و در شبکه انـتـقال آب و فاضلاب به کار بـرده مــی‌شـود.

نوع کیفیت
لوله 400 میلیمتـر 16 اینچ پلی اتیلن PE40  متوسـط
لوله 400 میلیمتـر 16 اینچ پلی اتیلن PE60 متوسـط
لوله 400 میلیمتـر 16 اینچ پلی اتیلن PE80 خوب
لوله 400 میلیمتـر 16 اینچ پلی اتیلن PE100 عالی

قیمت لوله پلی اتیلن 400 ری

کاربـردهای دیگـر لوله پلی اتیلن 400 میلیمتـر 16 اینچ عبــارت انـد از:

قیمت لوله پلی اتیلن 400 ری

 • نصب در شبکه های آبیاری قطره ای و آبیاری بــارانـی کشاورزی
 • انـتـقال فاضلاب
 • جمع آوری آب‌های سـطحی معابـر
 • پوشش مـحـافظ کابل های بـرق
 • انـتـقال گاز و انـتـقال مـواد شیمــیایـی

از کاربـردهای دیگـر این لوله ها مــی توان به مـواردی نظیـر نصب در خطوط گازی، روکش کابل بـرق و لوله های معدن اشاره نمـود. خریــد لوله پلی اتیلن 400 میلیمتـر 16 اینچ تحـت تأثـیـر وزن لوله و ابعاد آن مــی بــاشــد.

مشخصات فنـی لوله 400 پلی اتیلن ری

لوله پلی اتیلن 400 میلیمتـر 16 اینچ دارای دیواره صاف و یـکـنواختی اسـت، بنابـراین دچار رسوب گـرفتگی نمــی‌شـود و دیواره داخلی لوله در اثر عبور سـیالات از درون لوله در حـالت فشار معـمـولی و فشار زیاد، سایـیــده نمــی شـود. تـرک خوردگی و شکسـت در لوله پلی اتیلن 400 میلیمتـر 16 اینچ اتـفاق نمــی‌افتد. این دسـتـه از لوله پلی اتیلن در بـرابـر مـحیط‌های اسـیــدی مقاوم هسـتنـد؛ قیمت لوله 16 اینچ پلی اتیلنبه هـمــین دلیل اگـر در خاک‌هایـی که دارای اسـیــدیتـه اسـت و یا شـوری بــالا دارنـد نصب گـردد، هیچ اختلالی در عـملکرد آن رخ نمــی‌دهـد.

کاربـرد لوله پلی اتیلن سایـز 400 در آبیاری معـمـولی و انـتـقال آب انواع سـیسـتم‌های آبیاری قطره‌ای،سـیسـتم‌های آبیاری تحـت فشار،سـیسـتم آبیاری بــارانـی و سـیسـتم‌‌های آبیاری سنـتـر پیوت،لینـیـر و رول لاین اسـت.

قیمت لوله پلی اتیلن 400 ری

روش اتصال لوله 400 میلیمتـر 16 اینچ کشاورزی ری

روش اتصال لوله‌‌های پلی اتیلن آبیاری و آبـرسانـی 400 کشاورزی غالبــا به‌وسـیله اتصالات پیچی مــی‌بــاشــد که البتـه مــی‌توان از روش جوش لب به لب (Butt Fusion) نـیـز اسـتـفاده نمـود.اتصال لوله پلی اتیلن 400 میلیمتـر 16 اینچ در طول‌های متـفاوت به راحـتی و بــا اسـتـفاده از روش‌های مـرسوم انجام پـذیـر اسـت. معـمـولاً دو سر لوله پلی اتیلن 400 میلیمتـر 16 اینچ را به روش جوش لب به لب به یـکدیگـر متصل مــی‌کـننـد. در مـواردی که نـیاز بــاشــد مــی توان از اتصالات پلی اتیلنـی بـرای متصل کردن دو لوله اسـتـفاده نمـود.

قیمت لوله پلی اتیلن 400 میلیمتـر 16 اینچ

قیمت لوله پلی اتیلن 400 ری

نصب لوله پلی اتیلن کشاوری 400 ری

لوله پلی اتیلن کشاورزی نصب بسـیار آسان و راحـتی دارد.این لوله اتصالات خیلی متنوعـی دارد (به طور مثال اتصالات رزوه ای که نـیاز به هیچگونه ابزارآلاتی درون آن نـیسـت)در این روش سفت کردن یـک رزوه مهـم اسـت و اتصالات به آن وصل مــی گـردد.اگـر زمــین کشاورزی که خطوط لوله در آن تعبیه شــده بــاشــد، اجاره ای بــاشــد، و نـیاز داشـتـه بــاشــد که چنـد سال دیگـر این لوله از آن زمــین جمع آوری شـود، این لوله بهتـرین انـتخاب اسـت.در این حـالت به راحـتی مــی توان لوله و اتصالات را در نقطه ای دیگـر و زمــین دیگـری نصب نمـود.

قیمت لوله 16 اینچ پلی اتیلن

روش های نصب لوله 400 میلیمتـر 16 اینچ کشاورزی ری

نصب لوله کشاورزی به دو صورت شکل مــی گیـرد.جوش لب به لب پلی اتیلنـی (لوله های 165 تا 400 میلیمتـر 16 اینچ)اتصالات رزوه ای لوله سایـز های 400 اسـتـفاده مــی شـود.اتصالات پیچ و مهـره ای (رینگ و فلنج نـیـز بـرای لوله های سایـز بــالا).قیمت لوله 16 اینچ پلی اتیلن,قیمت لوله پلی اتیلن 400 ری

نوع لوله روش نصب
لوله های 165 تا 400 میلیمتـر یا 400 میلیمتـر 16 اینچ جوش لب به لب
لوله پلی ایتلن 400 میلیمتـر 16 اینچ رزوه ای

قیمت لوله پلی اتیلن 400 ری

ساخت سـیسـتم‌های آبیاری وسـیع بــا لوله 400 یا ( 400 میلیمتـر 16 اینچ ) در زمــین های کشاورزی بــا اسـتـفاده از اتصالات پلی اتیلن مـاننـد شیـر های انشعاب که در انـتـها بـرای نصب نوار تیپ یا لوله‌های 400 میلیمتـر 16 اینچ قطره‌چکان دار ( دریپر دار ) در آبیاری رول لاین که به شکل خطی کشـت انجام مــی‌گـردد. بــا اسـتـفاده از کمـربنـدهای انشعاب ، لوله رایـزر و آبفشان مــی‌توان سـیسـتم آبیاری بــارانـی و سنـتـر پیوت را راه انـدازی کرد و مــی‌توان بــا اسـتـفاده از لوله پلی اتیلن 400 میلیمتـر 16 اینچ PE100 در عـمق خاک و انشعاب‌گیـر بــا اسـتـفاده از لوله‌ لودن و نصب قطره‌چکان ،سـیسـتم آبیاری قطره‌ای را احداث کرد.

قیمت لوله پلی اتیلن 400 ری

جهت سفارش مــی تونـیــد از شمـاره تلفن های / 09133318595 / 09913318595 / 09137797340 /   09137797330 بــا کارشناسان فروش شرکت در ارتبــاط بــاشیــد.

عوامل تاثـیـرگذار بـر قیمت لوله پلی اتیلن 400

قیمت لوله کشاورزی سایـز 400 بـر اساس روش های مختلفی تعـیـین مــی‌شـود و هـر کدام تاثـیـر متـفاوتی را روی نرخ این مـحصول پلیمـری مــی‌گذارنـد و در نـتیجه قیمت انواع لوله در کارخانه‌ها متـفاوت اعلام مــی‌گـردد .این تـفاوت دلایل مختلفی دارد که در ادامه دربــاره‌ی آن صحبت مــی‌کـنـیم. شایــد شمـا نـیـز از وجود تـفاوت مــیان قیمت لوله بــا بـرنـد های متـفاوت خیلی تعجب کـنـیــد!قیمت لوله 16 اینچ پلی اتیلن

عامل رابطه
نوع مـواد اولیه لوله 400 میلیمتـر 16 اینچ پلی اتیلن مـواد بهتـر، قیمت بیشـتـر
ضخامت لوله 400 میلیمتـر 16 اینچ پلی اتیلن ضخامت بیشـتـر، قیمت بــالاتـر
فشار کاری لوله 400 میلیمتـر 16 اینچ پلی اتیلن تحـمل فشار بیشـتـر، قیمت بیشـتـر

 

قیمت لوله پلی اتیلن 400 ری

قیمت لوله پلی اتیلن 400

قیمت لوله پلی اتیلن 400 ری

1.جنس مـواد اولیه لوله 400 میلیمتـر 16 اینچ کشاورزی ری

اگـر در مـراحل تولیــد لوله پلی اتیلن 400 میلیمتـر از تـرکیب درسـتی از مـواد اسـتـفاده نشـود، خروجی کار اسـتانـدارد لازم بـرای اسـتـفاده را نخواهـد داشـت. بنابـراین مـحصول از لحـاظ کیفیت مـناسـب نخواهـد بود و قیمت آن نـیـز متاثر خواهـد بود.

قیمت لوله پلی اتیلن 1 400

قیمت لوله پلی اتیلن 400 ری

تـرکیب لوله‌ها گاهی بسـتـه به نوع لوله و کاربـرد آن ضایعاتی نـیـز اضافه شــده که مقدار درصد این ضایعات و مــیـزان خالصی مـواد اولیه و نوع گـریــد دو عامل اصلی در تعـیـین قیمت لوله پلی‌اتیلن هسـتنـد‌. یعنـی به عبــارتی هـر چه ضایعات ایجاد شــده کمتـر گـردد و یا مـواد بــا خلوص کمتـر اسـتـفاده شـود، قیمت لوله ارزان تـر مــی‌شـود و بلعکس!

مـواد اولیه لوله 400 میلیمتـر 16 اینچ کشاورزی : پلیمـرهای PE، مـواد اولیه‌ای هسـتنـد و در تـرکیبــات ساخت لوله پلی‌اتیلن به کار بـرده مــی شـونـد. پلیمـرها که بـرخی ساده و بـرخی پیچیــده بوده دارای گـریــدهای مختلفی شامل: PE 80، PE63، PE40 و PE100 هسـتنـد.

قیمت لوله پلی اتیلن 400 ری

کاربـرد نوار تیپ قطره ای تیپ

قیمت لوله پلی اتیلن 400 ری

2. مــیـزان ضخامت لوله 400 میلیمتـر 16 اینچ کشاورزی

از آنجایـی که قیمت لوله‌ پلی‌اتیلن بـرحسـب وزن آن‌ مـحـاسـبه مــی‌شـود، ضخامت لوله‌ها بـر قیمت تأثـیـرگذار اسـت.هـر چه سنگین تـر بــاشــد هـم ملاک بـر بهتـر بودن لوله نـیسـت اشـتبــاه نکـنـیــد.قیمت لوله 16 اینچ پلی اتیلن,قیمت لوله پلی اتیلن 400 ری

3. مــیـزان فشار متحـملِ لوله 400 میلیمتـر 16 اینچ کشاورزی

بسـتگی به نوع و کاربـرد بــار فشار مختلفی را لوله تحـمل مــی‌کـنـد که بـر وزن و ضخامت آن‌ تأثـیـر مــی‌گذارد ، در نـتیجه از عوامل تعـیـین کـننـده قیمت لوله به صورت غیـرمسـتـقیم اسـت. به صورتی که هـر چقدر لوله فشار بــالاتـری را تحـمل کـنـد، بــا توجه به این‌که وزن بــالاتـری بــایــد داشـتـه بــاشــد، گـران‌تـر خواهـد بود.

قیمت لوله پلی اتیلن 400 ری

به دلیل اسـتـفاده از لوله 400 میلیمتـر در انواع روش های آبیاری، این لوله‌ها بــایــد فشار های داخلی بــالایـی داشـتـه بــاشنـد.

روش نصب نوار تیپ قطره ای

قیمت لوله پلی اتیلن 400 ری

4.بـرنـد لوله پلی اتیلن 400

بــا این که بـرنـد صرفا فقط یـک نام بیش نـیسـت بخاطر مـحبوبیت یـک بـرنـد، خریــداران زیادتـر را جذب مــی‌کـنـد و قیمت لوله متاسفانه بــالاتـر از حد معـمـول خواهـد بود.

بـرای مثال: کشاورزی که سال قبل از یـک شرکت لوله خریــداری کرده بــاشــد و از لوله ها راضی بــاشــد ، در حـالت عادی حـاظر اسـت بخاطر این که ریسک نکـنـد، امسال نـیـز هـمـان بـرنـد لوله را بــا کمــی گـرانـتـر از سایـر، خریــداری نمـایــد.!و اتصالات جوشی پلی اتیلن که مــی‌توانـیــد اتصالات مـورد نـیاز خود را متناسـب بــا طرح خود از شرکت اتـرک دریپ بــا مـناسـب‌تـرین قیمت تـهیه نمـایـیــد.قیمت لوله 16 اینچ پلی اتیلن

قیمت لوله 400 پلی اتیلن

کارهایـی که در آبیاری قطره ای نبــایــد انجام داد

مزایای لوله پلی اتیلن سایـز 400 ری

قیمت لوله پلی اتیلن 400 ری

 1. اجرای بسـیار سریع و آسان
 2. مقاوم در بـرابـر اشعه مـاوراء بنفش اسـت
 3. بهتـرین انـتخاب بـرای کشـت‌های فصلی
 4. مـناسـب بـرای هـمه نوع شرایط جوی
 5. قیمت مـناسـب و مـرقوم به صرفه آن
 6. طول عـمـر طولانـی
 7. کمتـرین فضای لازم بـرای نگهـداری در انبــار
 8. مقاوم در بـرابـر کشش و ضربه

از مزایای مهـم و قابل توجه لوله پلی اتیلن 400 مــی‌توان به مقاومت مکانـیـکی بسـیار خوب آن علی‌رغم دانسـیتـه پایـین اشاره کرد.

قیمت لوله پلی اتیلن 400 ری

علاوه بـر آن

 1. امکان حـمل و نقل راحـت
 2. عایق صوتی
 3. مقاومت شیمــیایـی بــالا
 4. مقاومت سایشی بسـیار خوب
 5. وزن پایـین
 6. قابلیت جوش پلاسـتیـک
 7. عایق الکتـریـکی
 8. عایق حرارتی

در صورت اسـتـفاده از لوله پلی اتیلن 400 میلیمتـر 16 اینچ در آبیاری مـحصولات کشاورزی، رانـدمـان آبیاری افزایش مــی یابـد و مـوجب صرفه جویـی در مصرف آب مــی شـود و مـحصولات مـرغوب تـری به دسـت مــی آیــد. به واسـطه عـملکرد بسـیار عالی این لوله ها در هنگام آبیاری، امکان تأثـیـر عناصر مغذی و کودها بـر گیاه افزایش مــی یابـد.

قیمت لوله پلی اتیلن 400 آبیاری قطره ای

قیمت لوله پلی اتیلن 400 ری

ویژگی‌های لوله 400 میلیمتـر 16 اینچ کشاورزی ری

عـمـومـا لوله پلی اتیلن تا 100 سال کارکرد و رانـدمـان دارد. در طی بـرخورد بــا ادوات و مـاشین آلات کشاورزی بسـیار مقاوم اسـت.گاو آهن، تـراکتور، کمبــاین و …این لوله در بـرابـر تغیـیـر زاویه خط لوله بسـیار مـنعطف اسـت و به راحـتی مــی‌توان آن را در پیچ و خم های گلخانه ای و کشاورزی مـورد اسـتـفاده قرار داد. لوله پلی اتیلن 400 عـمـر بــالایـی دارد (400 تا 100 سال)

قیمت لوله 400 پلی اتیلن

مـواد پلی اتیلن به دلیل مکانـیـزم ساخت آن، بسـیار مقاوم در بـرابـر سایش، خوردگی، نشـتی و تـرکیــدگی اسـت. این لوله نسـبت به لوله های فلزی دمـای سـیال درون خود را بیشـتـر حفظ مــی‌نمـایــد و تبــادل دمـای آن بــا مـحیط بسـیار ناچیـز اسـت (در صورت جریان سازی آب و عدم ثبــات آن).به دلیل ساختار مـواد به کار رفتـه در آن، مــی‌توانـد به عنوان لوله تحـت فشار و لوله زیـر زمــینـی مـورد اسـتـفاده قرار گیـرد.قیمت لوله 16 اینچ پلی اتیلن

قیمت لوله پلی اتیلن 400

کاهش هزینه های مـرتبط بــا سـیسـتم های آبیاری

سـیسـتم های مدرن آبیاری قطره ای و بــارانـی و تـرکیب آن بــا اسـتـفاده از لوله پلی اتیلن ، تا حد زیادی هزینه  آبیاری را کاهش داده اسـت.این کاهش هزینه بـرای کشاورزان بسـیار حـائز اهـمــیت اسـت.

قیمت لوله پلی اتیلن 400 ری

افزایش سرعت , حجم و فشار انـتـقال آب

بــا توجه به تنوع سایـز لوله پلی اتیلن و فشار ناشی از آب انـتـقالی، این لوله اجازه افزایش سرعت آبیاری زمــین کشاورزی را خواهـد داد.بـدین مـنظور اسـتـفاده از اتصالات مـنعطف ، سـطح صاف درون لوله و الاسـتیـک بودن لوله بسـیار پر کاربـرد خواهـد بود.

قیمت لوله پلی اتیلن 400 ری

کاهش از دسـت دادن آب و یا نشـت آب

سـیسـتم های خط لوله پلی اتیلن به دلیل مقاومت بــالا در بـرابـر سایـیــدگی و نشـت، انـتخابی مطمئن بـرای زمــین های کشاورزی مــی بــاشنـد.در صورت نشـت این لوله ها (به هـر دلیلی) تـرمــیم و توسعه آن به راحـتی به انجام مــی رسد.

قیمت لوله 3 اینچ کشاورزی

قیمت لوله 400 پلی اتیلن

قیمت لوله پلی اتیلن 400

دیدگاهتان را بنویسید