قیمت لوله پلی اتیلن 400 قرچک 16 اینچ

قیمت لوله پلی اتیلن 400 قرچک آبـرسانـی

قیمت لوله پلی اتیلن 400 قرچک

قیمت لوله پلی اتیلن 400 قرچک یا 400 میلیمتـر 16 اینچ / فروش لوله پلی اتیلن مخصوص آبیاری قطره ای و کشاورزی درجه 1 و درجه 2 و هـمچنـین نـوار تیپ شرکت اتـرک پایپ بــا قیمت مـناسـب و کیفیت بسـیار خوب عرضه مــی گـردد. کارخانه لوله پلی اتیلن 400 اتـرک پایپ بــا سابقه درخشان در تـولیــد لوله 400 میلیمتـر 16 اینچ کشاورزی ، امـروزه تـوانسـتـه در سایه هـمت و تلاش , کوشش متخصصین ایـرانـی، شرکتی کاملاً شناختـه شــده را در صنعت لوله پلی اتیلن سایـز 400 کشـور را کسـب نمـایــد.

نـوع لوله کاربـرد
لوله 400 میلیمتـر 16 اینچ پلی اتیلن آبـرسانـی، گازرسانـی پوشش مـحـافظ کابل های بـرق و…
لوله 400 میلیمتـر 16 اینچ آهنـی گازرسانـی
لوله 400 میلیمتـر 16 اینچ فــاضلاب لوله کشی فــاضلاب
لوله 400 میلیمتـر 16 اینچ فولادی انـتـقال سـیالات خاص
لوله 400 میلیمتـر 16 اینچ پلیـکا فــاضلاب و…

قیمت لوله پلی اتیلن 400 قرچک

لوله پلی اتیلن 400 مزایای زیادی دارد که وجود آنها بــاعث شــده اسـت اسـتـفــاده از این لوله به شــدت مـورد تـوجه قرار بگیـرد. در هـمــین راسـتا در این مقاله به بـررسـی بیشـتـر ویژگی های لوله پلی اتیلن سایـز 400 میلیمتـر 16 اینچ مــی‌پردازیم.قیمت لوله 16 اینچ پلی اتیلن,قیمت لوله پلی اتیلن 400 قرچک

لوله پلی اتیلن چیسـت؟

قیمت لوله پلی اتیلن 400 قرچک

کاربـرد لوله 400 میلیمتـر 16 اینچ کشاورزی قرچک

لوله پلی اتیلن 400 میلیمتـر از طیف کاربـرد وسـیعـی بـرخوردار اسـت که مــی تـوان به اسـتـفــاده آن در آبـرسانـی شهـری و روسـتایـی، فضای سـبز و گلخانه ها راه انـدازی انـواع سـیسـتم های آبیاری تحـت فشار، آبیاری به صورت زیـر سـطحی اشاه نمـود.اشاره به کاربـردهای دیگـر:

یـکی از انـواع لوله های پلی اتیلن پرکاربـرد در صنعت آب و فــاضلاب، لوله پلی اتیلن 400 میلیمتـر 16 اینچ اسـت. این دسـتـه از لوله ها نـیـز مـاننـد سایـر انـواع لوله پلیمـری، از گـرانـول های پلی اتیلن مـرغوب بــا گـریــد PE100 و PE80 تـهیه مــی‌گـردنـد. لوله پلی اتیلن 400 میلیمتـر 16 اینچ ، انعطاف پـذیـر و بــادوام مــی‌بــاشــد و در شبکه انـتـقال آب و فــاضلاب به کار بـرده مــی‌شـود.

نـوع کیفیت
لوله 400 میلیمتـر 16 اینچ پلی اتیلن PE40  متـوسـط
لوله 400 میلیمتـر 16 اینچ پلی اتیلن PE60 متـوسـط
لوله 400 میلیمتـر 16 اینچ پلی اتیلن PE80 خوب
لوله 400 میلیمتـر 16 اینچ پلی اتیلن PE100 عالی

قیمت لوله پلی اتیلن 400 قرچک

کاربـردهای دیگـر لوله پلی اتیلن 400 میلیمتـر 16 اینچ عبــارت انـد از:

قیمت لوله پلی اتیلن 400 قرچک

 • نصـب در شبکه های آبیاری قطره ای و آبیاری بــارانـی کشاورزی
 • انـتـقال فــاضلاب
 • جمع آوری آب‌های سـطحی معابـر
 • پوشش مـحـافظ کابل های بـرق
 • انـتـقال گاز و انـتـقال مـواد شیمــیایـی

از کاربـردهای دیگـر این لوله ها مــی تـوان به مـواردی نظیـر نصـب در خطوط گازی، روکش کابل بـرق و لوله های معدن اشاره نمـود. خریــد لوله پلی اتیلن 400 میلیمتـر 16 اینچ تحـت تأثـیـر وزن لوله و ابعاد آن مــی بــاشــد.

مشخصات فنـی لوله 400 پلی اتیلن قرچک

لوله پلی اتیلن 400 میلیمتـر 16 اینچ دارای دیواره صاف و یـکـنـواختی اسـت، بنابـراین دچار رسوب گـرفتگی نمــی‌شـود و دیواره داخلی لوله در اثر عبور سـیالات از درون لوله در حـالت فشار معـمـولی و فشار زیاد، سایـیــده نمــی شـود. تـرک خوردگی و شکسـت در لوله پلی اتیلن 400 میلیمتـر 16 اینچ اتـفــاق نمــی‌افتد. این دسـتـه از لوله پلی اتیلن در بـرابـر مـحیط‌های اسـیــدی مقاوم هسـتنـد؛ قیمت لوله 16 اینچ پلی اتیلنبه هـمــین دلیل اگـر در خاک‌هایـی که دارای اسـیــدیتـه اسـت و یا شـوری بــالا دارنـد نصـب گـردد، هیچ اختلالی در عـملکـرد آن رخ نمــی‌دهـد.

کاربـرد لوله پلی اتیلن سایـز 400 در آبیاری معـمـولی و انـتـقال آب انـواع سـیسـتم‌های آبیاری قطره‌ای،سـیسـتم‌های آبیاری تحـت فشار،سـیسـتم آبیاری بــارانـی و سـیسـتم‌‌های آبیاری سنـتـر پیوت،لینـیـر و رول لاین اسـت.

قیمت لوله پلی اتیلن 400 قرچک

روش اتصال لوله 400 میلیمتـر 16 اینچ کشاورزی قرچک

روش اتصال لوله‌‌های پلی اتیلن آبیاری و آبـرسانـی 400 کشاورزی غالبــا به‌وسـیله اتصالات پیچی مــی‌بــاشــد که البتـه مــی‌تـوان از روش جوش لب به لب (Butt Fusion) نـیـز اسـتـفــاده نمـود.اتصال لوله پلی اتیلن 400 میلیمتـر 16 اینچ در طول‌های متـفــاوت به راحـتی و بــا اسـتـفــاده از روش‌های مـرسوم انجام پـذیـر اسـت. معـمـولاً دو سر لوله پلی اتیلن 400 میلیمتـر 16 اینچ را به روش جوش لب به لب به یـکدیگـر متصل مــی‌کـننـد. در مـواردی که نـیاز بــاشــد مــی تـوان از اتصالات پلی اتیلنـی بـرای متصل کـردن دو لوله اسـتـفــاده نمـود.

قیمت لوله پلی اتیلن 400 میلیمتـر 16 اینچ

قیمت لوله پلی اتیلن 400 قرچک

نصـب لوله پلی اتیلن کشاوری 400 قرچک

لوله پلی اتیلن کشاورزی نصـب بسـیار آسان و راحـتی دارد.این لوله اتصالات خیلی متنـوعـی دارد (به طور مثال اتصالات رزوه ای که نـیاز به هیچگونه ابزارآلاتی درون آن نـیسـت)در این روش سـفت کـردن یـک رزوه مهـم اسـت و اتصالات به آن وصل مــی گـردد.اگـر زمــین کشاورزی که خطوط لوله در آن تعبیه شــده بــاشــد، اجاره ای بــاشــد، و نـیاز داشـتـه بــاشــد که چنـد سال دیگـر این لوله از آن زمــین جمع آوری شـود، این لوله بهتـرین انـتخاب اسـت.در این حـالت به راحـتی مــی تـوان لوله و اتصالات را در نقطه ای دیگـر و زمــین دیگـری نصـب نمـود.

قیمت لوله 16 اینچ پلی اتیلن

روش های نصـب لوله 400 میلیمتـر 16 اینچ کشاورزی قرچک

نصـب لوله کشاورزی به دو صورت شکل مــی گیـرد.جوش لب به لب پلی اتیلنـی (لوله های 165 تا 400 میلیمتـر 16 اینچ)اتصالات رزوه ای لوله سایـز های 400 اسـتـفــاده مــی شـود.اتصالات پیچ و مهـره ای (رینگ و فلنج نـیـز بـرای لوله های سایـز بــالا).قیمت لوله 16 اینچ پلی اتیلن,قیمت لوله پلی اتیلن 400 قرچک

نـوع لوله روش نصـب
لوله های 165 تا 400 میلیمتـر یا 400 میلیمتـر 16 اینچ جوش لب به لب
لوله پلی ایتلن 400 میلیمتـر 16 اینچ رزوه ای

قیمت لوله پلی اتیلن 400 قرچک

ساخت سـیسـتم‌های آبیاری وسـیع بــا لوله 400 یا ( 400 میلیمتـر 16 اینچ ) در زمــین های کشاورزی بــا اسـتـفــاده از اتصالات پلی اتیلن مـاننـد شیـر های انـشعاب که در انـتـها بـرای نصـب نـوار تیپ یا لوله‌های 400 میلیمتـر 16 اینچ قطره‌چکان دار ( دریپر دار ) در آبیاری رول لاین که به شکل خطی کشـت انجام مــی‌گـردد. بــا اسـتـفــاده از کمـربنـدهای انـشعاب ، لوله رایـزر و آبفشان مــی‌تـوان سـیسـتم آبیاری بــارانـی و سنـتـر پیوت را راه انـدازی کـرد و مــی‌تـوان بــا اسـتـفــاده از لوله پلی اتیلن 400 میلیمتـر 16 اینچ PE100 در عـمق خاک و انـشعاب‌گیـر بــا اسـتـفــاده از لوله‌ لودن و نصـب قطره‌چکان ،سـیسـتم آبیاری قطره‌ای را احداث کـرد.

قیمت لوله پلی اتیلن 400 قرچک

جهت سـفــارش مــی تـونـیــد از شمـاره تلفن های / 09133318595 / 09913318595 / 09137797340 /   09137797330 بــا کارشناسان فروش شرکت در ارتبــاط بــاشیــد.

عوامل تاثـیـرگذار بـر قیمت لوله پلی اتیلن 400

قیمت لوله کشاورزی سایـز 400 بـر اساس روش های مختلفی تعـیـین مــی‌شـود و هـر کدام تاثـیـر متـفــاوتی را روی نرخ این مـحصول پلیمـری مــی‌گذارنـد و در نـتیجه قیمت انـواع لوله در کارخانه‌ها متـفــاوت اعلام مــی‌گـردد .این تـفــاوت دلایل مختلفی دارد که در ادامه دربــاره‌ی آن صحبت مــی‌کـنـیم. شایــد شمـا نـیـز از وجود تـفــاوت مــیان قیمت لوله بــا بـرنـد های متـفــاوت خیلی تعجب کـنـیــد!قیمت لوله 16 اینچ پلی اتیلن

عامل رابطه
نـوع مـواد اولیه لوله 400 میلیمتـر 16 اینچ پلی اتیلن مـواد بهتـر، قیمت بیشـتـر
ضخامت لوله 400 میلیمتـر 16 اینچ پلی اتیلن ضخامت بیشـتـر، قیمت بــالاتـر
فشار کاری لوله 400 میلیمتـر 16 اینچ پلی اتیلن تحـمل فشار بیشـتـر، قیمت بیشـتـر

 

قیمت لوله پلی اتیلن 400 قرچک

قیمت لوله پلی اتیلن 400

قیمت لوله پلی اتیلن 400 قرچک

1.جنس مـواد اولیه لوله 400 میلیمتـر 16 اینچ کشاورزی قرچک

اگـر در مـراحل تـولیــد لوله پلی اتیلن 400 میلیمتـر از تـرکیب درسـتی از مـواد اسـتـفــاده نـشـود، خروجی کار اسـتانـدارد لازم بـرای اسـتـفــاده را نخواهـد داشـت. بنابـراین مـحصول از لحـاظ کیفیت مـناسـب نخواهـد بود و قیمت آن نـیـز متاثر خواهـد بود.

قیمت لوله پلی اتیلن 1 400

قیمت لوله پلی اتیلن 400 قرچک

تـرکیب لوله‌ها گاهی بسـتـه به نـوع لوله و کاربـرد آن ضایعاتی نـیـز اضافه شــده که مقدار درصد این ضایعات و مــیـزان خالصی مـواد اولیه و نـوع گـریــد دو عامل اصلی در تعـیـین قیمت لوله پلی‌اتیلن هسـتنـد‌. یعنـی به عبــارتی هـر چه ضایعات ایجاد شــده کمتـر گـردد و یا مـواد بــا خلوص کمتـر اسـتـفــاده شـود، قیمت لوله ارزان تـر مــی‌شـود و بلعکس!

مـواد اولیه لوله 400 میلیمتـر 16 اینچ کشاورزی : پلیمـرهای PE، مـواد اولیه‌ای هسـتنـد و در تـرکیبــات ساخت لوله پلی‌اتیلن به کار بـرده مــی شـونـد. پلیمـرها که بـرخی ساده و بـرخی پیچیــده بوده دارای گـریــدهای مختلفی شامل: PE 80، PE63، PE40 و PE100 هسـتنـد.

قیمت لوله پلی اتیلن 400 قرچک

کاربـرد نـوار تیپ قطره ای تیپ

قیمت لوله پلی اتیلن 400 قرچک

2. مــیـزان ضخامت لوله 400 میلیمتـر 16 اینچ کشاورزی

از آنجایـی که قیمت لوله‌ پلی‌اتیلن بـرحسـب وزن آن‌ مـحـاسـبه مــی‌شـود، ضخامت لوله‌ها بـر قیمت تأثـیـرگذار اسـت.هـر چه سنگین تـر بــاشــد هـم ملاک بـر بهتـر بودن لوله نـیسـت اشـتبــاه نکـنـیــد.قیمت لوله 16 اینچ پلی اتیلن,قیمت لوله پلی اتیلن 400 قرچک

3. مــیـزان فشار متحـملِ لوله 400 میلیمتـر 16 اینچ کشاورزی

بسـتگی به نـوع و کاربـرد بــار فشار مختلفی را لوله تحـمل مــی‌کـنـد که بـر وزن و ضخامت آن‌ تأثـیـر مــی‌گذارد ، در نـتیجه از عوامل تعـیـین کـننـده قیمت لوله به صورت غیـرمسـتـقیم اسـت. به صورتی که هـر چقدر لوله فشار بــالاتـری را تحـمل کـنـد، بــا تـوجه به این‌که وزن بــالاتـری بــایــد داشـتـه بــاشــد، گـران‌تـر خواهـد بود.

قیمت لوله پلی اتیلن 400 قرچک

به دلیل اسـتـفــاده از لوله 400 میلیمتـر در انـواع روش های آبیاری، این لوله‌ها بــایــد فشار های داخلی بــالایـی داشـتـه بــاشنـد.

روش نصـب نـوار تیپ قطره ای

قیمت لوله پلی اتیلن 400 قرچک

4.بـرنـد لوله پلی اتیلن 400

بــا این که بـرنـد صرفــا فقط یـک نام بیش نـیسـت بخاطر مـحبوبیت یـک بـرنـد، خریــداران زیادتـر را جذب مــی‌کـنـد و قیمت لوله متاسـفــانه بــالاتـر از حد معـمـول خواهـد بود.

بـرای مثال: کشاورزی که سال قبل از یـک شرکت لوله خریــداری کـرده بــاشــد و از لوله ها راضی بــاشــد ، در حـالت عادی حـاظر اسـت بخاطر این که ریسک نکـنـد، امسال نـیـز هـمـان بـرنـد لوله را بــا کمــی گـرانـتـر از سایـر، خریــداری نمـایــد.!و اتصالات جوشی پلی اتیلن که مــی‌تـوانـیــد اتصالات مـورد نـیاز خود را متناسـب بــا طرح خود از شرکت اتـرک دریپ بــا مـناسـب‌تـرین قیمت تـهیه نمـایـیــد.قیمت لوله 16 اینچ پلی اتیلن

قیمت لوله 400 پلی اتیلن

کارهایـی که در آبیاری قطره ای نبــایــد انجام داد

مزایای لوله پلی اتیلن سایـز 400 قرچک

قیمت لوله پلی اتیلن 400 قرچک

 1. اجرای بسـیار سریع و آسان
 2. مقاوم در بـرابـر اشعه مـاوراء بنفش اسـت
 3. بهتـرین انـتخاب بـرای کشـت‌های فصلی
 4. مـناسـب بـرای هـمه نـوع شرایط جوی
 5. قیمت مـناسـب و مـرقوم به صرفه آن
 6. طول عـمـر طولانـی
 7. کمتـرین فضای لازم بـرای نگهـداری در انبــار
 8. مقاوم در بـرابـر کشش و ضربه

از مزایای مهـم و قابل تـوجه لوله پلی اتیلن 400 مــی‌تـوان به مقاومت مکانـیـکی بسـیار خوب آن علی‌رغم دانسـیتـه پایـین اشاره کـرد.

قیمت لوله پلی اتیلن 400 قرچک

علاوه بـر آن

 1. امکان حـمل و نقل راحـت
 2. عایق صوتی
 3. مقاومت شیمــیایـی بــالا
 4. مقاومت سایشی بسـیار خوب
 5. وزن پایـین
 6. قابلیت جوش پلاسـتیـک
 7. عایق الکتـریـکی
 8. عایق حرارتی

در صورت اسـتـفــاده از لوله پلی اتیلن 400 میلیمتـر 16 اینچ در آبیاری مـحصولات کشاورزی، رانـدمـان آبیاری افزایش مــی یابـد و مـوجب صرفه جویـی در مصرف آب مــی شـود و مـحصولات مـرغوب تـری به دسـت مــی آیــد. به واسـطه عـملکـرد بسـیار عالی این لوله ها در هنگام آبیاری، امکان تأثـیـر عناصر مغذی و کودها بـر گیاه افزایش مــی یابـد.

قیمت لوله پلی اتیلن 400 آبیاری قطره ای

قیمت لوله پلی اتیلن 400 قرچک

ویژگی‌های لوله 400 میلیمتـر 16 اینچ کشاورزی قرچک

عـمـومـا لوله پلی اتیلن تا 100 سال کارکـرد و رانـدمـان دارد. در طی بـرخورد بــا ادوات و مـاشین آلات کشاورزی بسـیار مقاوم اسـت.گاو آهن، تـراکتـور، کمبــاین و …این لوله در بـرابـر تغیـیـر زاویه خط لوله بسـیار مـنعطف اسـت و به راحـتی مــی‌تـوان آن را در پیچ و خم های گلخانه ای و کشاورزی مـورد اسـتـفــاده قرار داد. لوله پلی اتیلن 400 عـمـر بــالایـی دارد (400 تا 100 سال)

قیمت لوله 400 پلی اتیلن

مـواد پلی اتیلن به دلیل مکانـیـزم ساخت آن، بسـیار مقاوم در بـرابـر سایش، خوردگی، نـشـتی و تـرکیــدگی اسـت. این لوله نسـبت به لوله های فلزی دمـای سـیال درون خود را بیشـتـر حفظ مــی‌نمـایــد و تبــادل دمـای آن بــا مـحیط بسـیار ناچیـز اسـت (در صورت جریان سازی آب و عدم ثبــات آن).به دلیل ساختار مـواد به کار رفتـه در آن، مــی‌تـوانـد به عنـوان لوله تحـت فشار و لوله زیـر زمــینـی مـورد اسـتـفــاده قرار گیـرد.قیمت لوله 16 اینچ پلی اتیلن

قیمت لوله پلی اتیلن 400

کاهش هزینه های مـرتبط بــا سـیسـتم های آبیاری

سـیسـتم های مدرن آبیاری قطره ای و بــارانـی و تـرکیب آن بــا اسـتـفــاده از لوله پلی اتیلن ، تا حد زیادی هزینه  آبیاری را کاهش داده اسـت.این کاهش هزینه بـرای کشاورزان بسـیار حـائز اهـمــیت اسـت.

قیمت لوله پلی اتیلن 400 قرچک

افزایش سرعت , حجم و فشار انـتـقال آب

بــا تـوجه به تنـوع سایـز لوله پلی اتیلن و فشار ناشی از آب انـتـقالی، این لوله اجازه افزایش سرعت آبیاری زمــین کشاورزی را خواهـد داد.بـدین مـنظور اسـتـفــاده از اتصالات مـنعطف ، سـطح صاف درون لوله و الاسـتیـک بودن لوله بسـیار پر کاربـرد خواهـد بود.

قیمت لوله پلی اتیلن 400 قرچک

کاهش از دسـت دادن آب و یا نـشـت آب

سـیسـتم های خط لوله پلی اتیلن به دلیل مقاومت بــالا در بـرابـر سایـیــدگی و نـشـت، انـتخابی مطمئن بـرای زمــین های کشاورزی مــی بــاشنـد.در صورت نـشـت این لوله ها (به هـر دلیلی) تـرمــیم و تـوسعه آن به راحـتی به انجام مــی رسد.

قیمت لوله 3 اینچ کشاورزی

قیمت لوله 400 پلی اتیلن

قیمت لوله پلی اتیلن 400

دیدگاهتان را بنویسید