قیمت لوله پلی اتیلن 400 خرمدره 16 اینچ

قیمت لوله پلی اتیلن 400 خرمدره آبـرسانی

قیمت لوله پلی اتیلن 400 خرمدره

قیمت لوله پلی اتیلن 400 خرمدره یا 400 میلیمتر 16 اینچ / فروش لوله پلی اتیلن مخصوص آبیاری قطره ای و کشاورزی درجه 1 و درجه 2 و هـمچنین نوار تیپ شرکت اترک پایپ بــا قیمت مـناســب و کیفیت بسـیار خوب عرضه مـــی گـردد. کارخانه لوله پلی اتیلن 400 اترک پایپ بــا سابقه درخشان در تولیــد لوله 400 میلیمتر 16 اینچ کشاورزی ، امـروزه توانسـتـه در سایه هـمت و تلاش , کوشش متخصصین ایـرانی، شرکتی کاملاً شناختـه شــده را در صنعت لوله پلی اتیلن سایـز 400 کشــور را کســب نمـایــد.

نوع لوله کاربـرد
لوله 400 میلیمتر 16 اینچ پلی اتیلن آبـرسانی، گازرسانی پوشش مـحـافظ کابل هـای بـرق و…
لوله 400 میلیمتر 16 اینچ آهنی گازرسانی
لوله 400 میلیمتر 16 اینچ فاضلاب لوله کشی فاضلاب
لوله 400 میلیمتر 16 اینچ فولادی انـتـقال سـیالات خاص
لوله 400 میلیمتر 16 اینچ پلیـکا فاضلاب و…

قیمت لوله پلی اتیلن 400 خرمدره

لوله پلی اتیلن 400 مزایای زیادی دارد که وجود آنهـا بــاعث شــده اسـت اسـتـفاده از این لوله به شــدت مـورد توجه قرار بگیـرد. در هـمـــین راسـتا در این مقاله به بـررسـی بیشتر ویژگی هـای لوله پلی اتیلن سایـز 400 میلیمتر 16 اینچ مـــی‌پردازیم.قیمت لوله 16 اینچ پلی اتیلن,قیمت لوله پلی اتیلن 400 خرمدره

لوله پلی اتیلن چیسـت؟

قیمت لوله پلی اتیلن 400 خرمدره

کاربـرد لوله 400 میلیمتر 16 اینچ کشاورزی خرمدره

لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر از طیف کاربـرد وسـیعـی بـرخوردار اسـت که مـــی توان به اسـتـفاده آن در آبـرسانی شهـری و روسـتایی، فضای ســبز و گلخانه هـا راه انـدازی انواع سـیسـتم هـای آبیاری تحت فشار، آبیاری به صورت زیـر سطحی اشاه نمـود.اشاره به کاربـردهـای دیگـر:

یـکی از انواع لوله هـای پلی اتیلن پرکاربـرد در صنعت آب و فاضلاب، لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر 16 اینچ اسـت. این دسـتـه از لوله هـا نیـز مـاننـد سایـر انواع لوله پلیمـری، از گـرانول هـای پلی اتیلن مـرغوب بــا گـریــد PE100 و PE80 تـهیه مـــی‌گـردنـد. لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر 16 اینچ ، انعطاف پذیـر و بــادوام مـــی‌بــاشــد و در شبکه انـتـقال آب و فاضلاب به کار بـرده مـــی‌شــود.

نوع کیفیت
لوله 400 میلیمتر 16 اینچ پلی اتیلن PE40  متوسط
لوله 400 میلیمتر 16 اینچ پلی اتیلن PE60 متوسط
لوله 400 میلیمتر 16 اینچ پلی اتیلن PE80 خوب
لوله 400 میلیمتر 16 اینچ پلی اتیلن PE100 عالی

قیمت لوله پلی اتیلن 400 خرمدره

کاربـردهـای دیگـر لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر 16 اینچ عبــارت انـد از:

قیمت لوله پلی اتیلن 400 خرمدره

 • نصب در شبکه هـای آبیاری قطره ای و آبیاری بــارانی کشاورزی
 • انـتـقال فاضلاب
 • جمع آوری آب‌هـای سطحی معابـر
 • پوشش مـحـافظ کابل هـای بـرق
 • انـتـقال گاز و انـتـقال مـواد شیمـــیایی

از کاربـردهـای دیگـر این لوله هـا مـــی توان به مـواردی نظیـر نصب در خطوط گازی، روکش کابل بـرق و لوله هـای معدن اشاره نمـود. خریــد لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر 16 اینچ تحت تأثیـر وزن لوله و ابعاد آن مـــی بــاشــد.

مشخصات فنی لوله 400 پلی اتیلن خرمدره

لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر 16 اینچ دارای دیواره صاف و یـکـنواختی اسـت، بنابـراین دچار رسوب گـرفتگی نمـــی‌شــود و دیواره داخلی لوله در اثر عبور سـیالات از درون لوله در حـالت فشار معـمـولی و فشار زیاد، ساییــده نمـــی شــود. ترک خوردگی و شکسـت در لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر 16 اینچ اتـفاق نمـــی‌افتد. این دسـتـه از لوله پلی اتیلن در بـرابـر مـحیط‌هـای اسـیــدی مقاوم هسـتنـد؛ قیمت لوله 16 اینچ پلی اتیلنبه هـمـــین دلیل اگـر در خاک‌هـایی که دارای اسـیــدیتـه اسـت و یا شــوری بــالا دارنـد نصب گـردد، هیچ اختلالی در عـملکرد آن رخ نمـــی‌دهـد.

کاربـرد لوله پلی اتیلن سایـز 400 در آبیاری معـمـولی و انـتـقال آب انواع سـیسـتم‌هـای آبیاری قطره‌ای،سـیسـتم‌هـای آبیاری تحت فشار،سـیسـتم آبیاری بــارانی و سـیسـتم‌‌هـای آبیاری سنـتر پیوت،لینیـر و رول لاین اسـت.

قیمت لوله پلی اتیلن 400 خرمدره

روش اتصال لوله 400 میلیمتر 16 اینچ کشاورزی خرمدره

روش اتصال لوله‌‌هـای پلی اتیلن آبیاری و آبـرسانی 400 کشاورزی غالبــا به‌وسـیله اتصالات پیچی مـــی‌بــاشــد که البتـه مـــی‌توان از روش جوش لب به لب (Butt Fusion) نیـز اسـتـفاده نمـود.اتصال لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر 16 اینچ در طول‌هـای متـفاوت به راحتی و بــا اسـتـفاده از روش‌هـای مـرسوم انجام پذیـر اسـت. معـمـولاً دو سر لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر 16 اینچ را به روش جوش لب به لب به یـکدیگـر متصل مـــی‌کـننـد. در مـواردی که نیاز بــاشــد مـــی توان از اتصالات پلی اتیلنی بـرای متصل کردن دو لوله اسـتـفاده نمـود.

قیمت لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر 16 اینچ

قیمت لوله پلی اتیلن 400 خرمدره

نصب لوله پلی اتیلن کشاوری 400 خرمدره

لوله پلی اتیلن کشاورزی نصب بسـیار آسان و راحتی دارد.این لوله اتصالات خیلی متنوعـی دارد (به طور مثال اتصالات رزوه ای که نیاز به هیچگونه ابزارآلاتی درون آن نیسـت)در این روش سفت کردن یـک رزوه مهـم اسـت و اتصالات به آن وصل مـــی گـردد.اگـر زمـــین کشاورزی که خطوط لوله در آن تـعبیه شــده بــاشــد، اجاره ای بــاشــد، و نیاز داشتـه بــاشــد که چنـد سال دیگـر این لوله از آن زمـــین جمع آوری شــود، این لوله بهترین انـتخاب اسـت.در این حـالت به راحتی مـــی توان لوله و اتصالات را در نقطه ای دیگـر و زمـــین دیگـری نصب نمـود.

قیمت لوله 16 اینچ پلی اتیلن

روش هـای نصب لوله 400 میلیمتر 16 اینچ کشاورزی خرمدره

نصب لوله کشاورزی به دو صورت شکل مـــی گیـرد.جوش لب به لب پلی اتیلنی (لوله هـای 165 تا 400 میلیمتر 16 اینچ)اتصالات رزوه ای لوله سایـز هـای 400 اسـتـفاده مـــی شــود.اتصالات پیچ و مهـره ای (رینگ و فلنج نیـز بـرای لوله هـای سایـز بــالا).قیمت لوله 16 اینچ پلی اتیلن,قیمت لوله پلی اتیلن 400 خرمدره

نوع لوله روش نصب
لوله هـای 165 تا 400 میلیمتر یا 400 میلیمتر 16 اینچ جوش لب به لب
لوله پلی ایتلن 400 میلیمتر 16 اینچ رزوه ای

قیمت لوله پلی اتیلن 400 خرمدره

ساخت سـیسـتم‌هـای آبیاری وسـیع بــا لوله 400 یا ( 400 میلیمتر 16 اینچ ) در زمـــین هـای کشاورزی بــا اسـتـفاده از اتصالات پلی اتیلن مـاننـد شیـر هـای انشعاب که در انـتـهـا بـرای نصب نوار تیپ یا لوله‌هـای 400 میلیمتر 16 اینچ قطره‌چکان دار ( دریپر دار ) در آبیاری رول لاین که به شکل خطی کشت انجام مـــی‌گـردد. بــا اسـتـفاده از کمـربنـدهـای انشعاب ، لوله رایـزر و آبفشان مـــی‌توان سـیسـتم آبیاری بــارانی و سنـتر پیوت را راه انـدازی کرد و مـــی‌توان بــا اسـتـفاده از لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر 16 اینچ PE100 در عـمق خاک و انشعاب‌گیـر بــا اسـتـفاده از لوله‌ لودن و نصب قطره‌چکان ،سـیسـتم آبیاری قطره‌ای را احداث کرد.

قیمت لوله پلی اتیلن 400 خرمدره

جهت سفارش مـــی تونیــد از شمـاره تلـفن هـای / 09133318595 / 09913318595 / 09137797340 /   09137797330 بــا کارشناسان فروش شرکت در ارتبــاط بــاشیــد.

عوامل تاثیـرگذار بـر قیمت لوله پلی اتیلن 400

قیمت لوله کشاورزی سایـز 400 بـر اساس روش هـای مختلـفی تـعـیین مـــی‌شــود و هـر کدام تاثیـر متـفاوتی را روی نرخ این مـحصول پلیمـری مـــی‌گذارنـد و در نـتیجه قیمت انواع لوله در کارخانه‌هـا متـفاوت اعلام مـــی‌گـردد .این تـفاوت دلایل مختلـفی دارد که در ادامه دربــاره‌ی آن صحبت مـــی‌کـنیم. شایــد شمـا نیـز از وجود تـفاوت مـــیان قیمت لوله بــا بـرنـد هـای متـفاوت خیلی تـعجب کـنیــد!قیمت لوله 16 اینچ پلی اتیلن

عامل رابطه
نوع مـواد اولیه لوله 400 میلیمتر 16 اینچ پلی اتیلن مـواد بهتر، قیمت بیشتر
ضخامت لوله 400 میلیمتر 16 اینچ پلی اتیلن ضخامت بیشتر، قیمت بــالاتر
فشار کاری لوله 400 میلیمتر 16 اینچ پلی اتیلن تحـمل فشار بیشتر، قیمت بیشتر

 

قیمت لوله پلی اتیلن 400 خرمدره

قیمت لوله پلی اتیلن 400

قیمت لوله پلی اتیلن 400 خرمدره

1.جنس مـواد اولیه لوله 400 میلیمتر 16 اینچ کشاورزی خرمدره

اگـر در مـراحل تولیــد لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر از ترکیب درسـتی از مـواد اسـتـفاده نشــود، خروجی کار اسـتانـدارد لازم بـرای اسـتـفاده را نخواهـد داشت. بنابـراین مـحصول از لحـاظ کیفیت مـناســب نخواهـد بود و قیمت آن نیـز متاثر خواهـد بود.

قیمت لوله پلی اتیلن 1 400

قیمت لوله پلی اتیلن 400 خرمدره

ترکیب لوله‌هـا گاهی بسـتـه به نوع لوله و کاربـرد آن ضایعاتی نیـز اضافه شــده که مقدار درصد این ضایعات و مـــیـزان خالصی مـواد اولیه و نوع گـریــد دو عامل اصلی در تـعـیین قیمت لوله پلی‌اتیلن هسـتنـد‌. یعنی به عبــارتی هـر چه ضایعات ایجاد شــده کمتر گـردد و یا مـواد بــا خلوص کمتر اسـتـفاده شــود، قیمت لوله ارزان تر مـــی‌شــود و بلعکس!

مـواد اولیه لوله 400 میلیمتر 16 اینچ کشاورزی : پلیمـرهـای PE، مـواد اولیه‌ای هسـتنـد و در ترکیبــات ساخت لوله پلی‌اتیلن به کار بـرده مـــی شــونـد. پلیمـرهـا که بـرخی ساده و بـرخی پیچیــده بوده دارای گـریــدهـای مختلـفی شامل: PE 80، PE63، PE40 و PE100 هسـتنـد.

قیمت لوله پلی اتیلن 400 خرمدره

کاربـرد نوار تیپ قطره ای تیپ

قیمت لوله پلی اتیلن 400 خرمدره

2. مـــیـزان ضخامت لوله 400 میلیمتر 16 اینچ کشاورزی

از آنجایی که قیمت لوله‌ پلی‌اتیلن بـرحســب وزن آن‌ مـحـاســبه مـــی‌شــود، ضخامت لوله‌هـا بـر قیمت تأثیـرگذار اسـت.هـر چه سنگین تر بــاشــد هـم ملاک بـر بهتر بودن لوله نیسـت اشتبــاه نکـنیــد.قیمت لوله 16 اینچ پلی اتیلن,قیمت لوله پلی اتیلن 400 خرمدره

3. مـــیـزان فشار متحـملِ لوله 400 میلیمتر 16 اینچ کشاورزی

بسـتگی به نوع و کاربـرد بــار فشار مختلـفی را لوله تحـمل مـــی‌کـنـد که بـر وزن و ضخامت آن‌ تأثیـر مـــی‌گذارد ، در نـتیجه از عوامل تـعـیین کـننـده قیمت لوله به صورت غیـرمسـتـقیم اسـت. به صورتی که هـر چقدر لوله فشار بــالاتری را تحـمل کـنـد، بــا توجه به این‌که وزن بــالاتری بــایــد داشتـه بــاشــد، گـران‌تر خواهـد بود.

قیمت لوله پلی اتیلن 400 خرمدره

به دلیل اسـتـفاده از لوله 400 میلیمتر در انواع روش هـای آبیاری، این لوله‌هـا بــایــد فشار هـای داخلی بــالایی داشتـه بــاشنـد.

روش نصب نوار تیپ قطره ای

قیمت لوله پلی اتیلن 400 خرمدره

4.بـرنـد لوله پلی اتیلن 400

بــا این که بـرنـد صرفا فقط یـک نام بیش نیسـت بخاطر مـحبوبیت یـک بـرنـد، خریــداران زیادتر را جذب مـــی‌کـنـد و قیمت لوله متاسفانه بــالاتر از حد معـمـول خواهـد بود.

بـرای مثال: کشاورزی که سال قبل از یـک شرکت لوله خریــداری کرده بــاشــد و از لوله هـا راضی بــاشــد ، در حـالت عادی حـاظر اسـت بخاطر این که ریسک نکـنـد، امسال نیـز هـمـان بـرنـد لوله را بــا کمـــی گـرانـتر از سایـر، خریــداری نمـایــد.!و اتصالات جوشی پلی اتیلن که مـــی‌توانیــد اتصالات مـورد نیاز خود را متناســب بــا طرح خود از شرکت اترک دریپ بــا مـناســب‌ترین قیمت تـهیه نمـاییــد.قیمت لوله 16 اینچ پلی اتیلن

قیمت لوله 400 پلی اتیلن

کارهـایی که در آبیاری قطره ای نبــایــد انجام داد

مزایای لوله پلی اتیلن سایـز 400 خرمدره

قیمت لوله پلی اتیلن 400 خرمدره

 1. اجرای بسـیار سریع و آسان
 2. مقاوم در بـرابـر اشعه مـاوراء بنفش اسـت
 3. بهترین انـتخاب بـرای کشت‌هـای فصلی
 4. مـناســب بـرای هـمه نوع شرایط جوی
 5. قیمت مـناســب و مـرقوم به صرفه آن
 6. طول عـمـر طولانی
 7. کمترین فضای لازم بـرای نگهـداری در انبــار
 8. مقاوم در بـرابـر کشش و ضربه

از مزایای مهـم و قابل توجه لوله پلی اتیلن 400 مـــی‌توان به مقاومت مکانیـکی بسـیار خوب آن علی‌رغم دانسـیتـه پایین اشاره کرد.

قیمت لوله پلی اتیلن 400 خرمدره

علاوه بـر آن

 1. امکان حـمل و نقل راحت
 2. عایق صوتی
 3. مقاومت شیمـــیایی بــالا
 4. مقاومت سایشی بسـیار خوب
 5. وزن پایین
 6. قابلیت جوش پلاسـتیـک
 7. عایق الکتریـکی
 8. عایق حرارتی

در صورت اسـتـفاده از لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر 16 اینچ در آبیاری مـحصولات کشاورزی، رانـدمـان آبیاری افزایش مـــی یابد و مـوجب صرفه جویی در مصرف آب مـــی شــود و مـحصولات مـرغوب تری به دسـت مـــی آیــد. به واسطه عـملکرد بسـیار عالی این لوله هـا در هنگام آبیاری، امکان تأثیـر عناصر مغذی و کودهـا بـر گیاه افزایش مـــی یابد.

قیمت لوله پلی اتیلن 400 آبیاری قطره ای

قیمت لوله پلی اتیلن 400 خرمدره

ویژگی‌هـای لوله 400 میلیمتر 16 اینچ کشاورزی خرمدره

عـمـومـا لوله پلی اتیلن تا 100 سال کارکرد و رانـدمـان دارد. در طی بـرخورد بــا ادوات و مـاشین آلات کشاورزی بسـیار مقاوم اسـت.گاو آهن، تراکتور، کمبــاین و …این لوله در بـرابـر تغییـر زاویه خط لوله بسـیار مـنعطف اسـت و به راحتی مـــی‌توان آن را در پیچ و خم هـای گلخانه ای و کشاورزی مـورد اسـتـفاده قرار داد. لوله پلی اتیلن 400 عـمـر بــالایی دارد (400 تا 100 سال)

قیمت لوله 400 پلی اتیلن

مـواد پلی اتیلن به دلیل مکانیـزم ساخت آن، بسـیار مقاوم در بـرابـر سایش، خوردگی، نشتی و ترکیــدگی اسـت. این لوله نســبت به لوله هـای فلزی دمـای سـیال درون خود را بیشتر حفظ مـــی‌نمـایــد و تبــادل دمـای آن بــا مـحیط بسـیار ناچیـز اسـت (در صورت جریان سازی آب و عدم ثبــات آن).به دلیل ساختار مـواد به کار رفتـه در آن، مـــی‌توانـد به عنوان لوله تحت فشار و لوله زیـر زمـــینی مـورد اسـتـفاده قرار گیـرد.قیمت لوله 16 اینچ پلی اتیلن

قیمت لوله پلی اتیلن 400

کاهش هزینه هـای مـرتبط بــا سـیسـتم هـای آبیاری

سـیسـتم هـای مدرن آبیاری قطره ای و بــارانی و ترکیب آن بــا اسـتـفاده از لوله پلی اتیلن ، تا حد زیادی هزینه  آبیاری را کاهش داده اسـت.این کاهش هزینه بـرای کشاورزان بسـیار حـائز اهـمـــیت اسـت.

قیمت لوله پلی اتیلن 400 خرمدره

افزایش سرعت , حجم و فشار انـتـقال آب

بــا توجه به تنوع سایـز لوله پلی اتیلن و فشار ناشی از آب انـتـقالی، این لوله اجازه افزایش سرعت آبیاری زمـــین کشاورزی را خواهـد داد.بدین مـنظور اسـتـفاده از اتصالات مـنعطف ، سطح صاف درون لوله و الاسـتیـک بودن لوله بسـیار پر کاربـرد خواهـد بود.

قیمت لوله پلی اتیلن 400 خرمدره

کاهش از دسـت دادن آب و یا نشت آب

سـیسـتم هـای خط لوله پلی اتیلن به دلیل مقاومت بــالا در بـرابـر ساییــدگی و نشت، انـتخابی مطمئن بـرای زمـــین هـای کشاورزی مـــی بــاشنـد.در صورت نشت این لوله هـا (به هـر دلیلی) ترمـــیم و توسعه آن به راحتی به انجام مـــی رسد.

قیمت لوله 3 اینچ کشاورزی

قیمت لوله 400 پلی اتیلن

قیمت لوله پلی اتیلن 400

دیدگاهتان را بنویسید